Наукові публікації

Список робіт Глушко К. Т.

 

1.     Глушко К. Т. Актуальні питання медичної гельмінтології в Україні / 8 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 10 - 12 травня 2004 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – С. 220.

 

2.     Глушко К. Т. Рецидивуючі герпетичні інфекції у дітей / 12 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня - 2 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 82.

 

3.     Глушко К. Т. обґрунтування лікування гепатитів у дітей в сучасних умовах / 6 міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Сьогодення та майбутнє медицини», 9-10  квітня 2009 р. : матеріали конгр. – Вінниця - 2009. – С. 88.

 

4.     K. Glushko. The case of combined herpetic infection in the patient / 4-th Baltic Sea region Conference in Medical Sciences, april 23-26, 2009. : Abstract book. – Warsaw – S. 195.

 

5.     Глушко К. Т. Еозинофілії у дітей  / К. Т. Глушко // 14 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – С. 102.

 

6.     Глушко К. Т. Еозинофілія у дітей з гельмінтозами / К. Т. Глушко, Л. І. Добровольська // 15 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 114.

 

7.     Добровольська Л. І. Актуальність проблеми паразитозів на стаціонарному етапі лікування дітей різного віку / Л. І. Добровольська, К. Т. Глушко // 15 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 115.

 

8.     Глушко К. Т. Паразитарні інвазії у дітей з захворюваннями травної системи / К. Т. Глушко // Конференція молодих вчених із міжнародною участю, 30 листопада 2011 р. : матеріали конг. – Харків, 2011. – С. 23.

 

9.     Добровольська Л. І. Актуальність проблеми паразитозів на стаціонарному етапі лікування дітей різного віку / Л. І. Добровольська, К. Т. Глушко // 15 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 115.

 

10.    Лобода В. Ф. Оптимізація та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі окремих фонових станів / В.Ф. Лобода, А.З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко// Совр. Педиатрия. – 2011. – №6(40). – С.154-156.

 

11.  Лобода В. Ф. Поширеність паразитарних захворювань серед дітей різних вікових груп у стаціонарних умовах / В.Ф. Лобода, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко [та ін.] // Вісник наук. досліджень. – 2011, №3. – С. 51-53.

 

12.  Лобода В.Ф. Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку / В.Ф. Лобода, А.З. Миколенко, Ю.І. Бутницький, О.С. Орел, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко // Вісник наукових досліджень. – 2012. №1 (66). – С.36 – 38.

 

13.    Глушко К. Т. Патологія нервової системи у дітей з паразитозами / К. Т. Глушко, Л. І. Добровольська // 16 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 93.

 

14.    Добровольська Л. І. Особливості поєднаної гастродуоденальної патології у дітей / Л. І. Добровольська, К. Т. Глушко // 16 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 93.

 

15.    Лобода В.Ф. Особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей Тернопільської області / В.Ф. Лобода, Ю.І. Бутницький, А.З. Миколенко, М.І. Кінаш, О.М. Шульгай, Л.І. Добровольська, К.Т. Глушко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 17 квітня 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.226-227.

 

16.     Лобода В.Ф Вплив паразитозів на виникнення захворювань органів травлення у дітей / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко, Л.І. Добровольська // «Довкілля і здоров'я», 27-28 квітня 2012 р. : матеріали конферен. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 53.

 

17.    Федорців О. Є. Деонтологічні аспекти у практиці педіатра / О. Є. Федорців, В.Ф. Лобода, Т.О. Воронцова, К.Т. Глушко, М.І. Кінаш, Л.М. Шульгай, Л.І. Добровольська // «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», 9-10 жовтня 2012 р.: метеріали конф.  – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.: 144-145.

 

18.  Лобода В.Ф. Актуальність якості води в розвитку лямбліозу кишечника у дітей з гастродуоденальною патологією / В.Ф. Лобода, Л.І. Добровольська, О.М. Шульгай,  К.Т. Глушко // «Актуальні проблеми педіатрії», 9-11 жовтня 2012 р.: матеріали VIII конг. педіатрів України. – Київ: Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. – 2012. – Т.2.- №1. – С.:44.

19.    Лобода В.Ф. Актуальність паразитарних захворювань у дітей з патологією органів травлення / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко, Л.І. Добровольська // Вісник наук. досліджень. – 2012. - № 4. – С. 87-89.

 

20.   Лобода В. Ф. Маркери гельмінтозів у дітей з хронічною патологією органів травлення / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко, М. І. Кінаш // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - № 1 (11). – С.73 – 75.

 

21.  Лобода В. Ф. Медико–социальные проблемы паразитозов у детей / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко, Шульгай О. М., М. И. Кинаш, Л. И. Добровольская // Материалы XVII съезда педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» (14-17 февраля 2013 г.) – Москва, 2013. – С. 347.

 

22.  Шульгай А. М. Использование ферментного препарата в лечении цетонемического синдрома у детей / А. М. Шульгай, Т. А. Воронцова, А. Б. Кабакова [и др.] // Материалы XVII съезда педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» (14-17 февраля 2013 г.) – Москва, 2013. – С. 765.

 

23.  Кінаш М.І., Лобода В. Ф., Філюк А.П., Добровольська Л. І., Шульгай Л. М., Глушко К. Т., Дзюбан Л.В. Ефективність застосування препарату «Лактіалє» у дітей з дисбактеріозом кишечника // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань», (11-12 квітня 2013р.) – Харків, 2013. – С. 119-121

 

24.  Добровольська Л. І., Глушко К. Т.,  Дзюбан Л.В. Прозапальні медіатори імунної відповіді у дітей з гелікобактеріозом // Збірник тез міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених, присвячена 20-річчю медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Актуальні питання сучасної медицини» (18-19 квітня 2013 р.) – Харків, 2013. – С.169.

 

25.  Глушко К. Т. Стан лімфоцитарної ланки імунітету у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення і паразитозами / К.Т. Глушко,  Л.І. Добровольська // ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього», 17-19 квітня 2013 р.: матеріали конф. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2013. – С.: 122.

 

26.  Глушко К. Т. Профілактика гельмінтозів – шлях до оптимізації лікування хронічної гастродуоденальної патології у дітей / 17 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 114.

 

27.  Глушко К. Т. Окремі імунологічні показники у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення на тлі паразитозів / К. Т. Глушко // ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб», 25-26 квітня 2013 р.: матеріали конф. – Київ: Український науково-медичний молодіжний журнал. - № 3 (72). – С.: 53 – 54.

 

28.  Лобода В. Ф. Стан гуморального імунітету у дітей з хронічними захворюваннями травної системи та паразитозами / В. Ф. Лобода, К. Т. Глушко, Л. І. Добровольська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 18 червня 2013. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 122 – 123.

 

29.  Лобода В. Ф. Вплив цитомегаловірусу та вірусу Епштейна – Барр на слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей / В. Ф. Лобода, Л. І. Добровольська, К. Т. Глушко, // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 18 червня 2013. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 123 – 124.

 

30.  Лобода В. Ф. Фактори ризику паразитарних інвазій у дітей із хронічними захворюваннями травної  системи / В. Ф. Лобода, К. Т. Глушко // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 3 (72). – С.51 – 54.

 

31.  Глушко К. Т. Імунологічні особливості у дітей із хронічною патологією травної системи на фоні токсокарозу / К. Т. Глушко // Медична хімія. – 2013. - № 3 (56). – С. 55 – 58.

 

32.  Лобода В. Ф. Роль санитарно-гигиенического воспитания  в развитии хронической патологии пищеварительной системы у детей / В. Ф. Лобода, К. Т. Глушко // Журнал Гродненского ГМУ. – 2013. - № 3 (43). – С. 43 – 45.

 

33.  Лобода В. Ф. Клінічні аспекти перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей з еозинофілією / В. Ф. Лобода, К. Т. Глушко, А. З. Миколенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2014. - № 1 (461). – С. 28 – 31.

 

34.  Лобода В. Ф. Особливості перебігу захворювань травної системи у дітей на фоні лямбліозу / В. Ф. Лобода, О. Є. Федорців, К. Т. Глушко // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 1 (13). – С. 26 – 28.

 

35.  Кінаш М. І. застосування лікопіду для підвищення загальної реактивності організму у дітей з рецидивуючими респіраторними захворюваннями / М.І. Кінаш, В.Ф. Лобода, Л.В. Дзюбан // Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 21 травня 2014 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.: 92.

 

36.  Лобода В.Ф. Деякі клінічні та імунологічні особливості перебігу захворюваня травної системи у дітей / В. Ф. Лобода, К. Т. Глушко, Л.В. Дзюбан // Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 21 травня 2014 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.: 94 – 95.

 

37.  Лобода В.Ф. Етіологічні аспекти хронічної гастродуоденальної патології у дітей / В.Ф. Лобода, Л.І. Добровольська, М. І. Кінаш // Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 21 травня 2014 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.: 95.

 

38.  Глушко К. Т. Окремі імунологічні показники у дітей з захворюваннями органів травлення і лямбліозом / К. Т. Глушко, Л. І. Добровольська, О. О. Лобода // 18 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 99.

 

39.  Добровольська Л.І. Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастритом, асоційованим з герметичними інфекціями / Л.І. Добровольська, К. Т. Глушко, О. О. Лобода // 18 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 101.

 

40.  Глушко К. Т. Деякі особливості перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей з еозинофілією / / К. Т. Глушко, Дзюбан Л. В. // ХІІ науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього», 23-26 квітня 2014 р.: матеріали конф. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2014. – С.: 159.

 

41.  Глушко Е. Т. Некоторые особенности течения токсокароз у детей / Е. Т.Глушко, Л. И. Добровольськая // 68 научная конференція с международным участием «Актуальные вопросы медецинской науки», 5 апреля 2014 г.: материалы конф. – Самарканд, 2014. – С.197.

 

42.  Добровольская Л. И. Эндоскопические особенности слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у детей с хронической цитомегаловирусной, Эпштейн – Барр инфекцией / Л. И. Добровольськая, Е. Т.Глушко // 68 научная конференція с международным участием «Актуальные вопросы медецинской науки», 5 апреля 2014 г.: материалы конф. – Самарканд, 2014. – С. 200 – 201.

 

43.  Лобода В.Ф. Ефективність лікування хронічної гастродуоденальної патології, асоційованої із внутрішньоклітинними вірусними інфекціями / В.Ф. Лобода, Л.І. Добровольська, М. І. Кінаш [та ін.] // Національний конгрес «Людина та ліки – Україна», 1-3 квітня 2014 р.: матеріали конф. – Київ, 2014. – С.: 12-13.

 

44.  Глушко К. Т. Деякі аспекти захворювань травної системи у дітей з супутнім стронгілоїдозом / К. Т. Глушко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2014. - № 2 (462). – С. 25 – 26.

 

45.  Лобода В.Ф. Імунологічна картина при хронічному гастродуоденіті з різними етіологічними чинниками / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко, Л.І. Добровольська [та ін.] // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 6-7 листопада, Львів, 2014 р.: Современная педиатрия. – 2014. - № 5 (61). – С.:167.

 

46.  Лобода В.Ф. Антивірусна терапія при цитомегаловірусній інфекції / В.Ф. Лобода, М.І. Кінаш, Л.І. Добровольська [та ін.] // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії», 6-7 листопада, Львів, 2014 р.: Современная педиатрия. – 2014. - № 5 (61). – С.:167.

 

47.  Лобода В.Ф. Деякі аспекти перебігу хронічної гастродуоденальної патології при паразитозах у дітей / В.Ф. Лобода, Глушко К. Т.,  М.І. Кінаш // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики», 26-27 грудня 2014 р.: матеріали конф. – Львів, 2014. – С.18-21.

 

48.    Пат. № 95161 Україна, МПК G01N 33/48 G01N 21/00. Спосіб діагностики паразитозів / В. Ф. Лобода, К. Т. Глушко ; власник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u 2014 07516 ; заявл. 04.07.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23.

 

49.   Глушко К.Т. Цитокіновий статус у дітей із функціональними розладами біліарного тракту / К.Т. Глушко, Л.І. Добровольська, О.О. Лобода // 19 міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 147.

 

50.   Цитокіновий статус у дітей із біліарною дисфункцією на тлі паразитозів / В.Ф. Лобода, Глушко К. Т.,  М.І. Кінаш [та ін..] // Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 17 червня 2015 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.: 177 - 178.

 

51.  Клінічна характеристика хронічних гастродуоденітів, асоційованих із H.pylori у дітей / М.І.Кінаш О.Р.Боярчук, Л.В.Дзюбан, К.Т.Глушко // міжрегіональна нуково-практична конференція з міжнародною участю присвячена памяті Ю.В.Білоусова «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика», 15 травня 2015 р.: матеріали конф. – Харків. – 2015. – С.:34-36.

 

52.       Бутницький Ю.І. Роль фіброезофагастродуоденоскопії у виявленні патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у дітей // Ю.І. Бутнцький, В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко // Вісник наукових досліджень. – 2015. - №2 – С. 78-79..

 

53.       Kinash Marіa, Dzyuban Lubomyr,  Haliyash Natalia, Glushko Katarzyna / Rola Systemu Hepatobiliarnego w metabolizmie witaminy D // 2 Międzynarodoa konferencja: Witamina D – Minimum, Maximum, Optimum - prace zjazdowe, 16-17 pazdziernika, 2015 r, Warszawa, Polska // Standardy medyczne. – 2015 – T. 12. - № 5. – S. 905.

 

54.       Глушко К. Т. Імунологічний статус у дітей з біліарною патологією на тлі паразитозу / К. Т. Глушко, В. Ф. Лобода // міжнародна науково практична конференція «Сучасні наукові дослідження і розробки: теоретична цінність та практичні результати», 15-18 березня 2016 р.: матеріали конф. – Братислава, Словаччина. – 2016. – Т. 4. – С. 35 – 36.

 

55.       Лобода В. Ф. Діагностика синдрому «гіполактазія» у дітей раннього віку / В. Ф. Лобода, К.Т.Глушко, Л.І. Добровольська // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми педіатричної дієтології», 20 квітня 2016 р.:  матеріали конф. –  Київ. – 2016. – С. 69 – 70.

 

56.       Кінаш М.І. Аутоімунний гепатит чи маска лямбліозу? М.І. Кінаш, К. Т. Глушко [та ін.] //  Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми педіатричної дієтології», 20 квітня 2016 р.:  матеріали конф. –  Київ. – 2016. – С. 45 – 47.

 

57.       Лобода В.Ф. Состояние системы цитокинов у детей с хронической гастродуоденальной патологией на фоне паразитоза / В.Ф. Лобода, К.Т. Глушко, М.И. Кинаш, А.З. Миколенко // 4 региональная научно-практическая конференция с международным участием «Современное состояние здоровья детей», 14-15 апреля 2016 г.: матеріали конф. – Гродно (Білорусія), 2016. – С. 146-148.

 

58.       Структура функціональної біліарної патології у дітей хворих на хронічний гастродуоденіт / Лобода В.Ф., К. Т. Глушко, М.І. Кінаш [та ін.] //  Підсумкова LIX науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 15 червня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.: 127.

 

59.       Вдосконалення вивчення дисципліни «пропедевтика педіатрії» / Федорців О. Є., Кінаш М.І., Глушко К.Т. [та ін.] //  Підсумкова LIX науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 15 червня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.: 198-199.

 

 

 

 
Comments