Наукові публікації

СПИСОК  ДРУКОВАНИХ  ПРАЦЬ 

 доц. кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією СИНИЦЬКОЇ Віри Олексіївни

 

 

№ п/п

 

 

      Назва роботи

Ха

рак

тер

Вихідні  дані

Обсяг(друк.арку шів)

  Співавтори

1

Особливості мінеральної щільності кісток у дітей з хронічними захворюваннями

Др

Матеріали науково-практ. конф. Проблеми внутрішньої медицини    Тернопіль,Укрмед

книга- 2006-

с.63 - 64       

2

В.О.Синицька, І.М.Мороз, Н.А.Цяпа, І.Е.Юрик,  А.Б.Кабакова,

І.М.Горішний, І.Є.Сахарова, Т.М.Косовська

 

2

Ефективність лікування гострої виразки шлунку у малюка

Др

ПАГ, 2006,-№3-С.48 

1

В.О.Синицька, Г.Б.Кабакова,

Г.А.Павлишин, І.М.Мороз,Н.А. Цяпа,Г.Д.Грех

 

3

Випадок пароксизмальної тахікардії у хлопчика з  природженою вадою серця

Др

Проблемы,достижения и переспективы   развития мед-биол.наук и практ.здравохран., Симферополь, 2006-Т.141,ч4- С.123-124   

2

І.С.Сміян, В.О.Синицька, Г.А.Павлишин, Г.Б.Кабакова, І.Е.Юрик, І.М.Мороз,Н.А. Цяпа

 

 

4

Функціональні порушення травлення при глистній інвазії

Др

Матеріали науково-практ. конф. Проблеми внутрішньої медицини    Тернопіль,Укрмед

книга- 2007- с.60 - 61       

1

А.Б. Кабакова,

 В.О. Синицька,

О.Р. Шило,

О.В. Наумович                

5

Прояви синдрому системної дисплазії сполучної тканини у дітей з дизметаболічною   оксалурією

Др

Матеріали науково-практ. конф.    Екопатологія в педіатрії Тернопіль,Укрмед

книга- 2006- с.71 - 61       

1

Н.А.Цяпа, В.О.Синицька, І.М.Мороз, І.М.Горішний, М.С.Пасічник

6

Аномалії конституції чи діатези?

 

Др

Матеріали науково-практ. конф.             “Медико-соціальні проблеми дитячого віку” Тернопіль, Укрмедкнига- 2007- с.112

1

  Синицька В.О.,

Мороз І.М.,

Цяпа Н.А.,

 Кабакова Г.Б., Бендзар М.Т.

7

Зміни імунологічної реактивності у дітей з хронічними та рецидивуючими захворюваннями органів дихання

Др

Матеріали науково-практ. конф.             “Медико-соціальні проблеми дитячого віку” Тернопіль, Укрмедкнига- 2007- с.60 - 61

2

Кміта І.В.,

Мороз І.М.,

Синицька В.О.,

Цяпа Н.А.,

Волошин О.Я.

8

До питання діагностики метаболічних порушень кісткової тканини при ЮРА

Др

Матеріали науково-практ. конф.             “Медико-соціальні проблеми дитячого віку” Тернопіль, Укрмедкнига- 2007- с. 130 - 131

2

Федорців О.Є.,

Ярема Н.М.,

Синицька В.О.

9

Особенности течения неревматических кардитов    

 

Др

Таврический медико-биологический вестник,

2007- № 2, том 10 – с.132 

1

О.Е.Федорцив, В.А.Синицкая, И.Н.Мороз, Н.А.Цяпа, И.Э.Юрик, О.Б.Чубатая

 

10.

 

Реактивні артропатії у дітей з синдромом системної дисплазії сполучної тканини

 

Др

Таврический медико-биологический вестник –2007 - Т.8,118-С.125

 

1

В.О.Синицька, Н.І.Балацька, І.М.Горішний, Г.Б.Кабакова, І.М.Мороз, Н.А.Цяпа, О.Б.Чубата, І.Е.Юрик

11

Метаболічна терапія в комплексному лікуванні синдрому системної дисплазії сполучної тканини у дітей

Др

Мистецтво лікування. – 2008. - №8.- с.88-90.

