Наукові публікації

 1. Мочульская О. Н. Оценка этиологических факторов в возникновении аллергических заболеваний у детей / О. Н. Мочульская, О. Э. Федорцив // Научный журнал Кировской государственной медицинской академии «Молодежь и медицинская наука в XXI веке: материалы XII-ой открытой итоговой научно-практической конференции студентов и молодых учених с международным участием». – 2011. – выпуск 30 марта – 1 апреля. – С. 240.
 2. Мочульська О. М. Специфічна оральна індукція толерантності – новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії / Ю. С. Пятницький, О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – № 1 (13). – С. 39-43.
 3. Mochulska O. M. Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy / O. Je. Fedortsiv, Yu. S. Pyatnytsky, O. M. Mochulska // Journal of Health Sciences. 2014. Vol. 4. P. 71-18.
 4. Мочульская О. Н. Иммуномодулирующее действие и клиническая эффективность применения оральной индукции толерантности у детей, больных атопическим дерматитом / Ю. С. Пятницкий, О. Е. Федорцив, О. Н. Мочульская // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. –  С. 7.
 5. Мочульська О. М. Поширеність атопічного дерматиту у дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015.  – № 1 (14). – С. 94-98.
 6. Мочульська О. М. Клінічна характеристика перебігу атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – № 2 (16). – С. 43-47.
 7. Мочульська О. М. Фактори ризику виникнення алергічних захворювань та характер їх впливу на перебіг атопічного дерматиту і “атопічного маршу” / О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – № 2 (79). – С. 72-77.
 8. Мочульська О. М. Показники клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики». – Львів, 2014. – С. 111-112.
 9. Мочульська О. М. Імуномодулюючі ефекти оральної індукції толерантності при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики». – Львів, 2014. – С. 113-116.
 10. Мочульська О. М. Морфологічні особливості змін шкіри за даними результатів дерматоскопії та ультразвукового методу обстеження у дітей з атопічним дерматитом / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики». – Львів, 2014. – С. 116-119.
 11. Мочульська О. М. Зміни показників з боку клітинної та гуморальної ланок імунітету при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави». – Одеса, 2015. – С. 43-46.
 12. Мочульська О. М. Імунологічна толерантність індукована специфічною імунотерапією при атопічному дерматиті у дітей О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави». – Одеса, 2015. – С. 46-50.
 13. Мочульська О. М. Зміни морфології шкіри за даними результатів дерматоскопії та ультразвукового методу обстеження у дітей з атопічним дерматитом / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави». – Одеса, 2015. – С. 51-55.
 14. Мочульська О. М. Індукція імунологічної толерантності на фоні проведення алерген-специфічної імунотерапії при атопічному дерматиті у дітей / О. М. Мочульська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів». – Львів, 2015. – С. 38-42.
 15. Мочульська О. М. Клінічні та імунологічні особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика на сучасному історичному етапі». – Київ, 2015. – С. 65-68.
 16. Федорців О.Є., Мочульська О. М., Олійник Я. В. Стан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська,Я. В.  Олійник // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – № 2. – С. 26-28.
 17. Мочульська О. М. Оцінка ефективності терапії та вивчення особливостей морфологічних змін шкіри за даними результатів дерматоскопії і ультразвукового методу обстеження у дітей з атопічним дерматитом / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська, Бойко В. Г. // Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, 2016. – С. 196-197.
 18. Мочульська О. М. Особливості формування імунологічної толерантності  до алергенів при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська, Бойко В. Г. // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики та лікування алергічних і неалергічних захворювань респіраторної системи у дітей». – Чернівці, 2016. – 196-197 С.
 19. Федорців О.Є., Мочульська О. М. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей / О. Є. Федорців, О. М. Мочульська // Современная педиатрия. – Київ, 2016. – № 7 (79). – С. 54-57.
 20. Федорців О. Є., Мочульська О. М. Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей / О. Є.Федорців, О. М. Мочульська // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 3. – С. 60-63.
 21. Мочульська О. М.  Порівняльна характеристика клінічної ефективності різних схем лікування атопічного дерматиту у дітей, особливості застосування специфічної індукції імунологічної толерантності / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – № 1. – С. 5-11.


Comments