Наукові публікації

Форма додатку 11

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Воронцової Тамари Олександрівни

 

№№

 пп

Назва

Характер

роботи

 

Вихідні дані

Спіавтори

1

2

3

4

6

1.       

Ураження гепатобіліарної системи і корекція ентеросорбентом у хворих з пієлонефритом

Друк.

Тези наук.-практ.конф.України “Актуальні проблеми дитячої гастроентерології”, 27-28 жовтня 1992 р., -Тернопіль- 1992. -  С. 43.

Алексєєнко Л.І.

2.       

Функціональні зміни в кишківнику при хронічному персистуючому гепатиті у дітей і корекція їх антиоксидантами

Друк.

Тези наук.-практ.конф.України “Актуальні проблеми дитячої гастроентерології”, 27-28 жовтня 1992 р.- Тернопіль. – 1992. -  С. 43.

Кабакова Г.Б.,

Сабала Р.М.

3.       

Ендогенна інтоксикація при пієлонефритах у дітей та її корекція

Друк.

Тези 26-ї підсумкової наукової конференції із участю молодих вчених 21-22 квітня 1993 р. -  Тернопіль. – 1993.- С.11

 

4.       

Засвоєння вуглеводів у дітей раннього віку при гострих кишкових інфекціях

Друк.

Тези доп. 9-го з´їзду дитячих лікарів України. – Одеса. -  1993. -  С. 175.

Алексєєнко Л.І.,

Никитюк С.О.

5.       

Вплив ентеросорбентів на перекисне окислення ліпідів при пієлонефритів у дітей

Друк.

Тези доп. Міжнародної конференції молодих вчених “Перекисне окислення ліпідів та імунний стан в нормі та патології”.- Полтава.- 1993. – С.34.

Ліщенко Н.О.

6.       

Особливості імунітету при захворюваннях гепатобіліарної системи в поєднанні з різними формами пієлонефриту у дітей

Друк.

Тези доп. Міжнародної конференції молодих вчених “Перекисне окислення ліпідів та імунний стан в нормі та патології”. – Полтава. -  1993. – С.110.

Ліщенко Н.О.

7.       

Ступені інтоксикації при пієлонефриті у дітей

Друк.

Тези наук. Конф. “Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль.- 1994. -  С. 234-236.

Сміян І.С., Алексєєнко Л.І.

8.       

Антикристалоутворююча здатність при пієлонефритах у дітей

Друк.

Тези наук. Конф. “Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль. – 1994. – С. 195-196.

Марчишин Я.Г.,

Кабакова Г.Б.

9.       

Вплив середніх молекул на клітинний потенціал імунної системи при пієлонефриті у дітей

Друк.

Матеріали 1-ї Міжнародної комп´ютерної конф. “Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики захворювань людини”. Тернопіль. – 1994.

Сміян І.С., Ліщенко Н.О.,

 Кубей І.В.

10.   

Ендогенна інтоксикація у дітей при хронічному пієлонефриті, хронічному холецистохолангіті та їх поєднанні

Друк.

Первинний пієлонефрит. Інтерстиціальний нефрит. Дисметаболічні нефропатії: Матер.конф. – Тернопіль, 5-6 жовтня 1995 р. – Київ, 1995. – С.34-35.

Ліщенко Н.О.,

Лобода В.Ф.,

 Кубей І.В.,

Марчишин Я.Г.

11.   

Вплив різних видів вигодовування на гідроліз і всмоктування лактози у недоношених дітей

Друк.

Тези доповідей Між нар.Конгресу молодих вчених українців. –“Актуальні питання медицини”-.Ів.Франківськ, 25-28 жовтня 1995 р. – 1995.-С.61.

Павлишин Г.А.,

Багірян І.О.

 

12.   

Ентеросорбція в комплексному лікуванні дітей з патологією гепатобіліарної та сечовидільної системи

Друк.

Тези доповідей Між нар.Конгресу молодих вчених українців. –“Актуальні питання медицини”-.Ів.Франківськ, 25-28 жовтня 1995 р. – 1995.-С.59.

Ліщенко Н.О.,

Кубей І.В.,

Павлишин Г.А.

 

13.   

Вплив магнітолазеротерапії на процеси вільно радикального окислення ліпідів у дітей з хронічним пієлонефритом

Друк.

Тези доповідей Між нар.Конгресу молодих вчених українців. –“Актуальні питання медицини”-.Ів.Франківськ, 25-28 жовтня 1995 р. – 1995.-С.57.

Ліщенко Н.О.,

Кубей І.В.,

Павлишин Г.А.

 

14.   

Визначення синдрому ендогенної інтоксикації у новонароджених з сепсисом

Друк.

Матер. XXIX підсумкової наук.конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль. – 1996. – Ч.1. – С. 271-273.

Сміян І.С.,

Павлишин Г.А.,

Стеценко В.В.

15.   

Історія хвороби на курсі

 пропедевтики дитячих

 хвороб (Методичні

рекомендації для

 студентів ІІІ курсу)

Друк.

Методичні рекомендації. – Тернопіль. – 1996. – 22 с.

Сміян І.С.,

Банадига Н.В.,

Федорців О.Є. та інші, всього 8 осіб

16.   

Застосування

ентеросорбції в

 комплексному

лікуванні пієлонефрита

 у дітей

Друк.

