Наукові публікації доцента Шульгай Л. М.

1.      Лобода В.Ф. Клініко-ендоскопічні паралелі хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Helicobacter pylori. / В.Ф. Лобода, О.М. Шульгай, О.Е. Рубін // Збірник «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Підсумкова наукова конференція Тернопільськоі державноі медичної академіі. - Тернопіль, 1998.- С. 315-320.

2.     Лобода В.Ф. Стан питання про роль Helicobacter pylori у виникненні гастродуоденальної патології у дітей / В.Ф. Лобода, О.М. Шульгай, А.Г. Шульгай  // Вісник наукових досліджень.- 1998.- № 5-6.-С. 67- 71.

3.     Лобода В.Ф. Клініко-діагностичні особливості хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Helicobacter pylori / В.Ф. Лобода, О.М. Шульгай // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. - № 6. – С.47-50.

4.     Шульгай О.М. Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Helicobacter pylori, у дітей із супутньою патологією гепатобіліарної системи / О.М. Шульгай // Вісник наукових досліджень. – 1999. – № 2. – С. 60-62.

5.     Лобода В.Ф. Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастродуоденіті у дітей / В.Ф. Лобода, О.Р. Боярчук, О.М. Шульгай // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - № 4. – С. 105-106.

6.     Ясній О.Р. Рівень ендогенної інтоксикації при хронічному гастродуоденіті у дітей / О.Р. Ясній, Н.І. Балацька, О.М. Шульгай // Вісник наукових досліджень. – 1999. - № 3. – С. 56-57.

7.     Шульгай О.М. Зміни імунологічного статусу у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, асоційований з Helicobacter pylori / О.М. Шульгай // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. - № 1. – С.29-31.

8.    Шульгай О.М. Доцільність застосування озонованої обліпихової олії у клінічній практиці / О.М. Шульгай, А.Г. Шульгай // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 2. – С.63-64.

9.     Федорців О.Є. Шляхи активізації самостійної позааудиторної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб / О.Є. Федорців, О.М. Шульгай, С.О. Никитюк, А.О. Луцук // Медична освіта.- 2000.- № 4.- С. 37-39.

10.                      Федорців О.Є. Роль ситуаційних задач у навчальному процесі студентів медичного факультету на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб / О.Є. Федорців, С.О. Никитюк, Т.О. Воронцова, О.М. Шульгай // Медична освіта.- 2001.- № 1.- С. 47-49.

11.   Шульгай О.М. В полі зору – вітамін А / О.М. Шульгай // Здоров’я жінки в Україні.- квітень, 2001.- С. 41-42.

12. Шульгай О.М. Вітаміни групи В / О.М. Шульгай // Здоров’я жінки в Україні.- серпень, 2001.- С. 36-38.

13. Шульгай О.М. Аскаридоз у дітей / О.М. Шульгай // Здоров’я жінки в Україні.- серпень, 2001.- С. 52-53.

14. Шульгай О.М. Зміни гуморального імунітету у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з Helicobacter рylori під впливом озонованої обліпихової олії / О.М. Шульгай, А.О. Луцук // Перинаталогія та педіатрія.- 2001.- № 3.- С. 117-118.

15.  Луцук А.О. Особливості клітинної ланки імунітету у дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит В / А.О. Луцук, О.М. Шульгай // Перинатологія та педіатрія.- 2001.- № 3.- С. 102-103.

16. Шульгай О.М. Такий знайомий вітамін С / О.М. Шульгай // Здоров’я жінки в Україні.- жовтень, 2001.- С. 42-43.

17.  Шульгай О.М. Вітамін Д і англійська хвороба / О.М. Шульгай // Здоров’я жінки в Україні.- березень, 2002.- С. 56-58.

18.                      Шульгай А.Г. Застосування озонованих ентеросорбентів в якості передопераційної підготовки при декомпресії тривалих механічних жовтяниць / А.Г. Шульгай, О.М. Шульгай // Українські медичні вісті.- 2003. - № 1 - С. 189-190.

19. Шульгай А.Г. Морфофункціональні особливості тонкої і товстої кишок при патології печінки та жовчних шляхів (огляд літератури) / А.Г. Шульгай, Я.М. Кіцак, О.М. Шульгай // Вісник наукових досліджень.- 2007.- №1.- С.114-117.

20.                     Шульгай А.Г. Морфологічна характеристика клубово-сліпокишкового відділу кишки при експериментальній жовтяниці / А.Г. Шульгай, Я.М. Кіцак, О.М. Шульгай, М.Б. Кравчук, О.І. Пелешок // Клінічна анатомія та оперативна хірургія.- 2007.- № 2.- С. 73-75.

21. Сахарова І.Є. Досвід застосування вітаміну Д3 та препаратів кальцію при діабетичній остеопенії у дітей / І.Є. Сахарова, О.Є. Федорців, Є.Ф. Бузько, Л.М. Гнецько, О.М. Шульгай, М.І. Кінаш // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - №1. – С.16-18.

22.                     Багірян І.О. Синдром ендогенної інтоксикації плода при фетоплацентарній недостатності та загрозі внутрішньоутробного інфікування / І.О. Багірян, Т.О. Воронцова, Г.А. Павлишин, В.О. Стеценко, І.В. Кубей, О.М. Шульгай // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2008. - №1. – С. 19-20.

23.                     Мисула І.Р. Досвід впровадження практично-орієнтованого навчання для студентів медичного факультету / І.Р. Мисула, А.Г. Шульгай, Г.Я. Загричук, М.М. Корда, С.Н. Вадзюк, О.М. Шульгай // Медична освіта.-2009. - № 1- С. 14-16.

24.                     Лобода В.Ф. Застосування пробіотика «Симбітер» для корекції порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку / В.Ф. Лобода, О.М. Шульгай, М.І. Кінаш // Вісник наукових досліджень.- 2009.- № 1.- С. 37-39.

25.                      Шульгай А.Г. Морфологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та її корекція / А.Г. Шульгай, Я.М. Кіцак, О.М. Шульгай // Вісник наукових досліджень.- 2009. – № 1. – С. 62-66.

26.                     Федорців О.Є. Деякі аспекти викладання пропедевтики педіатрії студентам в умовах кредитно-модульної системи / О.Є. Федорців, М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, І.Є. Сахарова, О.М. Шульгай // Медична освіта.- 2009. - № 2. – С. 109-111.

27.                      Воронцова Т.О. Використання спеціальних харчових продуктів в лікуванні захворювань гепатобіліарної системи та кишечнику у дітей / Т.О. Воронцова, І.В. Кубей, В.В. Стеценко, О.М. Шульгай, С.О. Никитюк, Г.Т. Сирник, О.В. Наумович, О.М. Начас, В.Г. Бойко, Д.В. Козак // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. – С. 106-108.

28.                     Федорців О.Є. Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, А.Б. Кабакова, О.М. Шульгай, М.І. Кінаш, С.С. Левенець, Т.М. Косовська, І.О. Крицький, П.В. Гощинський // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. – С. 108-111.

29.                     Кінаш М.І. Досвід застосування препарату «Енерлів» у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера / М.І. Кінаш, А.Б. Кабакова, В.Ф. Лобода, І.О. Крицький, Л.М. Шульгай, І.Й. Шостак, П.В. Гощинський, Г.Т. Сирник // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. – С. 137-139.

30.                     Шульгай О.М. Застосування інфузійного препарату «Реосорбілакт» у комплексному лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей / О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, І.Й. Шостак, І.Є. Сахарова, А.-М.А. Шульгай // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 1. – С. 11-14.

31. Шульгай О.М. Досвід застосування препарату «Урсофальк» у лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей / О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, І.Й. Шостак // Современная педиатрия. – 2012. - № 1(41). – С. 52-55.

32.                     Кабакова А.Б. Застосування препарату «Мікразим» у лікуванні синдрому циклічного ацетонемічного блювання в дітей / А.Б. Кабакова, О.М. Шульгай, В.Ф. Лобода, М.І. Кінаш // Вісник наукових досліджень. – 2012.- № 3. – С. 122-124.

33.                     Кінаш М.І. Застосування препарату «Креон» в комплексній терапії ацетонемічного синдрому у дітей / М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, О.М. Шульгай // Вісник наукових досліджень. – 2012.- № 4. – С. 81-83.

34.                     Шульгай О.М. Досвід застосування тримебутину (трибудату) в лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей / О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, А.-М.А. Шульгай // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013.- № 1. – С. 7-10.

35.                      Шульгай О.М. Застосування синбіотика «Лактіалє» в комплексному лікуванні закрепів у дітей / О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, А.-М.А. Шульгай // Південноукраїнський медичний науковий журнал.- 2013.- № 6. – С. 125-127.

36.                     Шульгай О.М. Досвід корекції кишкових кольок у дітей раннього віку // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 1. – С.9-11.

37.                      Шульгай О.М. Доцільність застосування пробіотиків у комплексному лікуванні деструктивних захворювань гастродуоденальної зони в дітей / О.М. Шульгай, А.Б. Кабакова, А.-М.А. Шульгай // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. - № 2. – С.59-61.

38.                     Шульгай О.М. Диспепсичні розлади і патологія гастродуоденальної зони в дітей Тернопільської області / О.М. Шульгай, Р.В. Черній // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. - № 1. – С. 16-19.

39.                     Кабакова А.Б. Аліментарна водно-нітратна метгемоглобінемія в дітей Тернопільської області / А.Б. Кабакова, О.М. Шульгай, А.-М.А. Шульгай // Здоров’я дитини: тематичний випуск “Дитяча гастроентерологія та нутріціологія». – 2017. - Том 12, № 2.1. – С. 60-63.

40.                     Шульгай О.М. Клінічний випадок десквамативної еритродермії Лейнера-Муссу в дитини раннього віку / О.М. Шульгай, І.Й. Шостак, А.Б. Кабакова, О.І. Хара // Здоров’я дитини: тематичний випуск “Дитяча гастроентерологія та нутріціологія». – 2017. - Том 12, № 2.1. – С. 108-111.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments