Наукові публікації доцента Мудрик У. М.

1.     Цідилко У. М. Ураження верхнього відділу травного каналу у дітей із хронічною пневмонією та рецидивуючим бронхітом / Цідилко У. М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 1997.- №2.- С.30-32.

2.    Цідилко У. М. Імунологічні аспекти виникнення поєднаного ураження органів дихання і травної системи у дітей / Цідилко У. М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 1997.- №4.- С.26-28.

3.    Цідилко У. М. До аспектів виникнення гастродуоденальної патології у дітей з хронічною пневмонією / Цідилко У. М. // Український науково-медичний молодіжний журнал.- 1997.- №4.- С.47-49.

4.   Сміян І. С. Клініко лабораторні паралелі хронічної пневмонії у дітей /  Сміян І. С., Цідилко У. М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 1997.- №1.- С.32-34.

5.    Цідилко У. М. Стан ендогенної інтоксикації у дітей із рецидивуючим бронхітом та при поєднанні останнього з ураженням гастродуоденальної зони / Цідилко У. М. // Вестник проблем биологии и медицины.- Харьков, 1997.- Вып.9.- С.79-82.

6.   Цідилко У. М. Кислотоутворююча функція шлунка у дітей з поєднаним ураженням органів дихання та травної системи / Цідилко У. М. // Вестник проблем биологии и медицины.- Харьков, 1997.- Вып.9.- С.82-86.

7.    Цяпа Н. А. Остеопороз у дітей, хворих на гострий гломерулонефрит /  Цяпа Н. А., Синицька В. О., Цідилко У. М. та ін.. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 1997.- №2.- С.126-127.

8.   Федорців О. Є. Вплив харчування на перебіг гіпотрофії у дітей раннього віку на сучасному етапі / Федорців О. Є. Гащинський В. Б., Цідилко У. М.  // Вісник наукових досліджень.- 2001.- № 3.- С.19-22.

9.   Федорців О. Є. Чинники, які визначають здоров’я дітей першого року життя / Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Цідилко У. М.  // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2001.- № 4.- С.39-40.

10.                  Голяченко О. М. Територіальний аспект здоров’я людей / Голяченко О. М., Федчишин Н. Є., Цідилко У. М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2002.- С.32-34.

11.                    Гнатюк М. С. Деякі механізми реалізації лікувального ефекту харчової депривацї при експериментальній артеріальній гіпертензії / Гнатюк М. С., Сливка Ю. І., Цідилко У. М. // Медична хімія.- 2002.- Т. 4, - № 2.- С65-67.

12.                   Федорців О. Є. До шляхів оптимізації вивчення клінічних методів дослідження на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб / Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Цідилко У. М. // Медична освіта.- 2003.- № 2.- С.202-204.

13.                   Федорців О. Є. Нові підходи до підвищення ефективності практичних занять з пропедевтики дитячих хвороб / Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Цідилко У. М. та ін.. // Медична освіта.- 2003.- № 2.- С.200-202.

14.                  Федорців О. Є. Вплив екопатологічних чинників на стан здоров'я дітей Тернопільської області / Федорців О. Є., Патра Л. І., Цідилко У. М. та ін.. //Вісник наукових досліджень”.-№2.2004.-С.163-165.

15.                   Воронцова Т. О. Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії / Воронцова Т. О., Кубей І. В., Цідилко У. М.   ін..  // Медична освіта”, №4.-2006.-С.31-34.

16.                  Лобода В. Ф.  Порівняльний аналіз викладання педіатрії у Тернопільському державному медичному університеті / Лобода В. Ф. , Пашко К. О., Цідилко У. М. та ін../ / Медична освіта”,  №2.-2006.-С.70-72.

17.                   Воронцова Т. О. Алгоритми практичних навиків у педіатрії / Воронцова Т. О.,   Ліщенко Н. О.,  Цідилко У. М. та ін..  // Посібник „Алгоритми практичних навиків у педіатрії „ Тернопіль ТДМУ „Укрмедкнига” 2006, 166 с.

18.                  Воронцова Т. А. Алгоритмы практических навыков в педиатрии  / Воронцова Т. А.,   Лищенко Н. А.,  Цидилко У. М. и другие  // Пособие „Алгоритмы практических навыков в педиатрии „Тернополь ТДМУ „Укрмедкнига” 2006, 163 с.

19.                  Щербатюк Н. Ю. Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію / Щербатюк Н. Ю.,  Мудрик У. М., Горішній І. М.  // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.- 2014.- №1.- С.47-50.

20.                Федорців О. Є. Влив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя / Федорців О. Є.,  Мудрик У. М., Воронцова Т. О. // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.- 2014.- №1.- С.32-34.

21.                   Волянська Л. А.  Іноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями / Волянська Л. А., Бурбела Е. І., Мудрик У.М. та ін.. // Актуальна інфектологія. – 2016. - №1(10). – С.66-70.

22.                 Волянська Л. А.  Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів / Волянська Л. А. , Бурбела Е. І., Мудрик У.М. та ін.. // Здоров’я дитини. – 2016. – №3 (71). – С.77 – 80.

23.                 Щербатюк Н. Ю. Гормональний статус при порушенні фізичного розвитку у дітей / Щербатюк Н. Ю.,  Горішній І. М., Мудрик У. М.   // Медичний форум.- 2017.- №10.- С.48-50.

 

 

 

 


Comments