Інформаційний лист. – К.,1996. – 2с.

 

17.   

Госпітальна педіатрія

Друк.

Навчальний посібник. За ред. І.С.Сміяна, В.Г.Майданника. – Тернопіль-Київ,1997. – 175 с.

Сміян І.С.,

Лугова О.І.,

Майданник В.Г. та інші, всього 8 осіб

18.   

Визначення ступенів ендогенної інтоксикації в клінічній практиці

Друк.

Вестник проблем биологии и медицины . Вып. №9. –  1997. – С.67-69.

Сміян І.С.,

Волянська Л.А.

19.   

Порівняльна клініко-лабораторна характеристика перебігу різних форм хронічних вторинних пієлонефритів у дітей

Друк.

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. – №2. – С.37-38.

 

20.   

Структура захворюваності дітей хворобами органів дихання за останнє десятиріччя як передумова для організації поза стаціонарного лікування (За матеріалами Тернопільської обл.). 

Друк.

 Журнал АМН України. – 1997. – Т.3, №2. – С. 267-274.

Сміян І.С.,

Мозалєвський А.Ф.,

Неділько В.П. та інші, всього 8 осіб.

21.   

Штучне вигодовування дітей – екологічна катастрофа нації

Друк.

Матер.конф. “Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення”, 23 січня 1997 р. – Тернопіль. – 1997. – С.61-62.

Сміян І.С.,

Кубей І.В.

22.   

Роль лямблій у виникненні хронічної       гепатобіліарної патології

Друк.

Інфекційні хвороби. – 1997. - №2. – С. 34-36.

Лобода В.Ф.,

Луцук А.О., Чубата О.Б., Кабакова Г.Б.

23.   

Стан мікробіоценозу товстої кишки у дітей з пієлонефритом

 

Друк.

Труди  ІІ-ї конф. Асоціації дит.лік. України “Лікувально-профілактичне харчування та пробіотики в педіатрії”. – 1-3 червня 1998. – Київ. – С.138.

Кубей І.В., Ліщенко Н.О.

24.   

Екологічні аспекти вигодовування дітей раннього віку

 

Друк.

Екологічна фізіологія. – 1998. - №1. – С.47-50.

Сміян І.С.,  Кубей І.В.

25.   

 Методи скрінігової патології травної системи у дітей

Друк.

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №4. – С.104-105.

Банадига Н.В.,

Кабакова Г.Б.,

Чубата О.Б.,

Луцук А.О.

26.   

Особливості і семіотика

захворювань дитячого віку

 

Друк.

Навчально-                       методичний посібник. - Тернопіль-Київ, 1999. -146 с.

Сміян І.С., Майданник В.Г., Сміян О.І. та інші, всього 9 осіб

27.   

Остеопороз у дітей з ревматоїдним артритом

 

Друк.

Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. "Остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування." -Київ, 1999. - Журн. "Проблеми остеопорозу". - Т.2. -№1. - С. 95.

Сміян І.С., Синицька В.О., Лугова О.І.

Та інші, всього 9 осіб

 

28.   

Співвідношення вмісту ЦІК і титру комплементу у дітей з пієлонефритом

 

Друк.

Педіатрія, акушерство та гінекологія. - №4. – 1999.- С. 122.

Волянська Л.А., Стеценко В.В., Ліщенко Н.О.

29.   

Негативний вплив побутового оточення на гостроту зору у дітей

 

Друк.

Мат. міжнар. Науково-практичної конференції “Вплив екологічного оточення на стан здоров¢я дітей”. – Полтава, 2000. – С.25-26.

Федорців О.Є., Ліщенко Н.О.

30.   

Алгоритмізація вивчення

“проблем” на курсі

“Медсестринство в педіатрії”

 

Друк.

Матер. Навч.-метод.конф. ТДМА ім. І.Я. Горбачевського «нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі».-Тернопіль, 2000.- С.181-183.

Федорців О.Є.,

Ліщенко Н.О.,

 Цідилко У.М.

31.   

Psychological characteristics of incarcerated ukranian teenage boys

Др.

Матеріали 47-го шорічного з”зду ААСРА, 25-26 жовтня 2000.- Нью-Йорк.- С.        1         

 

І.С.Сміян, Н.О.Ліщенко, О.Є.Федорців, С.С.Левенець, Т.М.Недошитко, С.О.Никитюк, В.В.Стеценко,

Т.О. Воронцова, І.В.Кубей

32.   

Вплив соціального середовища на психосоматичний стан школярів в сучасних умовах

 

Друк.

Матер. Наук.-практ. Конф. Укр. НДІ охорони здоров¢я дітей та підлітків” 17-19 травня 2000 р. // Харків. – 2000.- С. 93-95.

Сміян І.С., Ліщенко Н.О.,  Федорців О.Є.та інші, всього 10 осіб

33.   

Вплив соціального середовища на психосоматичний стан школярів в сучасних умовах

 

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини, випуск 5. Тернопіль, укрмедкнига, 2000, с. 421-424

Сміян І.С., Ліщенко Н.О.,  Федорців О.Є.та інші, всього 10 осіб

34.   

Патогенетичне обгрунтування застосування ентеросорбенту та     біофлавоноїду при гепатиті А у дітей

 

 

 

Друк.

Інфекційні хвороби. - №1. 2000. - С. 33-36.

Волков К.С., Алексеєнко Л.І., Никитюк С.О. та ніші, всього 8 осіб

35.   

Методичні поради щодо

написання історії хвороби

 дитини в пропедевтичній

педіатрії

Друк.

Тернопіль:”Укрмедкнига”. – 2000. – 50 с.

Федорців О.Є.

Ліщенко Н.О.

Кубей І.В.

36.    

Розповсюдженість грудного вигодовування та його вплив на здоров’я дітей першого року життя

 

 

Друк.

Матеріали підсумкової наукової конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" - Випуск 6, Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - С. 73.

 

Федорців О.Є.,

Воронцова Т.О.,

Щербатюк Н.Ю.

 

37.   

Роль ситуаційних задач

 у навчальному процесі

студентів медичного

факультету на кафедрі

 пропедевтики дитячих

хвороб

Друк

Медична освіта. – 2001. - №1. – С. 47-49.

Федорців О.Є., Никитюк С.О.,

Шульгай О.М.

38.   

Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя

 

Друк.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - №4. – С. 39 - 41.

Федорців О.Є, Цідилко У.М.

39.   

 

Форми активізації самостійної позаудиторної роботи  студентів медичного факультету на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб –

 

Друк.

Навч.метод. конф. „Сучасні аспекти організації самостійної позаудитьорної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів” – Тернопіль, Укрмедкнига. – 2001. – С. 127-128.

Федорців О.Є., Шульгай Л.М., Луцук А.О., Цідилко У.М., Нікитюк С.О.

40.   

Соціоетіологічні фактори розвитку гіпотрофії у дітей раннього віку на сучасному етапі

 

Друк.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - №3. – С. 15 - 19.

Федорців О.Є,

 Чабан О.С.

41.   

Використання фітотерапії при синдромі ендогенної інтоксикації 

 

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції 18 – 19 вересня 2001 року “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії.” – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. - С. 34 – 36.

Курч Т.К.

42.   

Фактори ризику дисгармонійності фізичного розвитку дітей з хронічними захворюваннями травної системи

Друк.

Збірник наук.праць XLIV підсумк. Наук.конф. “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 5 червня 2001 р. –Тернопіль. – 2001. – С.26.

Федорців О.Є.

43.   

Проблеми диспансеризації і реабілітації дітей з затримкою статевого і фізичного розвитку

 

Друк.

Матеріали наукового симпозіуму “Фізіологія та патологія становлення чоловічої статевої системи.” . – Харків, 22 травня, 2002 – С. 29 – 31.

 

44.   

Результати застосування фітопрепаратів “Біола” у дітей-сиріт Коропецької школи-інтернату

 

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції по нетрадиційній медицині. – Київ, 15 – 16 травня, 2002. – С 105 – 106.

Махотіна О.О.,

Лапідус В.Й.

45.   .

Особливості фізичного розвитку вихованців Коропецької школи-інтернату

Друк.

Збірник наукових праць XLV підсумкової ( міжрегіональної ) науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини.” – Випуск 7. - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2002. - С. 104.

 

Цідилко У.М.

46.   

Медико-генетичні аспекти остеохондропатії

Друк.

Матеріали ІІІ зїзду медичних генетиків України з між нар. Участю, 2-4 жовтня 2002 р., Львів. – С.76.

Процайло М.Д.,

Федорців О.Є.,

Недошитко Т.М.

47.   

Особливості викладання

 педіатрії студентам-іноземцям

на кафедрі пропедевтики

дитячих хвороб

 

Друк.

Медична освіта. – 2002. - №3. – С. 207-209.

Федорців О.Є., Недошитко Т.М.,

48.   

Імунні аспекти остеохондропатії

Друк.

Перинатологія та педіатрія.  – 2002. - № 3. – С. 109.

 

М.Д. Процайло, О.Є. Федорців,

49.   

Сучасні аспекти інтегрального лікування дітей з проблемами травної системи

Друк.

 Материалы  научно – практической конференции “Современные аспекты интегральной медицины”, Судак 26 – 27 снтября 2002. – С. 81 - 82 

 

 

50.   

Вплив соціальних факторів на фізичний розвиток дітей

Друк.

 Матеріали підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – 9 червня 2003 р., м.Тернопіль. – С.124-125.

 

Кубей І.В.

51.   

До шляхів оптимізації вивчення клінічних методів дослідження на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб

Друк.

Медична освіта. – 2003. - № 2. – С. 202 – 204

 

О.Є. Федорців, У.М. Цідилко,

52.   

Нові підходи до підвищення ефективності практичних занять з пропедевтики дитячих хвороб

Друк.

Медична освіта. – 2003. - № 2. – С. 200 – 202

 

О.Є. Федорців, У.М. Цідилко, Т.М.Недошитко

53.   

Особливості самостійної роботи студентів на кафедрі пропедевтичної педіатрії

Друк.

Матеріали науково-методичної конференції “Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця”, Тернопіль, 5 – 6 квітня  2004 р. – С. 196 –  200.

 

О.Є. Федорців, У.М. Цідилко,

54.   

Екологічний портрет здоров’я дошкільника міського дитсадка

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”, Тернопіль, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 27 –  28.

 

Глоба О.А., Курик М.В.

55.   

Значення фізичного навантаження у комплексному лікуванні дітей з захворюваннями жовчовивідних шляхів

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої до 75-річчя з дня народження члена-кореспондента АМН України, проф. І.С. Сміяна, Тернопіль, 13 – 14 січня 2004 р. – С. 48 – 50.

 

У.М. Цідилко, А.Б. Кабакова

56.   

Фактори ризику затримки фізичного розвитку у дітей

Друк.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції „Здорова дитина: здоровій дитині-здорове середовище”, Чернівці, 30.09-1.10.2004 р. С.

 

57.   

Новий погляд на затримку фізичного розвитку

Друк.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції „Здорова дитина: здоровій дитині-здорове середовище”, Чернівці, 30.09-1.10.2004 р.- С.

 

В.Ф.Лобода, Н.І. Балацька,

58.   

Показники гуморальної ланки імунітету та рівень ендогенної інтоксикації в дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем 

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”, Тернопіль, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 102 –  103.

 

О.Є. Федорців, Н.І. Балацька, та інш., всього 9 осіб

59.   

„NAN-HA” – ефективний фактор покращення мікроекології кишечника в дітей з атопічними проявами /

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 99 –  101.     

 

О.Є. Федорців, О.Т. Богуславець, та інш. Всього 8 осіб

60.   

Остеопенічний синдром при соматогенному субнанізмі у дітей

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 26 –  27.

О.Є. Федорців, У.М.Цідилко

61.   

Аналіз захворюваності органів травлення серед дітей Тернопільської області 

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”, Тернопіль, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 40 –  41.

 

А.Б. Кабакова, В.О. Синицька та ін.

62.   

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей Тернопільської області  

Друк.

Вісник наукових досліджень. – 2004. –  № 2. – С.  –  . 

 

О.Є. Федорців, У.М. Цідилко,

63.   

Обстеження за допомогою комп’ютерної системи „Медбіотех”

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”, Тернопіль, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 75 –  76.

 

С.О. Никитюк, О.Я. Никитюк, Н.І. Балацька

64.   

Проблеми фізичного розвитку у дітей.

Друк.

Х конгрес світової федерації українських лікарських товариств. – Чернівці-Киів-Чикаго. – 2004.- С. 42.

 

Процайло М.Д.

65.   

Застосування фітопродукції виробництва „Даніка” (м. Харків) як екологічно чисте лікування захворювань жовчовивідних шляхів у дітей 

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”, Тернопіль, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 23 –  26.

 

Е.А. Ландяк, О.О. Махотіна та ін.

66.   

Препарати кальцію в комплексному лікуванні дітей з затримкою фізичного розвитку.

Друк.

Матеріали   ХІ з′їзду педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі”. -  7-10 грудня 2004 р. -  м. Київ. -  С.268. (Доповідь)

 

Федорців О.Є.

67.   

Вплив екопатогенних факторів на поширеність ендокринної патології у дітей.

Друк.

Матеріали  науково-практичної конференції з міжнародною участю „Актуальні питання ендокринології дітей  та підлітків”. -  25-26 листопада 2004 р. -  м. Харків.- С.20-21

Федорців О.Є., Гнецько Л.М., Качор Л.А.. Павлишин Р.П., Качмарська Л.Г.

68.   

Дитяча інвалідність як медико-демографічний показник стану здоров’я дітей

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”, Тернопіль, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 21 –  23.

 

Л.І. Патра, Г.І. Корицький, Л.В. Колос, І.Й. Тхорик

69.   

Обстеження за допомогою комп’ютерної системи „Медбіотех

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”, Тернопіль, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 75 –  76.

 

С.О. Никитюк, О.Я. Никитюк, Н.І. Балацька 

70.   

Особливості кредитно-модульної системи організацій навчального процесу на кафедрі пропедевтичної педіатрії медичного (фармацевтичного) факультету

 

рук.

Матеріали наук.-практ.конфер.”Роль самост. Роботи у становленні майб. Фахівця”. – 5-6 квітня 2004 р. – Тернопіль, „Укрмедкнига”. – С. 196 – 200.

О.Є.Федорців, У.М.Цідилко, та інш. Всього 8 осіб.

71.   

Особливості формування темпераменту у дітей першого року життя

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”, Тернопіль, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 101 –  102.

 

О.Є. Федорців, У.М. Цідилко,

72.   

Остеопенічний синдром при соматогенному субнанізмі у дітей

Друк.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів, 30 – 31 березня  2004 р. – С. 26 –  27.

 

Федорців, У.М.Цідилко та

73.   

Соціально-клінічний портрет дітей з затримкою фізичного розвитку не ендокринного генезу

 

Друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2005.-№1.-с.

 

74.   

Особливість застосування ДЕНС-терапії в комплексному лікуванні хворих із затримкою фізичного розвитку

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров′я дітей”-27-29 жовтня 2005 р.-Тернопіль.-С. 31-32.

Васильєва Р.О.

75.   

Соціальний статус дітей із затримкою фізичного розвитку різного генезу

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров′я дітей”-27-29 жовтня 2005 р.-Тернопіль.-С. 32-34.

Коробій М.І., Кабакова Г.Б., Гнецько Л.М., Качор Л.А.

76.   

Вплив режимних елементів навчального процесу різних типів шкіл на зміцнення стану здоров′я  учнів

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров′я дітей”-27-29 жовтня 2005 р.-Тернопіль.-С. 62-63.

