Наукові публікації доцента Чорномидз І. Б.

1.  Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз, О. Я. Волошин, А.В. Чорномидз, С. О. Никитюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. – № 2. – С. 9-12.

2. Чорномидз І. Б.  Роль оксиду азоту у перебігу гострої позалікарняної пневмонії у дітей / І. Б. Чорномидз // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 1. – С. 53-56.

3. Федорців О. Є. Стан ендотелію судин у дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2009. – № 12. – С. 186-188.

4. Чорномидз І. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кверцитину у комплексному лікуванні дітей із гострою позалікарняною пневмонією / І. Б. Чорномидз // Вісник наукових досліджень. – 2011. – №1. – С. 34-36.

5.   Федорців О. Є. Діагностичне значення визначення маркерів ендо-теліальної дисфункції в перебігу гострої позалікарняної пневмонії у дітей / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Современная педиатрия. – 2011. – № 1(35). – С. 127-129.

6.   Федорців О. Є. Застосування ультразвукового сканування для діагно-стики ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей / О. Є. Федорців, І. Б. Чорномидз // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Том Х, №1(35). – С. 169-173.

7.   Федорців О.Є, Чорномидз І.Б, Бегош Н.Б. Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію.  Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – №2(12). – С. 7-9.

8.  Бегош Н.Б. Особливості функціонування зорової системи у користувачів комп’ютерів / Н.Б. Бегош, І.Б. Чорномидз, О.Я. Зятковська // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – №1(25). – С.38-42.

9.   Федорців О.Є. Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію / О.Є. Федорців, І.Б. Чорномидз, Н.Б. Бегош // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 1(13). – С. 29-31.

10.   Федорців О.Є. Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей / О.Є. Федорців, І.Б. Чорномидз, О.Я. Волошин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 1(13). – С. 35-38.

11.     Косовська Т.М. Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці / Т.М.Косовська, І.Б. Чорномидз, О.Я. Волошин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. – № 2(14). – С. 41-43.

12.                      Косовська Т.М. Нейрофіброматоз як рідкісна патологія у практиці педіатра / Т.М.Косовська, І.Б. Чорномидз, В.О.Косовська // Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології. – 2015. – №2. – С. 35-37. 

13.                      Федорців О.Є. Грибкові пневмонії в дітей: загальні положення / О.Є. Федорців, І.Б. Чорномидз, Т.М.Косовська // Актуальні питання педіатрії,акушерства та гінекології. – 2015. – №2. – С. 54-58.

14.                      Боярчук О.Р. Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін / О.Р. Боярчук, І.Б. Чорномидз, Т.О. Воронцова, М.І. Кінаш // Медична освіта.2016. №4. С.28-30

15.                      Marushchak M. mechanisms of apoptosis initiation in rats with chronic enterocolitis combined with streptozotocin-induced diabetes  / M. Marushchak, N. Lisnianska, І. Krynytska, I. Chornomydz // Georgian medical news – 2017. – №9(270). – Р. 125-130.

16.                      Косовська Т.М. Аномалад П’єра-Робена в клінічній практиці педіатра / Т.М. Косовська, І.Б. Чорномидз, В.О. Косовська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2017. – №2. – С. 10-14.

17.                      Babinets L.S. Clinico-pathogenic aspects of osteodeficiency in osteoarthritis in combination with chronic pancreatitis / L.S. Babinets, T.H. Maevska, O.I. Kriskiv, L.S. Tsybulska, I.B. Chornomydz, O. Ya. Drapak // Wiadomości Lekarskie. 2017.№6(LXX). Р. 1067-1071.

18.                     Chornomydz I. Reye (Ray's) syndrome: a problem everyone should remember / I. Chornomydz, O. Boyarchuk, A. Chornomydz // Georgian medical news – 2017. – №11(272). – Р. 110-118.





Comments