Наукові публікації

Наукові праці доцента Щербатюк Наталії Юріївни

1.     Фактори розвитку кишкового дисбактеріозу у дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію /Співавтори: Мороз І.М. //Матеріали конференції “Природничі та гуманітарні науки”. Тернопіль. – 17-20 квітня 1995.-С. 107.

2.     Клініко-статистична характеристика дітей з дефіцитними анеміями і ефективність їх реабілітації /Співавтори: Ходорчук Н.Я. //Матеріали наукової конференції “Реабілітація в педіатрії”. Київ-Тернопіль. 1995.-С. 111-112.

3.     Особливості функціонального стану травного каналу у дітей з залізодефіцитними анеміями /Тези доповідей міжнародної конференції “Актуальні питання морфології”. Тернопіль, 6-8 травня 1996 р. – Т. ІІІ. – С. 721.

4.     Особливісь перебігу і ефективність лікування залізодефіцитних анемій у дітей Тернопільської області /Тези доповідей CCCІC наук. конф. студентів і молодих вчених. Тернопіль 1996. – С.93-94.

5.     Деякі аспекти клінічного перебігу залізодефіцитних анемій у дітей //ПАГ.-1997. №3.-С.33-34.

6.     Діагностика залізодефіцитних анемій з використанням даних автоматичного аналізу крові /Співавтори: Луцик В.В. //Тези доповідей Міжнародного конгресу молодих вчених. Тернопіль, 19-21 травня 1997 р. – С. 105-106.

7.     Клініко-імунологічні зміни при залізодефіцитних анеміях у дітей /Матеріали C конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Тернопіль: медична академія, 7 травня 1997. – С. 484-486.

8.     Значення еритроцитарних індексів для діагностики залізодефіцитних анемій у дітей /Співавтори: Луцик В.В. /Весник проблем биологии и медицины”.- Харків, 1997. - № 9. – С. 86-87.

9.     Деякі показники обміну заліза у дітей при залізодефіцитній анемії //Український науковий медичний молодіжний журнал. – 1997. №    , С.

10.           Критерії діагностики ендогенної інтоксикації при залізодефіцитній анемії у дітей / Співавтори: Сміян І.С. //ПАГ. – 1998. - № 2. – С. 19-20.

11.           Перекисне окислення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів при залізодефіцитних анеміях у дітей /Тези доповідей наукової конференції “Сучасні проблеми гематології і трансфузіології. Київ, 30-31 березня 1998 р. – С. 31.

12.           Вплив дефіциту заліза на функціональний стан серцево-судинної системи у дітей //”Проблеми екології та медицини”. – 1998. -№ 3-4.

13.           Медико-соціальні проблеми залізодефіцитних анемій у дітей //Матеріали CІ конференції: ”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Тернопіль: Укрмедкнига. 9 червня 1998 р.  – С. 356-360.

14.           До питання екології і патогенезу залізодефіцитних анемій у дітей /Тези доповідей ІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених”, - Тернопіль: Укрмедкнига, 6-8 травня 1998 р. – С. 196-197.

15.           Роль харчування в розвитку залізодефіцитних анемій у дітей 3-14 років /Тези доповідей ІІ конференції Асоціації дитячих лікарів України: “Лікувально-профілактичне харчування та пробіотики в педіатрії”. Київ, 1-3 червня 1998 р. – С.41-42.

16.           Застосування магнітолазеротерапії в комплексному лікуванні дітей, хворих на залізодефіцитну анемію. //Вісник наукових досліджень.-1999.-№2.-С. 62-64.

17.           Метаболічні зміни у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію, та методи їх корекції. /співавтори: Луцук Г.О., Кубей І.В. //Матеріали конференції: ”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Тернопіль: “Укрмедкнига”.-2000.- Випуск 5.-С. 451-456.

18.           Фактори формування дефіциту заліза у дітей 3-14 років. /Співавтори: Федорців О.Є., Цідилко У.М. //Матеріали конференції: “Вплив екологічного оточення на стан здоров’я дітей”. - Полтава.-20-21 вересня 2000.- С. 126-127.

19.           Деякі клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей /співавтори: Ходорчук Н.Я., Кобилянська В.Г., Лютко П.Ф., Орищич Н.В. //Матеріали конференції: “Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону”. Рівне. – 2 листопада 2000.- С,179-180.

20. Патогенетичне обгрунтування застосування антиоксидантів у комплексній терапії новонароджених з гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС //Педіатрія, акушерство та гінекологія, №2,2001р., С.51. спів. О. Є. Федорців, М. А. Хамдан, І. В. Кубей

21.           Частота і характер супутньої патології у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію. /Матеріали V міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, приуроченого до 10-ї річниці незалежності України. Тернопіль.- 10-12 травня 2001. – С. 114.

