Наукові публікації доцента Воронцової Т. О.

1.     Сміян І.С./ Визначення ступенів ендогенної інтоксикації в клінічній практиці/ Сміян І.С., Воронцова Т.О., Волянська Л.А.      // Вестник проблем биологии и медицины . Вып. №9. –  1997. – С.67-69.  

2.   Воронцова Т.О./ Порівняльна клініко-лабораторна характеристика перебігу різних форм хронічних вторинних пієлонефритів у дітей/ Воронцова Т.О.//Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. – №2. – С.37-38

3.   Сміян І.С./Структура захворюваності дітей хворобами органів дихання за останнє десятиріччя як передумова для організації поза стаціонарного лікування (За матеріалами Тернопільської обл.)/ Сміян І.С., Мозалєвський А.Ф.,Неділько В.П.,Воронцова Т.О. та інш.// Журнал АМН України. – 1997. – Т.3, №2. – С. 267-274.   

4.   Лобода В.Ф./Роль лямблій у виникненні хронічної       гепатобіліарної патології / Лобода В.Ф.,Луцук А.О., Чубата О.Б., Кабакова Г.Б., Воронцова Т.О.//Інфекційні хвороби. – 1997. - №2. – С. 34-36.      

5.    Сміян І.С./Екологічні аспекти вигодовування дітей раннього віку/ Сміян І.С.,  Кубей І.В., Воронцова Т.О.//Екологічна фізіологія. – 1998. - №1. – С.47-50.     

6.   Банадига Н.В./ Методи скрінігової патології травної системи у дітей/ Банадига Н.В., Воронцова Т.О., Кабакова Г.Б.,Чубата О.Б.,Луцук А.О.//Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №4. – С.104-105.        

7.    Воронцова Т.О./Співвідношення вмісту ЦІК і титру комплементу у дітей з пієлонефритом /Воронцова Т.О., Волянська Л.А., Стеценко В.В., Ліщенко Н.О.//Педіатрія, акушерство та гінекологія. - №4. – 1999.- С. 122. 

8.   Волков К.С./Патогенетичне обгрунтування застосування ентеросорбенту  та     біофлавоноїду при гепатиті А у дітей/ К.С. Волков, Л.І. Алексеєнко, О.Я. Никитюк, Р.М. Сабала, Л.П. Горчеєва, О.І. Лугова, А.О. Луцук, Т.О. Воронцова//. Інфекційні хвороби. - №1. 2000. - С. 33-36.

9.   Федорців О.Є./Роль ситуаційних задач  у навчальному процесі студентів медичного факультету на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб/ Федорців О.Є.,Воронцова Т.О., Никитюк С.О.,Шульгай О.М.//Медична освіта. – 2001. - №1. – С. 47-49.       

10.                     Федорців О.Є./Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя /Федорців О.Є, Цідилко У.М., Воронцова Т.О.//         Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - №4. – С. 39 - 41.   

11.Федорців О.Є./Соціоетіологічні фактори розвитку гіпотрофії у дітей раннього віку на сучасному етапі /Федорців О.Є,  Чабан О.С., Воронцова Т.О. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - №3. – С. 15 - 19.       

12.                      Федорців О.Є./Особливості викладання  педіатрії студентам-іноземцям на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб / Федорців О.Є.,Недошитко Т.М., Воронцова Т.О.// Медична освіта. – 2002. - №3. – С. 207-209.

13.                      Процайло М.Д. /Імунні аспекти остеохондропатії/ Процайло М.Д., О.Є. Федорців,Воронцова Т.О.//         Перинатологія та педіатрія.  – 2002. - № 3. – С. 109.

14.                      Федорців О.Є. /До шляхів оптимізації вивчення клінічних методів дослідження на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб О.Є. Федорців, У.М. Цідилко,        Воронцова Т.О. //Медична освіта. – 2003. - № 2. – С. 202 – 204

15.                      Федорців О.Є. /Нові підходи до підвищення ефективності практичних занять  з пропедевтики дитячих хвороб/       О.Є. Федорців, У.М. Цідилко, Воронцова Т.О., Т.М.Недошитко Друк.         Медична освіта. – 2003. - № 2. – С. 200 – 202

16.                      Воронцова Т.О./Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей Тернопільської області /  Воронцова Т.О., О.Є. Федорців, У.М. Цідилко//Вісник наукових досліджень. – 2004. –  № 2. – С.  29-31.

