Наукові публікації асистента Мочульської О. М.

 1.      Пятницький Ю. С. Специфічна оральна індукція толерантності – новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії / Ю. С. Пятницький, О. Є. Федорців, О. М. Мочульська //                        Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. –  № 1 (13). – С. 39-43.

  2.     Fedortsiv O. Je. Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy /                                         O. Je. Fedortsiv, Yu. S. Pyatnytsky, O. M. Mochulska // Journal of Health Sciences. 2014. Vol. 4. P. 71-18.

  3.     Пятницкий Ю. С. Иммуномодулирующее действие и клиническая эффективность применения оральной индукции толерантности у детей, больных атопическим дерматитом / Ю. С. Пятницкий, О. Е. Федорцив,              О. Н. Мочульская // Современные проблемы науки и образования. – 2014. –      № 6. –  С. 1167-1170.

  4.     Мочульська О. М. Поширеність атопічного дерматиту у дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015.  – № 1 (14). – С. 94-98.

  5.     Мочульська О. М. Фактори ризику виникнення алергічних захворювань та характер їх впливу на перебіг атопічного дерматиту і «атопічного маршу» / О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 2 (79). – С. 72-77.

  6.     Мочульська О. М. Клінічна характеристика перебігу атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – № 2 (16). – С. 43-47.

  7.     Федорців О. Є. Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 3. – С. 60-63.

  8.      Федорців О. Є. Стан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті у дітей /                    О. Є. Федорців, О. М. Мочульська, Я. В. Олійник  // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 2. – С. 26-28.

  9.      Федорців О. Є. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей /                 О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Современная педиатрия. – Київ, 2016. –     № 7 (79). – С. 54-57.

  10.                        Мочульська О. М.  Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту у дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності /                  О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – № 1. – С. 5-11.

  11.                        Федорцив О. Е. Новые  подходы   к   диагностике   атопического   дерматита у детей / О. Н. Мочульская, О. Е. Федорцив //                                          Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – № 3(62). – С. 99-104.

  12.                        Мочульська О. М. Неінвазивні методи діагностики атопічного дерматиту у дітей / О. М.  Мочульська  // East European Scientific Journal. – 2017. – № 7 (23). – С. 18-23.

Comments