22.            Розповсюдженість грудного вигодовування та його вплив на здоров’я дітей першого року життя /Співавтори: Федорців О.Є, Цідилко У.М., Луцук Г.О. //Матеріали конференції ”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Тернопіль: “Укрмедкнига”.-2001.- Випуск 6.-С. 73.

23.           Деякі патогенетичні механізми формування синдрому ендогенної інтоксикації при залізодефіцитній анемії у дітей /Співавтори: Сміян І.С. //Матеріали конференції “Ендогенна інтоксикація та її корекція  в педіатрії. Тернопіль.- “Укрмедкнига”. 18-19 вересня 2001. –С. 59.

24.            Деякі клінічні та параклінічні прояви вегетосудинних дистоній у дітей /Співавтори: Ходорчук Н.Я., Лобода В.Ф., Микуляк І.Д., Митник Г.Л,     Яцик О.Н. //Матеріали конференції “Невротичні розлади та порушення поведінки у дітей та підлітків. Харків.- 30-31 жовтня 2001. – С.

25.           Результати денситометричного обстеження хребта у дітей з нанізмом різного генезу //Проблеми остеології, том 5, № 2-3, 2002 рік, с. 171. Спів І.С. Сміян

26.            Клінічні маркери дефіциту заліза у дітей /Н.Ю. Щербатюк// Матеріали конференції ”Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Тернопіль: “Укрмедкнига”.-2002.- Випуск 7.-С.

27.           Здоровя … молочним зубам. “Здорвя жінки в Україні” березень - квітень 2003 рік с. 60-64

28.            Цілющі ванни для малюка “Здорвя жінки в Україні” березень - квітень 2003 рік с. 54-56

29. Патологія органів травлення у дітей з залізодефіцитними анеміями

Н.Ю. Реогінарна науково-практична конференція “Патологія органів травлення удітей” Тернопіль 2004р., 13-14 січня

 

30. Патологія органів травлення у дітей з ВСД. Н.Ю.Щербатюк, Н.Я.Ходорчук., Микуляк І. Р.,  Реогінарна науково-практична конференція “Патологія органів травлення удітей” Тернопіль 2004р., 13-14 січня

31. Проблеми остеології том 6, №1-2,2003 Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією с. 115-116 Співавтори І. С. Сміян, В. О. Синицька, І. М. Мороз та ін.

32. Матеріали 11-го з’їзду педіатрів Україні «Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі» (7-9 грудня 2004г., Київ) “КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ОСТЕОПЕНІЧНОГО СИНДРОМУ У ДІТЕЙ З ДИСГАРМОНІЙНИМ ФІЗИЧНИМ РОЗВИТКОМ” с. 266.

33. Матеріали 11-го з’їзду педіатрів Україні «Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі» (7-9 грудня 2004г., Київ) “Універсальні остеопатії в педіатрії” в співавторстві І. С. Сміян, В. О. Синицька, І. О. Багірян с. 259.

34. Лікування остеопенічного синдрому у дітей з гіпоталамо-гіпофізарним нанізмом //Педіатрія, акушерство та гінекологія, №3,2005р., С.79.

Матеріали до 6-ї науково-практичної конференції “Актуальні проблеми фармакотерапії  в педіатрії” (22-23 березня, 2005 року, м. Тернопіль) спів. Качор Л. А., Гнецько Л. М.

35. “Використання Відеїну – 3 для профілактики остеопорозу у дітей з затримкою росту різного генезу” Проблеми остеології том 6, №3, 2003, с. 105.

36. Структурно- функціональний стан кісткової тканини у дітей з генетичною патологією -  матеріали науково-практичної конференції „Екопатологія в педіатрії” м. Тернопіль, 2-3 жовтня 2006р. Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2006 р., с.73-74.

37. Алгоритми практичних навиків у педіатрії: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2006.-167 с. Федорців О. Є., Воронцова Т. О., Цідилко У. М., Ліщенко Н. О., Луцук А. О., Кубей І. В., Щербатюк Н. Ю., Шульгай О. М., Никитюк С. О.

38. Алгоритмы практических навыков в педиатрии: Учебное пособие.-Тернополь: ТГМУ, 2006.-180 с. Федорцив О. Е., Воронцова Т. А., Цидылко У. М., Луцук А. А., Щербатюк Н. Ю., Кубей И. В., Лищенко Н. О., Никитюк С. О., Шульгай Л. М., Недошитко Т. М.

39. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду

Вісник наукових досліджень №2, 2007, с. 15-17.

40. Особливості мінеральної щільності тканини при гіпоталамічному синдромі - матеріали науково-практичної конференції “Медико-соціальні проблеми дитячого віку”  12-13 квітня 2007 року Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2007 р., с.53-54.