17.                      Федорців  О. Є.  Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії / О. Є. Федорців, Т. О. Воронцова, Л. А. Волянська та ін. // Медична освіта.– 2006.– №4.– С.31–33.

18.                     Федорців  О. Є.  Порівняльний аналіз викладання педіатрії у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського та Віденському медичному університеті/ О.Є.Федорців, В.Ф.Лобода, К.О.Пашко, Н.І.Балацька, Воронцова Т.О., У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, І.В.Кубей, М.І.Кінаш, Н.Б.Галіяш//Медична освіта. – 2006. – №2. – 70-72.      

19.                      Воронцова Т.О./  Остеопенічний синдром і остеопорозу дітей із затримкою фізичного розвитку/ Воронцова Т.О.  //         Український морфологічний журнал.- 2007. – Том 2. – С. 14-15.

20.                    Багірян І.О /Синдром ендогенної інтоксикації плода при фетоплацентарній недостатності та загрозі внутрішньоутробного інфікування /          Багірян І.О, Воронцова Т.О., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Кубей І.В., Шульгай О.М.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2008. - № 1. - С. 19-21.

21.                      Воронцова Т.О./Особливості харчового статусу у дітей із затримкою фізичного розвитку та шляхи його корекції / Воронцова Т.О., Багірян І.О, Шульгай О.М., Начас О.М., Дубровіна Г.Я., Юхимчук Г.Т.,  Осіння Л.М., Івасенко М.М., Козак Д.В.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології . - 2008. - № 2. - С. 54-57.        

22.                    Левенець С.С /Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою / Левенець С.С, Косовська Т.М., Воронцова Т.О, Сагаль І.Р//Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2009.- №1.- С.16-18        

23.                    Левенець С.С./ Особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою / Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О., Косовська Т.М., Никитюк С.О., Сагаль І.Р., Федорчак О.Г.//«Український медичний альманах» – 2009. – Том 12, №2 (додаток).– С. 127 – 129.       

24.                    Воронцова Т.О./Використання в лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечника у дітей спеціальних харчових продуктів/  Воронцова Т.О., Кубей І.В. , Шульгай Л.М., Сирник Г.Т., Наумович О.В., Начас О.М., Бойко В.Г.//         «Актуальні питання педіатрії. акушерства та гінекології», 2011 р.,  № 4.        

25.                     Воронцова Т.О./Ефективність  застосування фітотерапії  на  амбулаторному  етапі лікування гепатобіліарної та травної систем  у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини/ О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова,  А.Б. Кабакова, Шульгай Л.М., Кінаш М.І.//       «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2011 р. № 3.   

26.                    У.М. Мудрик /Вплив поширеності та тривалості грудного вигодо-вування на захворюваність дітей першого року життя/  О.Є. Федорців, У.М. Мудрик , Т.О. Воронцова// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2014. № 2. - С. 32-34.        

27.                     Ярема Н.М./Використання функціональних харчових продуктів із рослинної сировини в комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Воронцова Т.О., Синицька В.О., Ярема Н.М.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. № 2, 2015 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига». С. 20-22.

28.                    Запорожан С. И. /Специализированная педиатрическая мобильная бригада – инновационная модель высококвалифицированной консультативно–лечебной помощи детям на первичном уровне / Запорожан С. И., Воронцова Т. О., Кубей І. В. та ін. // Педиатрия.Восточная Европа.  – 2017. – том 5, №1. – С.17–25.

29.                    Burbela Е.І. /Assessment of anxiety in personality structure of children suffering from bronchial asthma / Burbela Е.І., L. Volianska Synytska V.O. Kubei І.V., Vorontsova T.O.//Deutscher Wissenschaftsherold • German Science Herald. –   2016. - №3. -   Р.60-64.

30.                    Боярчук О.Р./Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін/Боярчук О.Р., Чорномидз І.Б., Воронцова Т.О., Кінаш М.І.//Медична освіта.   -2016.-         № 4. – С. 28-30.

 

 

 

 

 
Comments