Наукові публікації доцента Кубей І. В.

 

 1. Fedortsiv O, Brozek GM, Luchyshyn N, Kubey І   Prevalence of childhood asthma, rhinitis, and eczema in the Ternopil region of Ukraine – results of BUPAS study Advances in Medical Sciences · Vol. 57(2) · 2012 · DOI:10.2478/v10039-012-0034-6 © Medical University of Bialystok, Poland, impact factor 0,952    

 

 2. Практичне медсестринство Навчальний посібник / за ред. Л.Я. Ковальчука – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 432 с.

 

3. Пробіотики у реабілітаційній терапії недоношених новонароджених з екстремально низькою масою тіла - О.Є.Федорців, В.В.Стеценко, С.С.Левенець «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2013 р. № 2,с.23-24.

 

4. Vitamin D deficiency and structural and functional
state of bone tissue in schoolchildren of Ukraine
Vladyslav Povoroznyuk1, O Tyazhka2, Nataliya Balatska1, T Budnik

6 th International Conference on children’s Bone health 22-25 June 2013 Rotterdam Netherlands Р47

 

5. Рівень 25(ОН)D у сироватці крові та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, Поворознюк В.В., Балатська Н.І., Тяжка О.В. - журнал «Проблеми остеології», т.16, № 3, липень-вересень, 2013, с.32-36.

 

6. Медицинская этика и деонтология как  составляющие части в изучении педиатрии  - Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические механиз5ы и средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в медицинских вузах»,   Киров, Россия, 5-6 февраля 2013 года. Т. А. Воронцова с соавт.

 

7. Дистанционное обучение - возможность для повышения профессионализма Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические механизмы и средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в медицинских вузах»,   Киров, Россия, 5-6 февраля 2013 года. Т.О.Воронцоваи и соавт.

 

6.  Опыт применения фитотерапии в детской неврологии    Материалы І Международной научной конференции (21-22 мая 2013 г.). «Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы». Новосибирск, 2013.

Воронцова Т.А., Яворская О.Л.

 

8. Досвід практичної підготовки студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти. О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, В.О. Синицька, Н.Ю. Щербатюк -  Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України», Тернопіль 2014 р

9. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень: навч.посіб./[О.Є.Федорців, Л.А.Волянська, І.В. Кубей та ін..]; за заг. ред. О.Є.Федорців, Л.А.Волянської. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 348с.

 

10. Insuficience of vitamin D deficiency Vladyslav Povoroznyuk1, O Tyazhka2, Nataliya Balatska1, T Budnik 7 th International Conference on children’s Bone health 25-30 June 2015 Salzburg Austria, P. 67.

 

11. Основні передумови формування здоров'я молодших школярів Здобутки клінічної і експериментальної медицини / Зб. матеріалів конференції 2015р. - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2015.- С. Мудрик У.М., Воронцова Т.О.,  Стеценко В.В., Синицька В.О.

 

12. Використання «Олії примули вечірньої, ліпофільний комплекс» при   пелюшковому    дерматиті у новонароджених дітей - Фітотерапія 2015, Стеценко В.В., Воронцова Т.О., Васьковець С.З., Бліхар Т.В.

 

13. Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів «Здоров"я дитини» – 2016. – №3(71). – С.77-80  Мудрик У.М. Бурбела Е.І., Кубей Ф.В.Стеценко В.В.

 

14. Ефективність застосування «Nutrilon» білкова добавка для вигодовування недоношених немовлят з екстремально малою масою. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми педіатричної дієтології», 20 квітня 2016 р, .Київ, Черн

івці.Федорців О.Є.,Стеценко В.В., Бліхар Т.В., Сотник А.В.    

 

15.  Assessment of anxiety in personality structure of children suffering from bronchial asthma  Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald. – 2016. - №3. - Р.60-64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments