Наукові публікації доцента Синицької В. О.


 

1.    Синицкая В.А. Состояние  перекисного  окисления  липидов  у новорожденных  с   крупной  массой./ Синицкая В.А, И.С.Смиян            // Педіатрія, акушерство і гінекологія, 1988, №4.-С.29-30

2.  Синицкая В.А. Клиническое значение структурно-функционального состояния клеточных мембран у детей с заболеваниями органов дыхания на фоне паратрофии / Синицкая В.А.  //Педиатрия.-№2.- 1990.- С.108-109

3.  Синицька В.О. Синдром ендогенної інтоксикації у дітей з ревматоїдним артритом. /Синицька В.О.  //Педіатрія, акушерство і гінекологія.-1997.-С.32-33 О.І.Лугова.

4.  Цяпа Н.А.  Ультраструктурні аспекти застосування а-токоферолу при лікуванні гломерулонефриту у дітей. /Н.А.Цяпа, Синицька В. О, І.М.Мороз, В.В.Павліковська. //Щорічник “Наукові записки” Київ.- 1997.- Вип.1,Ч.1.- С.532

5.  Синицька В.О. Остеопороз у дітей з ревматоїдним артритом /І.С.Сміян  Синицька В.О., О.І.Лугова,  І.М.Мороз та  ін..// Проблеми остеології.- 1999.-№1.-Т2.-С.95 

6.  Синицька В.О. Ревматоїдний артрит  і остеопороз у дітей / Синицька В.О., І.С.Сміян   //Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2000.-№2.-С.63- 64  

7.   Синицька В.О. Стан мінеральної щільності кісток у дітей з ревматоїдним  артритом / Синицька В.О.  //Проблеми остеології.- 2002.- №5.-С.129 – 132

8.  Синицька В.О. Ревматоїдний артрит у дітей /Синицька В.О. // Проблеми остеології .- 2002.- №4.- С.416 – 420  І.С.Сміян

9.  Сміян  І.С. Досвід застосування метотрексату для лікування ревматоїдно-го артриту у дітей /І.С.Сміян  І.О.Багірян, Синицька В.О. , І.М.Мороз  та  ін.{ 8 } //Вестник  физиотерапии и курортологи. – 2003. - №1. – С.30 – 32.

10.                   Синицька  В.О. Ефективність лікування гострої виразки шлунку у малюка /В.О.Синицька, Г.Б.Кабакова, Г.А.Павлишин, І.М.Мороз, Н.А. Цяпа, Г.Д.Грех // ПАГ, 2006,-№3-С.48 

11.                       Федорцив  О.Є. Особенности течения неревматических кардитов           / О.Е.Федорцив, В.А.Синицкая, И.Н.Мороз, Н.А.Цяпа, И.Э.Юрик, О.Б.Чубатая  //Таврический медико-биологический вестник, 2007- № 2, том 10 – с.132 

12.                     Синицька  В.О. Реактивні артропатії у дітей з синдромом системної дисплазії сполучної тканини /В.О.Синицька,  Н.І.Балацька, І.М.Горішний,  Г.Б.Кабакова,  І.М.Мороз,  Н.А.Цяпа,  О.Б.Чубата, І.Е.Юрик  //Таврический медико-биологический вестник –2007 - Т.8, 118-С.125

13.                     Синицька В.О. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні синдрому системної дисплазії сполучної тканини у дітей /Синицька В.О., Павлишин Г.А., Чубата О.Б  //Мистецтво лікування. – 2008. - №8.- с.88-90.

14.                     Горішний І.М., Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом /Горішний І.М., Кабакова Г.Б., Шостак І.Й., Горішна І.Л., Синицька В.О., Цяпа Н.А., //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 46 – 48

15.                    Федорців О.Є.  Особливості серцево-судинної патології у допризивників Тернопільської  області  /Федорців О,Є., Синицька В.О, Лобода В.Ф., Балацька Н.І. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології,- № 1- 2008.- с. 14-16 

16.                     Горішний І.М .Стан кальцієво-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом  /Горішний І.М., Синицька В.О Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Мороз І.М., Сирник Г.Т.  //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології,- № 1- 2008.- с. 12-14 

17.                      Синицька В.О. Особливості перебігу дилятаційної  кардіоміопатії  у дітей раннього віку / Синицька В.О., Балацька Н.І., Мороз І.М., Цяпа Н.А., Чубата О.Б., Юрик І.Е  //Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского ГМУ им.С.И. Георгиевского – 2008, том 144, часть У. - С.149- 150

18.                     Синицька В.О. Особливості перебігу артриту у підлітків                          /Синицька В.О., Балацька Н.І., Мороз І.М., Чубата О.Б., Цяпа Н.А.,  ЮрикІ.Е. //Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского ГМУ им.С.И. Георгиевского – 2008, том 144, часть У. - С.149- 150

19.                    Синицька В.О. Взаємозв’язок між артеріальною гіпертензією та гіпербілірубінемією у підлітків /Синицька В.О., Н.І.Балацька, Мороз І.М.,Чубата О.Б., Цяпа Н.А., Юрик І.Е. //Таврический медико-биологический вестник – 2008 - Т.8, V8 - С.25 

20.                  Синицька В.О. Метаболічна терапія в комплексному лікуванні синдрому системної дисплазії у дітей / Синицька В.О., Павлишин Г.А., Чубата О.Б. // Мистецтво лікування, 2008, 88 - 90

21.                     Горішний І.М  Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи / Горішний І.М., Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М., //Педіатрія, акущертво та гінекологія - №1, том 71 – 2009.- с.14 – 16

22.                    Синицька В.О. Клінічні варіанти вузликового поліартериїту  /Синицька В.О., Мороз І.М., Цяпа Н.А., Чубата О.Б., Юрик І.Е., Волошин М.М. //Таврический медико-биологический вестник – 2010- Т.8, V13 - С.112 

23.                   Синицька В.О. Аналіз випадків гострого порушення мозкового кровообігу у дітей з дилятаційною кардіоміопатією / Синицька В.О., Юрик І.Е., Чубата О.Б., Мороз І.М., Сирник Г.Т. //Таврический медико-биологический вестник – 2011 - Т.8, V13 - С.108

24.                   Синицька В.О.  Особливості синдрому Рейно у дітей /Синицька В.О.,  Юрик І.Е  Чубата О.Б. Мороз І.М., та ін. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – «Укрмедкн» Тернопіль -2011.- с.114-11

25.                    Крицький І.О., Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді дітей з гастрошизисом / Крицький І.О., Гощинський П.В. П.В., Воронцова Т.О., Кінаш М.І.,  Кубей І.В., Синицька В.О. і ін.  //Актуальні  питання педіатрії, акушерства та гінекології – «Укрмедкн» Тернопіль -2011.- с.58-60

26.                   Синицька В.О Супровідна терапія ювенільного  ревматоїдного артриту у дітей  /В.О. Синицька,   О .Б.Чубата,  І.Е.Юрик, //Вісник наукових досліджень Тернопіль – 2012

27.                    Кабакова  А.Б.Випадок синдрому Швахмана у малюка  /А.Б.Кабакова, В.О.Синицька, Т.І. Когут, М.М.Галич  //Вісник наукових досліджень Тернопіль – 2012

28.                   Синицька В.О.  Особливості  перебігу  правця у хлопчика  /Синицька В.О.,  Борис Н.І., Блажевич І.Є// Актуальні питання педіатрії, акушерства  та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2013.- №1 - с.19-21

29.                   Синицька В.О.  Клінічні аспекти   ювенільного ревматоїдного артриту /В.О. Синицька,  О..Б.Чубата,  І.Е.Юрик //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2014.-№2 -  с.38 – 40

30.                   Воронцова Т.О. Використання  функціональних харчових  прпродуктів із рослинної  сировини  в комплексній  терапії дітей,хворих на  ювенільний  ревматоїдний артрит  /Воронцова Т.О., Синицька  В.О.,Ярема Н.М   //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2015.-№2 -  с.20-23  

31.                     Вurbela Е.І  ASSESSMENT OF ANXIETY IN PERSONALITY STRUCTURE OF CHILDREN SUFFERING  FROM BRONCHIAL ASTHMA / Вurbela Е.І., Volianska L.А., Kubei І.V.,  Vorontsova T.O. Synytska V.O // Deutscher wissenschaftsherold German science herald №3 / 2016С.60-64

32.                   Запорожан С.Й . Специализированная педиатрическая бригада – инновационная модель висококвалифицированной консультативно-лечебной помощи детям на первичном уровне / Запорожан С.Й., Воронцова Т.А., Кубей И.В., Волянская Л.А., Синицкая В.А.,  Крицкий И.О.// Педиатрия. Восточная Европа (Беларусь). 2017, том 5, №1

 


Comments