Козак Д.В., Покотило О.С., Лось Л.М., Решетуха Л.Г.

77.   

Методи обстеження в діагностиці аномалій пре- та церебральних артерій при вродженій слабкості сполучної тканини

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Вплив екопатологічних чинників на стан здоров′я дітей”-27-29 жовтня 2005 р.-Тернопіль.-С. 150-151

Яв орська О.Л., Костик М.М.

78.   

Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії

Друк.

Медична освіта. – 2005. - №4. – С.31-33.

О.Є.Федорців, Л.А.Волянська, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, В.О.Синицька, В.В.Стеценко

79.   

Особливості кредитно-модульної системи організацій навчального процесу на кафедрі пропедевтичної педіатрії медичного  факультету

 

Наук-методична конференція 14-15. 04. 2005 р. «Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти

О.Є.Федорців, В.Ф.Лобода, Н.І.Балацька, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, І.В.Кубей, М.І.Кінаш,

80.   

Порівняльний аналіз викладання педіатрії у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського та Віденському медичному університеті

Друк.

Медична освіта. – 2006. – №2. – 70-72.

О.Є.Федорців, В.Ф.Лобода, К.О.Пашко, Н.І.Балацька, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, І.В.Кубей, М.І.Кінаш, Н.Б.Галіяш

81.   

Використання масла та шроту амаранту в комплексній терапії дітей із затримкою фізичного розвитку

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Екопатологія в педіатрії” – 2-3 жовтня 2006 р. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2006. – С.23-25.

 

Воронцова Т.О., Дубровіна Г.Я., Волинець В.Б., Кабакова Г.Б., Качор Л.А..

82.   

Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії

Др.

                                             Медична освіта.- 2006.- №4.- С.31-33,

О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, Л.А.Волянська, У.М.Цідилко, С.О.Никитюк, В.О.Синицька В.В.Стеценко

83.   

Індекс маси тіла як фактор ризику розвитку остеопенічного синдрому у дітей з хронічними гепатитами В і С

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „ Екопатологія в педіатрії” – 2-3 жовтня 2006 р. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2006. – С. 45-47.

 

Лобода В.Ф., Кінаш М.І., Воронцова Т.О., Балацька Н.І., Боймиструк Т.П., Кабакова Г.Б., Миколекно А.З.

84.   

“Алгоритми практичних навичок в педіатрії”

Друк.

Посібник „Алгоритми практичних навиків у педіатрії „ Тернопіль ТДМУ „Укрмедкнига” 2006,166 с.

Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Цідилко У.М., Ліщенко Н.О., Луцук А.О., Кубей І.В., Щербатюк Н.Ю., Шульгай  Л.М., Никитюк С.О.

85.   

“Алгоритмы практических навыков в педиатрии”

Друк.

Пособие „Алгоритмы практических навыков в педиатрии „Тернополь ТДМУ „Укрмедкнига” 2006,163 с.

Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Цідилко У.М., Ліщенко Н.О., Луцук А.О., Кубей І.В., Щерба тюк Н.Ю., Шульгай  Л.М., Никитюк С.О., Недошитко Т.М.

86.   

Шляхи корекції остеопенічного синдрому при субнанізмі                  -                            Матеріали наук.-практ. Конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» - 12-13 квітня 2007 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007.– С. 30-31.

 

Друк

Матеріали наук.-практ. Конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» - 12-13 квітня 2007 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007.– С. 30-31.

 

Воронцова Т.О., Коробій М.І., Кубей І.В., Багірян І.О., Качор Л.А., Гнецько Л.І.

87.   

  Нові напрямкі в фізіотерапевтичному  лікуванні дітей із затримкою фізичного розвику. -

                                              Нові напрямкі в фізіотерапевтичному  лікуванні дітей із затримкою фізичного розвику. - Матеріали наук.-практ. Конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» - 12-13 квітня 2007 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007.– С. 28-29

                                              Нові напрямкі в фізіотерапевтичному  лікуванні дітей із затримкою фізичного розвику. - Матеріали наук.-практ. Конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» - 12-13 квітня 2007 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007.– С. 28-29

              .

 

Друк

Матеріали наук.-практ. Конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку» - 12-13 квітня 2007 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007.– С. 28-29

Воронцова Т.О., Кабакова Г.Б., Шундікова Н.В., Городна І.В., Пуліковська Л.М

88.   

Синдром ендогенної інтоксикації у дітей з ендокринно-незалежними варіантами субнанізму. -                             Матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучпсні підходи до аналізу стану здоров′я» - 14-16 травня 2007 р. М. Луганськ. – С.29-30.

 

Друк

Матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучпсні підходи до аналізу стану здоров′я» - 14-16 травня 2007 р. М. Луганськ. – С.29-30.

                                            Матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучпсні підходи до аналізу стану здоров′я» - 14-16 травня 2007 р. М. Луганськ. – С.29-30.

 

Воронцова Т.О

89.   

Остеопенічний синдром і остеопорозу дітей із затримкою фізичного розвитку.                                          

 

Друк

Український морфологічний журнал.- 2007. – Том 2. – С. 14-15.

Воронцова Т.О. 

90.   

Ступені екзогамії в патогенезі розвитку субнанізму у дітей.              -               Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини» -  25-26 квітня 2007. – Суми. – С. 18-19.                                            

 

Друк

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини» -  25-26 квітня 2007. – Суми. – С. 18-19.                              

 

Воронцова Т.О.

91.   

 

Стан перекисного окислення ліпідів у хворих з субнанізмом та нові напрямки його корекції

 

Друк

. Матеріали   науково-практичної конференції «Проблемні питання метаболічних розладів у дітей та підлітків» - 21-22 вересня 2007 р., м. Київ. – С. 15-16.

Воронцова Т.О.,

92.   

Особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі пропедевтичної педіатрії медичного факультету

 

Друк

Науково-методична конференція «Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти» (14-15 квітня 2008 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 291-296.

Федорців О.Є., Лобода В.Ф.,

Балацька Н.І.,

Воронцова Т.О.

та ін., всього 10 осіб

93.   

Олія амаранту в лікуванні дітей із затримкою фізичного розвитку

 

Друк

Матеріали ІV конгресу педіатрів України „Сучасні проблеми клінічної педіатрії”. -  Київ, 2007. ПАГ. - № 3. - С. 136-137

Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Шульгай О.М., Балацька Н.І.

94.   

Синдром ендогенної інтоксикації плода при фетоплацентарній недостатності та загрозі внутрішньоутробного інфікування

 

Друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2008. - № 1. - С. 19-21.

Багірян І.О, Воронцова Т.О., Павлишин Г.А., Стеценко В.В., Кубей І.В., Шульгай О.М.

95.   

Особливості харчового статусу у дітей із затримкою фізичного розвитку та шляхи його корекції 

 

Друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології . - 2008. - № 2. - С. 54-57.

Воронцова Т.О., Багірян І.О, Шульгай О.М., Начас О.М., Дубровіна Г.Я., Юхимчук Г.Т.,  Осіння Л.М., Івасенко М.М., Козак Д.В.

96.   

Первинний імунний статус новонароджених після перенесення хронічної внутрішньоутробної гіпоксії

 

Друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Проблемні питання патології у дітей і підлітків”, 3-4 квітня 2008 р. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2008. –  С. 36-38.

Федорців О.Є., Багірян І.О., Воронцова Т.О. та інш.

97.   

Особливості харчового статусу у дітей із затримкою росту.   

 

Друк

Тези конференції „Актуальні проблеми медицини” Вісник Української стоматологічної академії. –  - 2008. Т. – 8, випуск 3. – С. 53-54.

Воронцова Т.О., Балацька Н.І., Кубей І.В., Лучишин Н.Ю., Кібар О.М.

98.   

Застосування хронотерапевтичного фітокомплексу для покращення фізичного розвитку (дієтичні добавки "olivia" ) у дітей із субнанізмом та остеопенією   

 

Друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку”,11– 12 вересня 2008 р. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2008. – С. 32.

Федорців О.Є., Махотіна О.О., Воронцова Т.О., Юхимчук Г.Т., Федорчак О.Г., Начас О.М., Багірян І.О., Крицький І.О.

99.   

Проблема синдрому дисплазії сполучної тканини у дітей  

 

Друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку”,11– 12 вересня 2008 р. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2008. – С. 24.

Шульгай О.М., Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Кабакова А.Б., Воронцова Т.О.

100.     

Актуальність проблеми ранньої діагностики та ефективної профілактики порушень кальцієвого обміну у підлітків

 

Друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку”,11– 12 вересня 2008 р. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2008. – С. 29.

Начас О.М., Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Коробій М.І.

101.     

Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою

 

Друк

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2009.- №1.- С.16-18

Левенець С.С, Косовська Т.М., Воронцова Т.О, Сагаль І.Р

102.     

Особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою

 

Друк

«Український медичний альманах» – 2009. – Том 12, №2 (додаток).– С. 127 – 129.

Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О., Косовська Т.М., Никитюк С.О., Сагаль І.Р., Федорчак О.Г.

103.     

Доказова медицина: доцільність застосування в дитячій гастроентерології

 

Друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров‘я». – Тернопіль.: Укрмедкнига. – 2009. – С.64-68.

Федорців О.Є., Кінаш М.І., Лобода В.Ф. ,Сахарова і.Є., Шульгай Л.М., Воронцова Т.О.

104.     

Мікроелементоз у дітей із затримкою росту

Друк

Матеріали науково-практичної конференції студентів, лікарів та викладачів «Мікроелементози в клінічній медицині», Суми, 22-23 квітня 2010 року. – С.241-242

Федорців О.Є., Сміян О.І., Багірян І.О., Кінаш М.І., Шульгай Л.М., Романюк О.К.

105.     

Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування

 

Друк, стаття

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»,. – Тернопіль, 8-9 квітня 2010 р. – Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - №1. – С.22-24

Павлишин Г.А., Багірян І.О., Павліковська В.В., Никитюк С.О., Горішній І.М., Фурдела В.Б.

106.     

Проблемы

и новые направления в лечении детей с задержкой соматического развития

Електронний варіант

XVI конгрес педіатрів Росії «Актуальні проблеми педіатрії» Росія, м. Москва, 15-18 лютого 2010 р.  - 177

Федорцив О. Е., Кубей И. В., Багирян И. О., Наумович А. В

107.     

Особенности артритов у подростков

Електронний варіант

XVI конгрес педіатрів Росії «Актуальні проблеми педіатрії»7 Росія, м. Москва, 15-18 лютого 2010 р.33

Синицкая В. А.,   Мороз И. Н., Цяпа Н. А., Чубатая О. Б., Юрык И. Э.,

Ревчук В. С.

108.     

Особенности

поликлинической помощи детскому населению Западной Украины

в современных условиях

Електронний варіант

XVI конгрес педіатрів Росії «Актуальні проблеми педіатрії» Росія, м. Москва, 15-18 лютого 2010 р.879

 

Червона Н. Л., Багирян И. О., Воронцова Т. А., Фурдела В. Б., Левенець С. С

109.     

 Аналіз деяких аспектів способу життя у дітей із затримкою фізичного розвитку

стаття

Науково-

практична

конференція

«Новітні

технології в

педіатричній

науці, практиці

та освіті»,

присвячена

пам'яті академіка

АМН України

Б.Я. Резника8–9 квітня,

м. Одеса, 2010 рік

 

-

110.     

Нові напрямки лікування дітей з проблемами травної системи.

Тези

Матеріали республіканської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми педіатрії» 7-8 жовтня 2011 р., м Алушта. Вестник физиотерапии и курортологи, 2011 р, №3, с.105.

Косовська Т. М., Левенець С.С., Кабакова Г.Б., Бойко В.Г., Наумович О.В., Ландяк Е.А., Сохар О.Є.

111.     

Використання в лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечника у дітей спеціальних харчових продуктів. 

Друк

«Актуальні питання педіатрії. акушерства та гінекології», 2011 р.,  № 4.

Воронцова Т.О., Кубей І.В. , Шульгай Л.М., Сирник Г.Т., Наумович О.В., Начас О.М., Бойко В.Г.

112.     

Ефективність  застосування фітотерапії  на  амбулаторному  етапі лікування гепатобіліарної та травної систем  у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини

Друк

«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», 2011 р. № 3.

О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова,  А.Б. Кабакова, Шульгай Л.М., Кінаш М.І

113.     

                        Особливості підготовки студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти         

Др.

            Матеріали Всеукраїнської навчально-методичної конф. по кредитно-модульній системі, м.Тернопіль, 2011.-  С.                              

Федорців О.Є, Воронцова Т.О., Синицька В.О. та ін.

114.     

Можливості вирішення проблем синдрому сполучної тканини в дитячому віці

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною уастю «Кістково-мязова система та вік» 27-28 жовтня 2011 р., м.Луганськ

Воронцова Т.О., Косовська Т.М., Левенець С.С., Кабакова Г.Б., Бойко В.Г., Ландяк Е.А., Сохар О.Є.

115.     

ПРИМЕНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЕТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ У ДЕТЕЙ.  

Електронний варіант

XV Конгресс педиатров России (Росія, м. Москва, 14-17 лютого 2011 р.). С. 154.

Воронцова Т. А., Шульгай А. М., Левенец С. С., Сырник Г. Ю., Шундикова Н. В., Городна И. В., Пуликовская Л. М., Юхимчук А. Т., Гнецько Л. М.

116.     

Оптимізація лікування дітей з вегето-судинною дистонією та мінімальною мозковою дисфункцією

Друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя № 77- 2012, м.Киів

Воронцова Т.О, Федорців О.Є, Калінська Л.В.

117.     

Метод лікування функціональних захворювань травної системи у дітей з синдромом дисплазії сполучної тканини

Друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя № 30 - 2012, м.Киів

Воронцова Т.О, Федорців О.Є, Кабакова Г.Б.

118.     

Корекція затримки фізичного розвитку у дітей

Друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя № 31- 2012, м.Киів

Воронцова Т.О, Федорців О.Є, Кабакова Г.Б.

119.     

Нові підходи в комплексному лікуванні лямбліозу у дітей

Друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя № 32- 2012, м.Киів

Воронцова Т.О, Федорців О.Є, Кабакова Г.Б.

120.     

Профілактичне та реабілітаційне лікування хронічних гастродуоденітів у дітей

Друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя № 33- 2012, м.Киів

Воронцова Т.О, Федорців О.Є, Кабакова Г.Б.

121.     

Оптимізація дієти для корекції надлишкової маси тіла у дітей

 

друк

 

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я, випуск 19 з проблеми «Педіатрія», №78-2 012, Київ.-др.арк.0,13

Воронцова Т.О., Калінська Л.В.

122.     

Новий підхід до лікування бронхіальної астми у дітей  

Друк

Людина та ліки – Україна. VІ Національний конгрес. Тези доповідей. 21-22 березня 2013 р. Київ. – С. 38.

О.Є. Федорців, С.С. Левенець, Т.О. Воронцова.

123.     

Использование ферментного препарата в лечении ацетонемического синдрома у детей   

Електронний варіант

Материалы XVII съезда педиатров России «Актуальные пробле-мы педиатрии» (14-17 февраля 2013 г.) – Москва, 2013. – С. 765.

. М. Шульгай, Т. А. Воронцова, А. Б. Кабакова [и др.]

124.     

Медицинская этика и деонтология как  составляющие части в изучении педиатрии

Друк

Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические механизмы и средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в медицинских вузах»,   Киров, Россия, 5-6 февраля 2013 года.

Т. А. Воронцова с соавт.

125.     

Дистанционное обучение - возможность для повышения профессионализма

Друк

Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические механизмы и средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в медицинских вузах»,   Киров, Россия, 5-6 февраля 2013 года.

Т.О.Воронцова с соавт.  

126.     

Организация формирования практических навыков  студентов как основа профессиональных компетенций будущих врачей.

Друк

Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогические механизмы и средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в медицинских вузах»,   Киров, Россия, 5-6 февраля 2013 г.

Воронцова Т.О.

127.     

Характеристика здоровья детей, которые проживают на радиоактивно загрязненных териториях Тернопольской области  

Електронний варіант

Сборник материалов ХVП сьезда педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии». Москва, 14-17 февраля 2013 г.

Воронцова Т.А.

128.     

Применение шрота семян льна при функ-циональных заболеваниях пищеварительной системы у детей /

Друк

Материалы І Между-народной научной конференции (21-22 мая 2013 г.). «Лекарственные растения: фундамен-тальные и приклад-ные проблемы». Новосибирск, 2013. С. 476.

Т.А. Воронцова

129.     

Опыт применения фитотерапии в детской неврологии   

Друк

Материалы І Международной научной кон-ференции (21-22 мая 2013 г.). «Лекарственные растения: фундаментальные и приклад-ные проблемы». Новосибирск, 2013. 

Воронцова Т.А., Кубей И.В., Яворская О.Л.

130.     

Новий підхід до лікування бронхіальної астми у дітей

Друк

Людина та ліки – Україна. VІ Національний конгрес. Тези доповідей. 21-22 березня 2013 р. Київ. – С. 38.

О.Є. Федорців, С.С. Левенець, Т.О. Воронцова.

131.     

Застосування спеціальних харчових продуктів в комплексному лікуванні хворих на ожиріння

Друк

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки -  як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань», 11-12 квітня 2013 р, м. Харків, с. 50-51.

С.С.Левенець, Н.Д.Сластіон, Т.Л.Нєкрасова

132.     

Метод оптимізації проведення практичного заняття з дитячих інфекційних хвороб

Др.

            Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-методичної конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (з дистанційним під»єднанням ВМ (Ф)НЗ України з допомогою відеоконференц-зв»язку), 18-19 квітня 2013р., м.Тернопіль, частина 2. – ТернопільТДМУ «Укрмедкнига», 2013.- С.318-318.     

            Федорців О.Є., Кубей І.В., Воронцова Т.О.

133.     

Досвід практичної підготовки студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної системи освіти.

Друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України», Тернопіль 2014 р

О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, В.О. Синицька, Н.Ю. Щербатюк

134.     

Имунный статус детей с дефицитом железа

Друк

Материалы VI конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» 9-10 октября 2014 г. Национальная библиотека Беларуси. Минск, 2014. С. 48.

Щербатюк Н.Ю., Воронцова Т.А., Мудрик У.М.

135.     

Вплив поширеності та тривалості грудного вигодо-вування на захворюваність дітей першого року життя. 

 

Друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2014. № 2.

С. 32-34.

О.Є. Федорців, У.М. Мудрик, Т.О. Воронцова

136.     

Проблемы обмена микроэлементов у детей  с задержкой роста.

Друк

Материалы VI конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» 9-10 октября 2014 г. Национальная библиотека Беларуси. Минск, 2014. С. 30.

Воронцова Т.А., Федорцив О.Е., Корицкий Г.И., Мудрик У.М., Щербатюк Н.Ю.

137.     

Використання функціональних харчових продуктів із рослинної сировини в комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревма-тоїдний артрит 

Друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. № 2, 2015 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига». С. 20-22.

Воронцова Т.О., Синицька В.О., Ярема Н.М.

138.     

Основні передумови формування здоров’я молодших школярів

Друк

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 червня 2015 р., с. 177-178

Мудрик У.М., волянська Л.А., Кубей І.В., Стеценко в.В., Синицька В.О.

139.     

Vitamin D deficiency among children 10-16 years of the western Ukraine

Друк

ІІ Міжнародний симпозіум «Захворювання кісток і суглобів та вік» м. Львів, 9-11 березня 2016 р., с. 72-73.

Yaliyash N., Kubey I., Vorontsova T., Balatska N.

140.     

Інвалідізація дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях Тернопільскої області

Друк

Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» присвяченої 30-річчю чорнобильської катастрофи, 22-23.04.2016 р., с. 38-40.

І.В.Кубей, Д.В.Козак, І.Й.Тхорик, О.В.Наумович, М.І.Коробій, М.В.Долинна

141.     

Захворюваність  дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях Тернопільскої області

Друк

Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» присвяченої 30-річчю чорнобильської катастрофи, 22-23.04.2016 р., с. 40-41.

У.М.Мудрик, Д.В.Козак, О.Л.Яворська, В.Г.Бойко, Е.А.Ландяк

142.     

ASSESSMENT OF ANXIETY IN PERSONALITY STRUCTURE OF CHILDREN SUFFERING

FROM BRONCHIAL ASTHMA

 

Друк

Deutscher wissenschaftsherold German science herald №3 / 2016, С.60-64

 

Вurbela Е.І.,

Volianska L.А.,                                     

 Kubei І.V.,

 Vorontsova T.O., 

 Synytska V.O

 

 

 

 

 

 

 

 
Comments