Наукові публікації асистента Гаріян Т. В.

1. Банадига Н.В., Рогальський І.О., Рибіна Т.В. Взаємозвязок між станом клітинного імунітету та глибиною остеопеній у дітей з бронхіальною астмою // Перинатологія та педіатрія.-2002, № 3.

 

2. Банадига Н.В., Рибіна Т.В. Атопический дерматит с позиции пре- и постнатальных факторов риска аллергии // Современная педиатрия. – 2005. - № 3.

3. Банадига Н.В., Рибіна Т.В. Поширеність остеопатій у дітей на тлі атопічного дерматиту //Український медичний альманах. – 2005. – Т. 8 - №2.

4.Банадига Н.В., Рибіна Т.В. Проблема алергії у дітей першого року життя// Перинатологія та педіатрія. – 2005.

5.Гаріян Т.В., Рудик Т.М., Глинчак Л.В. Клінічна характеристика дітей, хворих на ерозивний гастро-дуоденіт та виразкову хворобу // Український медичний альманах. – 2008. – Том 11, № 1 (додаток). – С. 125-126.

 

6.Боярчук О.Р., Гариян Т.В. Острая ревматическая лихорадка и вирусысемейства Herpesviridae– существуетлисвязь? // Сибирский медицинский журнал. – Иркутск. – 2013.

 

7.Гаріян Т.В., Никитюк С.О., Чорна У.Я. Шляхи оптимізації профілактичних заходів у дітей, що входять у групи ризику щодо атопічної патології //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології/ - 2013.

 

8. Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В. Характеристика клітинної ланки імунітету у дітей з атопічним дерматитом та супутньою патологією гепатобіліарного тракту// Современная педиатрия, № 5 (53) -.2013.- С. 217

 

9.Боярчук О.Р.,Рудько Л.Я., Гаріян Т.В., Машталяр Н.Я., Орел О.С., Свистун І.Я.Суглобовий синдром у дітей з геморагічним васкулітом//Український ревматологічний журнал. – 2013.- № 3 (53).-С.107-108.

 

10.Kovalchuк T., Boyarchuк O., Hariyan T. Joint Pain Perception Features in Children with Juvenile Rheumatoid Arthritis and Their Parents // Біль.Суглоби.Хребет Спец.науково-практ.журнал № 2 (18). – 2015 С.89-90.

 

 11.Hariyan T., Banadyha N., Boyarchuk O.   Clinical and laboratory features of childhood atopic dermatitis // Arch Dis Child 2014; 99 (Suppl 2): A 1-A620.

Pulished by group.bmj.com on December 12, 2015.

 

12.Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Боярчук  О.Р., Гаріян Т.В.Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит Специализированный научно-практический журнал // Біль. Суглоби. Хребет № 4. (20).2015 р. -С. 28.