Наукові публікації доцента Щербатюк Н. Ю.1.     Деякі аспекти клінічного перебігу залізодефіцитних анемій у дітей //ПАГ.-1997. №3.-С.33-34.

2.     Деякі показники обміну заліза у дітей при залізодефіцитній анемії //Український науковий медичний молодіжний журнал. – 1997. №    , С.

3.           Критерії діагностики ендогенної інтоксикації при залізодефіцитній анемії у дітей / Співавтори: Сміян І.С. //ПАГ. – 1998. - № 2. – С. 19-20.

4.           Вплив дефіциту заліза на функціональний стан серцево-судинної системи у дітей //”Проблеми екології та медицини”. – 1998. -№ 3-4.

5.           Застосування магнітолазеротерапії в комплексному лікуванні дітей, хворих на залізодефіцитну анемію. //Вісник наукових досліджень.-1999.-№2.-С. 62-64.

6. Патогенетичне обгрунтування застосування антиоксидантів у комплексній терапії новонароджених з гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС //Педіатрія, акушерство та гінекологія, №2,2001р., С.51. спів. О. Є. Федорців, М. А. Хамдан, І. В. Кубей

7.            Розповсюдженість грудного вигодовування та його вплив на здоров’я дітей першого року життя /Співавтори: Федорців О.Є, Цідилко У.М., Луцук Г.О. //Матеріали конференції ”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Тернопіль: “Укрмедкнига”.-2001.- Випуск 6.-С. 73.

8.           Результати денситометричного обстеження хребта у дітей з нанізмом різного генезу //Проблеми остеології, том 5, № 2-3, 2002 рік, с. 171. Спів І.С. Сміян

9.           Здоровя … молочним зубам. “Здорвя жінки в Україні” березень - квітень 2003 рік с. 60-64

10.            Цілющі ванни для малюка “Здорвя жінки в Україні” березень - квітень 2003 рік с. 54-56

11. Проблеми остеології том 6, №1-2,2003 Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією с. 115-116 Співавтори І. С. Сміян, В. О. Синицька, І. М. Мороз та ін.

12. Лікування остеопенічного синдрому у дітей з гіпоталамо-гіпофізарним нанізмом //Педіатрія, акушерство та гінекологія, №3,2005р., С.79.

13. “Використання Відеїну – 3 для профілактики остеопорозу у дітей з затримкою росту різного генезу” Проблеми остеології том 6, №3, 2003, с. 105.

14. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду

Вісник наукових досліджень №2, 2007, с. 15-17.

15. Застосування препаратів “Відеїн – 3” та кальцеміну для лікування та  профілактики остеопенічного синдрому у дітей з затримкою росту різного генезу – “Педіатрія, акушерство та гінекологія”, 2009, №1, том 71, с. 42-44.

16. “Деякі аспекти дисгармонійного фізичного розвитку дітей” – Актуальні питаня педіатрії, акушерства та гінекології, №2, 2010 р., с. 47-51.

17. “Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють” – Актуальні питаня педіатрії, акушерства та гінекології, №2, 2011 р.

 18. «Клінічна характеристика дітей, хворих на залізодефіцитну анемію в Тернопільській області» -  Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии, ноябрь/декабрь 2012, том 2, №3, с. 56-62.

19. «Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини» - Вісник наукових досліджень, №3, 2012 р., с. 98-102.

20. «Психодіагностика дітей з залізодефіцитною анемією» - Український медичний альманах, том 16, №2,  2013р.

21. «Лабораторна характеристика дефіциту заліза у дітей» - Здоровье ребенка, №2 (45), 2013р,

22. Щербатюк Н.Ю., Мудрик У.М., Горішний І.М. Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію// Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014.- №1. – С. 47-50.

23. Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Мудрик У.М. Гормональний статус при порушенні фізичного розвитку у дітей. //Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50. дітей. //Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50.

 

 


Comments