 

3

 

Синицька В.О., Павлишин Г.А., Чубата О.Б

 

 

12

Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастро дуоденітом

Др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 46 - 48

3

Горішний І.М., Кабакова Г.Б., Шостак І.Й., Горішна І.Л., Синицька В.О., Цяпа Н.А.,

13

Особливості серцево-судинної патології у допризивників Тернопільської області    

Др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології,- № 1- 2008.- с. 14-16  

3

Федорців О,Є., Лобода В.Ф., Балацька Н.І.

14

Стан кальцієво-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом

 

 

Др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології,- № 1- 2008.- с. 12-14     

3

Горішний І.М., Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Мороз І.М., Сирник Г.Т.

 

15

Особливості перебігу дилятаційної кардіоміопатії у дітей раннього віку

 

Др

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского ГМУ им.С.И. Георгиевского – 2008, том 144, часть У. - С.149- 150

2

Синицька В.О., Балацька Н.І., Мороз І.М., Цяпа Н.А., Чубата О.Б., Юрик І.Е

 

16

 

Особливості перебігу артриту у підлітків

 

 

Др

Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения: Труды Крымского ГМУ им.С.И. Георгиевского – 2008, том 144, часть У. - С.149- 150

1

Синицька В.О.,

 Балацька Н.І.,

 Мороз І.М.,

 Чубата О.Б., Цяпа Н.А.,  ЮрикІ.Е.

 

17

 

Взаємозв’язок між артеріальною гіпертензією та гіпербілірубінемією у підлітків

 

Др

Таврический медико-биологический вестник – 2008

 - Т.8, V8 - С.25 

1

Синицька В.О., Н.І.Балацька,

Мороз І.М.,

Чубата О.Б., Цяпа Н.А., Юрик І.Е.

 

18

 

Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи

Др

Педіатрія, акущертво та гінекологія - №1, том 71 – 2009.- с.14 - 16

3

Горішний І.М., Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М.,

 

19

 

Особенности артритов у подростков

 

 

Др

Сборник материалов Х1У конгресса педиатров России – Москва, 15-18 февраля, 2010.- с.733

 

1

Синицкая В.А., Воронцова Т.А., Мороз И.Н., Чубатая О.Б., Цяпа Н.А.,

Юрик И.Э., Ревчук В.С.

20

           Клінічні варіанти вузликового поліартериїту

 

 

Др

Таврический медико-биологический вестник – 2010

 - Т.8, V13 - С.112 

1

Синицька В.О., Мороз І.М., Цяпа Н.А., Чубата О.Б., Юрик І.Е., Волошин М.М.

21

 

Аналіз випадків вродженої патології серед дітей спеціалізованого Будинку дитини

 

Др

Матеріали Х УШ підсумкової наук.-практ. Конференції “Здобутки клінічної та експеримен тальної медицини”.-Тернопіль.”Укрмедкнига”.-2010.-С.154 – 155

 

2

Ю.А.Гарбуз, Л.Є.Гурська, В.О.Синицька, М.В.Члек, Л.М.Чопик

 

22

Аналіз випадків гострого порушення мозкового кровообігу у дітей з дилятаційною кардіоміопатією

Др.

Таврический медико-биологический вестник – 2011

 - Т.8, V13 - С.108 

1

Си     Синицька В.О.,       

Ю      Юрик І.Е.,

          Чубата О.Б.,

           Мороз І.М.,

           Сирник Г.Т.

 

23

Особливості синдрому Рейно у дітей

Др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – «Укрмедкн» Тернопіль -2011.- с.114-116

3

Син  Синицька В.О.,       

Ю      Юрик І.Е.,

         Чубата О.Б.,

          Мороз І.М., та ін.

