Наукові публікації доцента Сагаль І. Р.

 1.     Сагаль І.Р., Слободян Л.М., Величко Н.М., Луцук Л.К. Перші кроки перебудови роботи дільничного педіатра // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1989. - №1. – с.5-6.

2.   Сагаль І.Р. Оцінка цитохімічних показників  нейтрофілів периферичної крові здорових дітей залежно від віку // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1991. - №4. – с. 29.

3.   Левенець С.С., Слободян Л.М., Климнюк С.І., Сагаль І.Р., Кінах І.В. Особливості етіології і патогенезу різних форм бронхітів у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 199. - №3. – с. 25-28.

4.   Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Ходорчук Н.Я., Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р., Боярчук  О.Р. Зміни клітинної ланки імунітету в дітей з хронічним гастродуоденітом // Екологічна фізіологія. – 1998. - №1. – с. 37-39.

5.    Слободян Л.М.,  Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я.,  Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.Клінічні, ендоскопічні і цитохімічні особливості сучасного перебігу хронічних гастродуоденітів у дітей // Вісник наукових досліджень. – 1999. - №2. – с. 56-58.

6.   Сагаль І.Р., Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Левенець С.С. Досвід роботи щодо оздоровлення дітей, які часто хворіють на ГРЗ, в умовах педіатричної дільниці // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. - №6. – с. 57-59.

7.    Сагаль І.Р., Слободян Л.М., Лобода В.Ф.,  Ходорчук Н.Я. та ін.. Дані комплексного клініко-соціального дослідження стану здоров»я дітей. Які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №4. – с.70.

8.   Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Сагаль І.Р., Боярчук О.Р. та ін.. Обґрунтування застосування  імунокоригуючої терапії у хворих зі спадковим синроом мальабсорбції // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. - №3. – с.78.

9.   Ходорчук Н.Я., Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Сагаль І.Р. та ін.  Перикисне окислення ліпідів і деякі показники антиоксидантного захисту в  дітей з вегето-судинними дистоніями //  Екологічна фізіологія. – 2000. - №2. – с. 43-45.

10.                     Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Сагаль І.Р., Кінаш М.І. Імунодефіцитний синдром мальабсорбції //  Перинатологія та педіатрія. – 2001. - №3. -  с. 86-87.

11.Сагаль І.Р.,Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Волинець В.Б. Особливості гострих респіраторних захворювань у часто хворіючи дітей //  Перинатологія та педіатрія. – 2001. - №3. – с. 98.

12.                      Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я., Слободян Л.М., Бузько Є.Ф., Борісова Т.З., Сагаль І.Р., Боярчук О.Р.  Шляхи підвищення якості післядипломного навчання лікарів-педіатрів // Медична освіта. – 2001. - №3. – с.5-6.

13.                      Лобода В.Ф., Банадига Н.В., Слободян Л.М., Кучма В.В., Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р. Ходорчук Н.Я. Методологічні підходи до оцінки здоров`я дітей в навчальному процесі на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти // Теорія і практика фізичного виховання. – 2002. - №2. – с. 91-94.

14.                      Слободян Л.М., Банадига Н.В., Луцук А.О., Лобода В.Ф., Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р., Рогальський І.О.Характеристика вимог до написання підручника. – 2003. - №2. – с. 181-182.

15.                      Ясній О.Р., Сагаль І.Р. Досвід застосуванняIRS-19 // Перинатологія та педіатрія. – 2003. - №3. – с. 88.

16.                      Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Ярославський О.Р., Довганик Я.І., Задорожна В.В. Досвід використання біопароксу у терапії часто хворіючи дітей //  Перинатология та педиатрия.– 2005. - №1/2(23), частина 2. – с. 38.

17.                      Боярчук О.Р., Лобода В.Ф., Сагаль І.Р., Ясній О.Р., Балацька Н.І. Микуляк І.Д.  Особливості перебігу ревматичної гарячки у дітей ІІ Перинатология и педиатрия. – 2005. - №1/2(23), частина 2. – с. 12.

18.                     Боярчук О.Р. Сагаль І.Р., Ясній О.Р.  Зстосування карбонату в лікуванні пролапсу у дітей // Вісник наукових досліджень. -  2008. -  №1. – с. 27-28.

19.                      Левенець С.С., Волянська Л.А., Воронцова Т.О., Косовчька Т.М., Сагаль І.Р. Параметри зросту у  дітей з бронхіальною астмою // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2009. – Т.71. - №1. – с. 16-18.

20.                    Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О., Косовська Т.М., Никитюк С.О., Сагаль І.Р., Федорчак О.Г. особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою ,, Український медичний альманах. – 2009. – Т.12., №2 (додаток). – 127-129.

21.                      Бузько Є.Ф., Сахарова І.Є., Сагаль І.Р., Рудик Т.М. Щодо стану мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом // Український медичний альманах. – 2005. – Т.8. – №2 (додаток). -  с. 182.

22.                    Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Ясній О.Р. Деякі аспекти профілактики ревматичної хвороби серця у дітей // Таврический  медико-биологический весник. Український науково-практичний журнал. – 2008. – Том 12. - №2 (46). – Volume12. – с. 121.

23.                    Левенець С.С., Косовська Т.М., Сагаль І.Р. Бронхиальная астма: лабораторные исследования // Аллергология и иммунология. – 2009. - №2. – с.200.

24.                    Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Дудун Н.П., Дунун А.Ю. Деякі аспекти вегетативно-судинних дисфункцій у підлітковому віці // Таврический медико-биологический весник. – 2010. – Том 13, №2. – с.112.

25.                     Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Ясній О.Р. Деякі аспекти повторних епізодів  гострих респіраторних захворювань у дітей // Современная педиатрия. – 2010. - №4.(32). – с. 228.

26.                    Сагаль І.Р., Боярчук О.Р.  Шляхи покращення підготовки лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія»// Медична освіта. -  2010. - №4. – с. 89-91.

27.                     Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микіляк І.Д., Митник А.Л. Аспекти розвитку остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті // Проблеми остеології. – 2011. - №1. – с. 47-49.

28.                    Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л.  Клінічний випадок PANDAS-синдрому, аспекти диференційної діагноситки з малою хореєю // Практична медицина. – 2011. - №6. – с. 38-44.

29.                    Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д..  Митник А.Л. Судинно-тромбоцитарний гемостаз з  гострою ревматичною лихоманкою та  хронічною ревматичною хворобою серця // Український ревматологічний журнал. – 2012. – с. 89-90.

30.                    Boyarchuk O., Sagal I. Changes in the course of acute rheumatic fever in children in the last 20 yearz // Human and Health.-2013. – Vol.VII.№1.- Р. 19-28.

31.                      Боярчук О.Р., Банадига Н.В., Сагаль І.Р. Перебіх хронічної ревматочної хвороби серця у дітей на тлі ре активації Енштейна-Барр вірусної інфекції // Сучасна педіатрія. – 2013. - №3. (51). – с.100-101.

32.                    Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В. Медикосоціальні чинники розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - №1. (13). – с. 80-82.

33.                    Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Гаріян Т.В. Фактори впливу на формування прихильності населення до імунізації // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - №2. – с.11-14.

34.                    Боярчук О., Сагаль І., Геморагічний (IgA) васкуліт у дітей – сучасний поглд на проблему // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.2017. - №7-8. – с.19-23.
Comments