Наукові публікації

СПИСОК робіт

Рогальської Яни Вячеславівни

 

назва

к-сть ст.

джерело

співавтори

1.

Клінічні аспекти залізодефіцитних анемій у дітей раннього віку

 

3

// Проблемні питання діагностики та

лікування дітей з соматичною патологією. Матеріали

міжрегіональної науково-практичної  конференції / під

редакцією Одинця Ю.В., Алексєєвої Н.П., Ярової К.К.,

Головачової В.О. – Харків, 28 березня 2012. – 177с. - С. 3-5.

Банадига Н.В., Рогальська Я.В., Рудько Л.Я., Машталяр Н.Я., Орел О.С., Свистун І.Я.

2.

Клінічні відмінності залізодефіцитних анемій залежно від ступеня тяжкості

 

1

доповідь

//  ХVІ Міжнародний медичний конгрес

студентів та молодих вчених. Тернопіль – 23-25 квітня 2012. - Тернопіль: «Укрмедкнига» С.99

Рогальська Я.В.

3.

Ефективність спелеотерапії у комплексному лікуванні

дітей із рецидивуючим бронхітом

 

1

 

// Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17 квітня 2012 року. – м.Тернопіль. - С. 151.

Банадига Н.В., Рогальський І.О., Мосула О.І., Драчинська Г.В., Рогальська Я.В.,

4.

Клініко-параклінічні паралелі тяжкості залізодефіцитних

анемій у дітей раннього віку

 

1

 

// «Український медичний

альманах» Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених

«Сучасні проблеми здоров′я та якості життя дітей та підлітків», березень 2012 року. Луганськ. - С.98-99.

Рогальська Я.В.

5.

Елементний статус у здорових дітей раннього віку

1

// Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. Матеріали VІІІ Конгреса педіатрів України (9-11 жовтня 2012 року, Київ). – 2012. - том 2,  №1. – С.73.

Рогальська Я.В., Банадига Н.В.

6.

Особливості виникнення та діагностики залізодефіцитної анемії у дітей

1

// «Хист». Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених . – 2013, випуск 15. – С. 263.

Рогальська Я. В.

7.

Особливості імунологічної реактивності у дітей з різним ступенем тяжкості залізодефіцитної анемії

5

// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – С.13-16.

Банадига Н.В., Рогальська Я.В.

9.

Сидеропенічні стани у дітей раннього віку: вирішені та невирішені питання

1

// Здобутки клінічної та експериментальної  медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції. – 18 червня 2013 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С.109-110.

Банадига Н.В., Рогальська Я.В., Рогальський І.О.,

Дутчак О.М.

10.

 

Особенности обмена отдельных микроэлементов у детей с железодефицитной анемией

6

// Врач-аспирант. Научно-практический журнал. – 4(59). – 2013. – С.8-14.

Рогальська Я. В.

11.

Клінічні аспекти залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку.

5

// Перинатологія і педіатрія. – 2013. - №2(54). – С. 82-85.

Банадига Н.В.,

Рогальська Я.В.

12.

Залізодефіцитна анемія в практиці педіатра і сімейного лікаря.

Допо-відь

// ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сідєльніковські читання). – Харків, 2013. – 19-21 вересня.

Банадига Н.В.,

Рогальська Я.В.

13.

Обмін міді у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії.

3

// Вісник наукових досліджень. - 2013. - №3. – С.45-47.

 

Банадига Н.В.,

Рогальська Я.В.

14.

Особливості гуморальної відповіді у дітей в умовах залізодефіцитної анемії

1

// Современная педиатрия. – 2013. – 5(53). – С. 212.

 

Банадига Н.В.,

Рогальська Я.В.

15.

Мікроелементний баланс при залізодефіцитній анемії в дитячому віці

4

// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – 2(19). – С.28-31

Банадига Н.В.,

Рогальська Я.В.

16.

Проблеми полідефіцитних станів у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією

3

// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря». – Тернопіль, 2014. – С. 52-54.

Банадига Н.В.,

Рогальська Я.В.

17.

Вплив залізодефіцитної анемії у дітей раннього віку на формування системного імунітету.

доповідь

// Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». – 27-28 березня 2014 р. - Тернопіль

Банадига Н.В.,

Рогальська Я.В.

18.

Влияние дефицита железа на функциональную активность клеточного иммунитета у детей первых лет жизни

1

// Материалы 68 научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки». – Самарканд, 5 апреля 2014 г. – С.214

Рогальська Я.В.

19.

Вплив залізодефіцитної анемії у дітей на формування системного імунітету

 

 

Современная педиатрия

№3(59). – 2014. – С. 40-43.

Банадига Н.В., Рогальська Я.В., Рогальський І.О.

20.

Небулайзерная терапія у дітей

 

доповідь

Жовтень 2015

Рогальська Я.В.

21.

Рентгендіагностика бронхообструктивного синдрому у дітей

 

доповідь

17.03.2016

Переривчасті курси

Рогальська Я.В.

22.

Особливості обміну міді у дітей із залізодефіцитною анемією

 

 

// Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results / Materials of Internetional scientific and practical conference – Bratislava, Slovak Republic, 15-18 March, 2016. – p.118-119

Рогальська Я.В.

23.

Пат. України 94157, МПК G 01 N 33/48. Спосіб діагностики диселементозу у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією / Банадига Н. В., Рогальська Я. В.; заявник і патентовласник : Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» МОЗ України. – № u201407062 ; заявл. 23.06.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20.

24.

Рогальська Я. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією : дис… канд. мед. наук : 14.01.10 / Я. В. Рогальська – Тернопіль, 2014. – 193 с.

25.

Рогальська Я. В. Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією : автореф. дис… канд. мед. наук : 14.01.10 / Я. В. Рогальська – Тернопіль, 2014. – 20 с.

26.

Лікування дітей з грві у сучасних умовах

 

доповідь

 

Міжнародна науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку», 26 - 27 березня 2015 року, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України», м. Тернопіль

Федорців О.Є., Рогальська Я.В.

 

 

 

 

 
Comments