41. Порівняльна характеристика структурно- функціонального стану кісткової тканини у дітей з дисгармонійним фізичним розвитком -  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 3-4 квітня 2008 року Тернопіль “Укрмедкнига” 135-136 с.

42. “Лікування остеопеній у дітей з затримкою росту різного генезу” -   матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку” 11-12 вересня 2008 року, Тернопіль “Укрмедкнига” 36-37 с.

43. Застосування препаратів “Відеїн – 3” та кальцеміну для лікування та  профілактики остеопенічного синдрому у дітей з затримкою росту різного генезу – “Педіатрія, акушерство та гінекологія”, 2009, №1, том 71, с. 42-44.

44. “Профілактика остеопеній у дітей з затримкою росту різного генезу” -   Педіатрія, акушерство та гінекологія, додаток №3 2009р., с. 155 -  тези першого конгресу федерації педіатрів країн СНД “Дитина і суспільство - проблеми здоров’я, розвитку та харчування” - 19-21 травня 2009р., м. Київ.

45. “Деякі аспекти дисгармонійного фізичного розвитку дітей” – Актуальні питаня педіатрії, акушерства та гінекології, №2, 2010 р., с. 47-51.

46. “Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють” – Актуальні питаня педіатрії, акушерства та гінекології, №2, 2011 р.

 

 

47. «Характеристика та інформативність існуючих методів оцінки фізичного розвитку та його гармонічнічності у дітей» - тези  підсумкової науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини", Тернопіль 17 квітня 2012р.

48. «Куріння як фактор риизику розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей» - тези конференції  «Охорона довкілля», Тернопіль, 2012 р. 

49. «Клінічна характеристика дітей, хворих на залізодефіцитну анемію в Тернопільській області» -  Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии, ноябрь/декабрь 2012, том 2, №3, с. 56-62.

50. «Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини» - Вісник наукових досліджень, №3, 2012 р., с. 98-102.

51. «Психодіагностика дітей з залізодефіцитною анемією» - Український медичний альманах, том 16, №2,  2013р.

52. «Лабораторна характеристика дефіциту заліза у дітей» - Здоровье ребенка, №2 (45), 2013р,

53. «Профілактика і лікування остеопеній у дітей з затримкою росту різного ґенезу» матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти - дієтичні добавки як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань» – національний фармацевтичний університет, Харків-11-12 квітня 2013 р., метеріали конференції, с.267-269.

54. «Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію»

огляд літератури – Педіатрія, акушерство та гінекологія,  № 1, 2014р.

55. «Досвід практичної підготовки студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-  модульної системи освіти», - матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних ( фармацевтичних) навчальних закладах Украіни»,

присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)

15-16 травня 2014 року

м. Тернопіль, частина 2, Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига».

56. «Дослідження тривожності дітей з патологією гастродуоденальної зони» -

тези  міжнародної науково-практичної конференції «Ключеві питання наукових досліджень у сфері медицини  у 21 столітті»,  м. Одеса, 24-25 січня,  2014р.

57. «Особливості здоровя молодших школярів залежно від вигодовування на першому році життя» - матеріали  міжнародної науково-практичної конференції «Ключеві питання наукових досліджень у сфері медицини  у 21 столітті»,  м. Одеса, 24-25 січня,  2014р.

58«Мембранодеструктивні процеси та система антиокислювального захисту
при залізодефіцитній анемії у дітей
» - матеріали підсумкової  LVII  науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної  медицини, 

м. тернопіль, 21 травня 2014 р.

59.  «Проблемы обмена микроэлементо у детей с задержкой роста» - 

материалы VI Конгресса педиатров стран СНГ  «Ребенок и общество:

      проблемы здоровья, развития и питания»,  с. 173, г.  Минск,  9–10 октября 2014 г.

60. «Проблемы обмена микроэлементо у детей с задержкой роста» -  материалы VI Конгресса педиатров стран СНГ  «Ребенок и общество:

      проблемы здоровья, развития и питания»,  с. 30, г.  Минск,  9–10 октября 2014 г.

61. «Имунный статус детей с дефицитом железа»,  материалы VI Конгресса педиатров стран СНГ  «Ребенок и общество:

      проблемы здоровья, развития и питания»,  с. 173, г.  Минск,  9–10 октября 2014 г.

     62. «Показники гемограми при залізодефіцитній анемії у дітей» - матеріали                                                         

       підсумкової LVIIІ науково-практичної конференції  “Здобутки клінічної та експерементальної медицини», присвяченій  пам'яті ректора, члена-кореспондента  НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука,  

17 червня 2015 р.

63. «Ефективність застосування Біон 3 Кід в комплексному лікуванні дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями» - матеріали підсумкової 19 науково-практичної конференції  “Здобутки клінічної та експерементальної медицини»,  червень 2016 р.

 

 
Comments