Наукові публікації

СПИСОК  ДРУКОВАНИХ РОБІТ БУРБЕЛИ ЕМІЛІЇ ІГОРІВНИ

№П / П

 

Назва роботи

Х-р роботи

 

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

Вивчення тривожності у підлітків гімназії

1

Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 21-22 квітня 2005 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2005.- С.84-84

Др.

 

2

Аналіз психологічної адаптації підлітків в системі сучасного гімназійного навчання

 

4

Сучасна педіатрія.- 2005.- №3 (8) .- С.42-46

др

Л.А.Волянська,

 

3

Джерела психологічної дестабілізації та чинники формування схильності до соціально-негативної поведінки дітей

4

Буковинський вісник.- 2006.- т.10, №1.- С.93-97

 

 

Др.

Л.А.Волянська,

4

Сприйняття групи у гімназистів підліткового віку

1

Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 11-13 травня 2006 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2006.- С.116-116

Др.

 

5

Комплексна оцінка соціальної адаптації школярів

1

Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 11-13 травня 2006 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2006.- С.93-93

Др.

 

6

Аналіз рівня тривожності у дітей-пацієнтів гастроенетологічного та пуль монологічного стаціонарів

1

Тези доповідей ХІІ Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 26-31.08.06р., м.Полтава.- C.

Др.

Л.А.Волянська, Левенець С.С., Косовська Т.М.

7

Психосоціальна адаптація дітей шкільного віку

3

Сучасна педіатрія.- 2006.- №3 (12) .- с.167-169

Др.

Л.А.Волянська, Левенець С.С., Косовська Т.М., Сахарова І.Є.

8

Конституційні особливості дітей шкільного віку з контрольованою бронхіальною астмою

5

Сучасна педіатрія.- 2006.- №5 (53) .- с.100-105.

Др.

 

9

Деякі біологічні параметри у дітей з бронхолегеневою патологією

1

Матеріали наук.-практ. конф. „Медико-соціальні проблеми дитячого віку”, 12-13 квітня 2007р., м.Тернопіль.- Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2007.- С.76-77

Др.

Л.А.Волянська, Левенець О.В, Левенець С.С., Косовська Т.М.

10

 

1

Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 11-13 травня 2007 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2007.- С.93-93

Др.

 

11

Порівняльний аналіз шкільної тривожності у підлітків різної статі

2

Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження здоров”я дітей /Матеріали У Міжнародної наук.-практ. конф., м.Чернівці 20-21.09.2007р.- Видавництво БДМУ, 2007.- 140с.- С.8-9

Др.

Л.А.Волянська, Левенець С.С, Косовська Т.М.,

Левенець О.В,

12

Аналіз міжособистісного сприйняття гімназистами різного віку

1

Матеріали ХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 31 березня - 2 квітня 2008 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2008.- С.104-104

Др.

 

13

Біопсихосоціальні аспекти патології дитячого віку

1

Тези доповідей ХІІІ Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 25-28 вересня 2008 р., м.Івано-Франківськ.- С.106-106

Др.

Л.А.Волянська, Кошеля О.В.,

Левенець О.В

14

Сприйняття підлітками групи

1

Тези доповідей ХІІІ Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 25-28 вересня 2008 р., м.Івано-Франківськ.- С.107-107

Др.

Л.А.Волянська,

15

Порівняльний аналіз результатів психодіагностики дітей, які хворіють на хронічні захворювання бронхолегеневої системи

 

Український мед.альманах. - 2008.- том 11, №6.- С.119-120.

Др.

Л.А.Волянська, Левенець С.С, Косовська Т.М.,

 Левенець О.В

1 6

 

1

Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 2 квітня - 2 квітня 2009 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2009.- С.104-104

Др.

 

17

Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення

4

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2009.- №2.- С.16-19

др

Сміян І.С., Федорців О.Є, Л.А.Волянська, Фурдела В.Б., Романюк Л.Б., Шостак І.Й., Курило І.М., Скубенко В.М.

18

Проблема тривожності як складова етіопатогенезу хронічної

патології

5

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2009.- №2.- С.20-24

др

Сміян І.С., Л.А.Волянська, Бугель Л.В., Фурдела В.Б.

19

Аналіз ставлення підлітків до вживання алкогольних напоїв

1

Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 13 квітня - 15 квітня 2010 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2010.- С.

др

 

20

Психоемоційні аспекти хронічної патології підлітків

1

 Тези доповідей другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,технічних і гуманітарних наук у 2010-2011 навчальному році в галузі клінічна медицина: внутрішні хвороби, хірургія, дитяча хірургія,педіатрія, інфекційні хвороби, ендокринологія, імунологія, клінічна імунологія та алергологія,24 березня 2011 року., м.Івано-Франківськ. – С. 6-7

др

 

21

Особливості вегетативного статусу у дітей із хронічним ураженням гастродуоденальної зони

 

1

Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених,

26-28 квітня 2011 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2011.- С.

