Наукові публікації

1.    Чорномидз І.Б.  Роль оксиду азоту у перебігу гострої позалікарняної пневмонії у дітей. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - №1. – С. 53-56.

2.    Чорномидз І.Б. Рівень ендотеліну у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію.    // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченій 200-річчю від дня народження М.І. Пирогова. – 2010р. – С.79.

3.    Чорномидз І.Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кверцитину у комплексному лікуванні дітей із гострою позалікарняною пневмонією. // Вісник наукових досліджень. – 2011. - №1. – С. 34-36

4.    Патент 53962 А Україна МПК А61К 35/00. Спосіб лікування дітей з гострою позалікарняною пневмонією / І.Б. Чорномидз, О.Є. Федорців (Україна). - № 201004218; Заяв. 12.04.10; Опубл. 25.10.10. Бюл. №20.

5.    Чорномидз І.Б. і співавт. Діагностичне значення визначення маркерів ендотеліальної дисфункції в перебігу гострої позалікарняної пневмонії у дітей.  // Современная педиатрия. – 2011. - №1(35). – С. 127-129.

6.    Чорномидз І.Б. і співавт. Застосування ультразвукового сканування для діагностики ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей.  // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Том Х, №1(35). – С. 169-173.

7.    Чорномидз І.Б. і співавт. Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію.    // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - № 2(12). – С. 7-9.

8.    Чорномидз І.Б. і співавт. Особливості функціонування зорової системи у користувачів компютерів.  //Медична інформатика та інженерія.- 2014.-№1(25). –С.38-42.

9.    Чорномидз І.Б. і співавт. Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 1(13).- С. 29-31.

10.      Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз, О. Я. Волошин, А. В. Чорномидз, С. О. Никитюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. – № 2. – С. 9-11. (Здобувачем проведено літературний пошук, проаналізовано стан вивчення проблеми, проведено клінічні обстеження, статистично опрацьовано отримані результати, підготовлено статтю до друку).

11.      Федорців О. Є. Стан ендотелію судин у дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2009. – № 12. – С. 186-188. (Здобувачем проведено літературний пошук, проаналізовано стан вивчення проблеми й визначено її актуальність, проведено клінічні обстеження, статистично опрацьовано отримані результати, підготовлено статтю до друку).

12.      Федорців О. Є. Передумови розвитку ендотеліальної дисфункції при гострій пневмонії у дітей / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Екопатологія в педіатрії : науково-практична конференція, 2-3 жовтня 2006 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 70-71. (Здобувачем проведено літературний пошук, проаналізовано стан вивчення проблеми й визначено її актуальність, підготовлено тезу до друку).

13.      Чорномидз І. Б. Роль реактивних форм кисню у розвитку ендотеліальної дисфункції / І. Б. Чорномидз, А. В. Чорномидз // XІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 10-12 травня 2007 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2007. – С. 119. (Здобувачем проведено літературний пошук, проаналізовано стан вивчення проблеми й визначено її актуальність, підготовлено тезу до друку).

14.      Чорномидз І. Б. Діагностика синдрому ендогенної інтоксикації за допомогою лейкоцитарних індексів у дітей, хворих на пневмонію / І. Б. Чорномидз // XІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 10-12 травня 2007 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2007. – С. 120.

15.      Чорномидз І. Б. Вплив пасивного куріння на розвиток ендотеліальної дисфункції у дітей із запальними захворюваннями легень / І. Б. Чорномидз // Медико-соціальні проблеми дитячого віку : науково-практична конференція, 12-13 квітня 2007 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С. 135-136.

16.      Чорномидз І. Б. Стан перекисного окислення ліпідів та стан судинної стінки у дітей з гострою пневмонією / І. Б. Чорномидз // XІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2008. – С. 96.

17.      Федорців О. Є. Діагностика реактивності судинної стінки у дітей, хворих на пневмонію / О. Є.Федорців, І. Б. Чорномидз // Проблемні питання патології у дітей та підлітків : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3-4 квітня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 124-125. (Здобувач провела клінічні дослідження, виконала статистичну обробку матеріалу, оформила і підготувала тези до друку).

18.      Федорців О. Є. Рівень стабільних метаболітів оксиду азоту та циркулюючих ендотеліоцитів у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку : Всеукраїнська науково-практична конференція, 11-12 вересня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2008. – С. 48-49. (Здобувач провела клінічні дослідження, виконала статистичну обробку матеріалу, оформила і підготувала тези до друку).

19.      Чорномидз І. Б. Вплив активного та пасивного куріння на розвиток ендотеліальної дисфункції у дітей із гострою позалікарняною пневмонією / І. Б. Чорномидз, А. В. Чорномидз // XІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2009. – С. 124. (Здобувач провела клінічні дослідження, виконала статистичну обробку матеріалу, оформила і підготувала тези до друку).

20.      Федорців О. Є. Розвиток ендотеліальної дисфункції як критерій важкості гострої позалікарняної пневмонії у дітей / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Імунопатологія при респіраторних захворюваннях : науковий симпозіум ; Актуальні аспекти захворювань легень: Патофізіологія, діагностика, лікування : VІ Українсько-Польська конференція, 24-25 вересня 2009 р. : матеріали симпозіуму. – Тернопіль, 2009. – С. 129-130. (Здобувач провела клінічні дослідження, виконала статистичну обробку матеріалу, оформила і підготувала тези до друку).

21.      Чорномидз І.Б. і співавт. Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 1(13).- С. 35-38.

22.    Чорномидз І.Б. і співавт. Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 2(14).- С. 41-43.

23.    Патент 83104 Україна, МПК А61B 18/20. Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції при гострих запальних захворюваннях / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, І.Б. Чорномидз (Україна). – № u201303014, заявл. 11.03.13, опубл. 27.08.13, Бюл. № 16

24.    Чорномидз І.Б. і співав. Визначення факторів, які впливають на розвиток ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на поза лікарняну пневмонію // “Global scientific unity 2014”: Prague (Czech Republiс), 26-27 september 2014. – Prague:  SCIENCE & GENESIS” , 2014. – Р. 227-231

25.    Чорномидз І.Б. і співав. Вплив фенспіриду на показники ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на поза лікарняну пневмонію // « Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії»: Матеріали міжнародної науково-практичноїконференції (м. Одеса, 19-20 вересня 2014 року) – Одеса: ГО» Південна фундація медицини, 2014. – С. 60-64

 
Comments