 

24

Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді дітей з гастрошизисом

Др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – «Укрмедкн» Тернопіль -2011.- с.58-60

3

Кри Крицький І.О., Гощинський П.В. П.В., Воронцова Т.О.,

         Кінаш М.І.,  Кубей І.В.,             С     Синицька В.О. і ін.

 

Осложненные случаи дилятационной кардиомиопатии у детей

 

Сборник материалов Х1У конгресса педиатров России – Москва, 15-18 февраля, 2011- с.733

2

С       Синицкая В.А.,

          Чубатая О.Б., Юрик И.Э.,          Б        Бугель Л.В., Костык Н.Н.

 

Супровідна терапія

 ювенільного

ревматоїдного артриту

 у дітей 

 

Вісник наукових досліджень Тернопіль – 2012

2

В        В..О. Синицька,    

        О .Б.Чубата,  І.Е.Юрик,

 

Випадок синдрому Швахмана у малюка

 

Вісник наукових досліджень Тернопіль – 2012

3

А.Б.Кабакова, В.О.Синицька, Т.І. Когут, М.М.Галич

 

Особливості перебігу                 п    правця у хлопчика

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2013.- №1 - с.19-21

3

          Синицька В.О.,  

Б        Борис Н.І., Блажевич І.Є.

 

Психодіагностика дітей з залізодефіцитною анемією

 

Український медичний альманах. 2013. Том 16, № 2 (додаток). С. 172.

1

          Горішний І.М.,

         Щербатюк Н.Ю.,

         Синицька В.О.

 

Клінічні аспекти              ювенільного

ревматоїдного артриту

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2014.-№2 -  с.38 - 40

3

В.       В.О. Синицька,                        О       О..Б.Чубата,                         І.         І.Е.Юрик

 

Використання                                  ф  функціональних харчових                       прпродуктів із рослинної        си сировини  в комплексній        

     терапії дітей,хворих на

ювенільний  ревматоїдний артрит

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології «Укрмедкнига» Тернопіль -2015.-№2 -  с.20-23

  3

В      Воронцова Т.О.,

         Синицька  В.О.,

          Ярема Н.М

 

Замітка з практики

АНОМАЛІЯ РОЗВИТКУ АОРТИ У ДІВЧИНКИ

 

 

 

          В.О. Синицька

          І.Е.Юрик

          О.І.Грех 

 

ASSESSMENT OF ANXIETY IN PERSONALITY STRUCTURE OF CHILDREN SUFFERING

FROM BRONCHIAL ASTHMA

 

Deutscher wissenschaftsherold German science herald №3 / 2016

С.60-64

5

B          Вurbela Е.І.,

             Volianska L.А.,                                          

              Kubei І.V.,

              Vorontsova T.O.,  

              Synytska V.O

                       

1.       

Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії

Др.

Медична освіта. – 2005. - №4. – С.31-33.

3

О.Є.Федорців, Л.А.Волянська, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, В.О.Синицька, В.В.Стеценко

2.       

Особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі пропедевтичної педіатрії медичного факультету

 

Др.

Науково-методична конференція«Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти» (14-15 квітня 2008 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 291-296.

 

Федорців О.Є., Лобода В.Ф.,

Балацька Н.І.,

Воронцова Т.О.

та ін., всього 10 осіб

3.       

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ

СИСТЕМИ ОСВІТИ

 

Др.

Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції

“Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи навчання

12–13 травня 2011 року

Тернопіль  ТДМУ

“Укрмедкнига”

2011 . с 520-521

 

2

О.Є. Федорців,

Т.О. Воронцова,

В.О. Синицька,

В.В. Стеценко,

Л.А. Волянська,

М.І. Кінаш,

І.О. Крицький,

І.В. Кубей,

І.M. Горішний,

 Л.М. Шульгай,

Н.Ю. Щербатюк

 

4.       

 

 

 

 

 

5.       

 

 

 

 

 

 

 

Comments