др

 

22

Шкільна тривожність підлітків як предикт хронічної соматичної патології

1

 Матеріали Всеукраїнсткої конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання нейронаук» присвяченої 110-ій річниці з дня народження професора Н.П. Титаренко, 22 квітня 2011року., м.Харків – С. 11-12

др

 

23

Епідеміологічне дослідження поширення бронхіальної астми у школярів м. Тернополя

 

2

Збірник тез.: Матеріали

Міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією»,  28 березня 2012 року

м. Харків. – С. 150-151.

Др.

Федорців О.Є., Волянська Л.А., Лучишин Н.Ю.

24

Алергійні захворювання у дітей сільської місцевості

 

Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених,

26-28 квітня 2012 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2012.- С.

 

 

25

Конституційні моменти формування патології дитячого віку (огляд літератури)

 

Перинатологія і педіатрія.- №3 (51) .- -2012 С.125-127.

 

Федорців О.Є., Волянська Л.А.

26

Застосування спеціальних харчових продуктів у комплексі профілактичного лікування дітей, що часто і тривало хворіють

 

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №37-2012. – Випуск 30 з проблеми «Педіатрія»

Др.

Федорців О.Є., Волянська Л.А

27

Стан мікробіотопу рото глотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму

3

Вісник наукових досліджень. - № 4. – 2012. – С.95-98.

Др.

Романюк Л.Б., Волянська Л.А.

28

Фітосередники в реабілітаційному лікуванні дітей, що часто та тривало хворіють

 

2

Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 ківтня 2013 р.). –Х.: Вид-во «ЕСЕН»,  2013. – 311 с. – С. 48-49.

Др.

Волянська Л.А.

 

Конституційні особливості дітей шкільного віку з контрольованою бронхіальною астмою

4

Сучасна педіатрія [Текст]. - 2013. - № 5. -  С.105-109. 

Др.

 

29

Аналіз антропометричних показників у дітей з контрольованою бронхіальною астмою

 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини/ Зб. матеріалів конференції 2013р. - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2013.- С.

 

Федорців О.Є.

30

Психопатологічна компонента бронхообструктивного синдрому (огляд літератури)

7

Перинатологія і педіатрія.- №3 (55) .- 2013.- С.33-39.

Др.

 

31

Порівняльний ий конституційний аналіз здорових підлітків і хворих на бронхіальну астму

 

Тези УІ Конгресу педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоров'я, розвитку та харчування » , 09-10 жовтня 2014 року. - Національна бібліотека Білорусі, Мінськ, проспект Незалежності, 116. - С.29-29.

Др.

 

32

Мікробний пейзаж рото глотки хворих на бронхіальну астму дітей в період загострення

1

Современная педиатрия. - № 5(61). – 2014.- Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 6-7 листопада 2014р., м. Львів. – С. 162-163.

Др.

Е.І. Бурбела, Л.Б. Романюк

33

Морфо-функціональна характеристика підлітків м.Тернополя

1

Матеріали 75-ї загально університетської наукової конференції «Досягнення сучасної медицини», м.Львів, 24-25 квітня 2014. – С.135-135.

Др.

Николин О.

34

Аналіз морфо-психологічних характеристик школярів

 

Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених,

28-30 квітня 2014 р., Тернопіль.- „Укрмедкнига”.- 2014.- С.123-123.

Др.

Николин О.

35

Оксидантний стрес у дітей з контрольованою бронхіальною астмою

 

Здобутки клінічної і експериментальної медицини/ Зб. матеріалів конференції 2015р. - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2015.- С.

 

Федорців О.Є.

 

36

Окислювальний стрес і психологічний компонент в механізмах астми у дітей

 

XXVIII словацько-Польща Voitec-pneumophtisiological і Рудник immunoallergological днів - Закопане-Польща, 8-9october, 2015 . - Р.26-26.

 

Fedortsiv O, L Volianska

 

37

Педіатрія з оцінкою результатів досліджень : навчальний посібник для студентів медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації

 

Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. - 347 с. : табл. - Бібліогр.: с. 343-347. - ISBN 978-966-673-225-8 . УДК616-053.2 (075)

 

 

О.Є. Федорців, Л.А. Волянська, І.В. Кубей, В.О. Синицька, В.В. Стеценко, Т.М. Косовська, С.С. Левенець

 38

Іноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями

5

Актуальна інфектологія. - 2016. - №1 (10). - с.66-71

Др.

Бурбела Е.І., Євтушенко С.В., Мудрик У.М.

 39

Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів

4

Здоров "я дитини. - 2016. - №3 (71). - С.77-80

Др.

Мудрик У.М. Бурбела Е.І., Стеценко В.В., Кубей І.В

 40

Оцінка тривожності в особистісній структурі дітей, які страждають на 


Німецький Науковий Вісник. - 2016. - №3. - С.60-64.

Др.

Synytska VO Burbela Е.І., Kubei І.V., Vorontsova TO

 


 
Comments