Наукові публікації

СПИСОК

наукових праць доцента кафедри педіатрії з дитячою хірургією

канд.мед.наук САГАЛЬ ІРИНИ РОМАНІВНИ

 

 

№ п/п

Назва праці

Друк.

Назва видавництва

К-сть стор.

Автори

1

2

3

4

5

6

1

Щодо стану мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом

др.

Укр. мед. альманах. - 2005. - Т.8, № 2 (додаток). - С.182

1

 

Бузько Є.Ф., Сахарова І.Є., Сагаль І.Р., Рудик Т.М., Глинчак Л.В.

 

2

Досвід використання біопароксу у терапії часто хворіючих дітей

-"-

Матеріали V Всеукр.наук.-практ. конф. “Питання імунології в педіатрії” /Перинатология и педиатрия. – 2005. - № 1 (2). – С. 38.

1

Сагаль І.Р.,

Боярчук О.Р.,

Довганик Я.І.,

Задорожна В.В.

3

Особливості перебігу ревматичної гарячки у дітей

-"-

Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. “Питання імунології в педіатрії” /Перинатология и педиатрия. – 2005. - № 1 (2). – С. 12

(фахове)

2

Боярчук О.Р.,

Лобода В.Ф.,

Сагаль І.Р.,

Ясній О.Р.,

Балацька Н.І.,

Микуляк І.Д.

4

Проблеми післядипломної освіти педіатрів в світлі положень Болонської декларації

др.

Матеріали навч.-наук. конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір” - Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2006. - С. 227-228.

2

Сагаль І.Р., Бузько Є.Ф., Боярчук О.Р.

5

Проблеми впровадження основ доказової медицини і клінічної епідеміології на кафедрі педіатрії ФПО

др.

Матеріали навч.-наук. конференції “Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір” - Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2006

-С. 26-28

3

Боярчук О.Р. Сагаль І.Р.

6

Особливості перебігу пролапсу мітрального клапана у дітей

- «-

Матеріали ХLІХ підсумкової науко-во-практичної кон-ференції “Здобутки клінічної і експе-риментальної меди-цини”. 2 червня 2006 р.-Тернопіль- С.115-116.

2

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.

Боймиструк Т.П.

7

Стан кісткової тканини та деякі показники кісткового метаболізму у дітей з хронічним пієлонефритом

-«-

Підсумкова наук.-практ.конф.”Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.-м.Тернопіль.-08.06.2007 р.-С.105

1

Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р., Сахарова І.Є., Рудик Т.М.

8

Мінеральна щільність кісткової тканини у дітей з хронічним пієлонефритом

 

др.

Матеріали XLIX підсумкової наук.-практ. конференції “Здобутки клінічної та експерименталь-ної медицини”. - Тернопіль, Укрмедкнига, 2006. - С. 117-118.

2

Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р., Сахарова І.Є.

9

Застосування кардонату в лікуванні пролапсу у дітей

др.

Вісник наукових досліджень. -2008.- № 1.- С. 27-28

(фахове видання)

2

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Ясній О.Р.

10

Деякі аспекти діагностики і терапії хронічного пієлонефриту у дітей

-«-

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».-Тернопіль,13.06.2008 р. – С. 96

2

Сагаль І.Р., Бузько Є.Ф., Рудик Т.М., Микуляк І.Д.

11

Прояви диспластичного сидрому в педіатричній практиці

-«-

Матеріали науково-практичної конф. «Патологія сполучної тканини та кісткової тканини у дітей різного віку» - Тернопіль:Укрмедкнига, 11-12 вересня 2008. – С. 19-20

2

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Ясній О.Р., Довгань О.Б.

12

Деякі проблеми безперервного професійного

розвитку лікарів

Друк.

Матеріали Всеукраїнської навчально-

наукової конференції «Проблеми інтеграції української

медичної освіти у світовий освітній простір»

21-22 травня 2009 року .- м. Тернопіль. С.283.

1

                   Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Бузько Є.Ф.

 

13

Параметри зросту  у дітей з бронхіальною астмою

-«-

Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 2009.-Т.71.-№1.- С. 16-18

3

Левенець С.С., Волянська Л.А., Косовська Т.М.

Сагаль І.Р.

 

14

Модифікована терапія хронічного пієлонефриту у дітей

-«-

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».-Тернопіль, 4 червня 2009 р. – С.6

1

Бузько Є.Ф.                   Сагаль І.Р.,

Микуляк І.Д., Митник Г.Л.

 

15

Деякі аспекти профілактики рематичної хвороби серця у дітей

-«-

Таврический медико-биологический вест ник .Український журнал. – 2009.-Т.12.№2(46).- Volume 12.-С.121

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Ясній О.Р.

16

Особливості антропометричних даних у дітей з бронхіальною астмою.

-«-

–Український медичний альманах, 2009.- Т.12, № 2.- С. 127-129

(фахове видання)

3

Левенець С.С., Багірян І.О., Воронцова Т.О., Косовська Т.М., Никитюк С.О., Сагаль І.Р.,

Федорчак О.Г.

17

Сучасні аспекти діагностики, лікування та реабілітації

 дітей з хронічним пієлонефритом

др.

/Матеріали науково-

практичної конференції присвяченій 30-літтю

факультету післядипломної освіти 29-30 жовтня 2009 року.

-Тернопіль:Укрмедкнига. – С. 155-156.

 

2

Бузько Є. Ф., Сагаль І.Р.

                      

 

18

Бронхиальная астма: лабораторные исследования

-«-

Аллергология и иммунология. – 2009.- С. 200.

1

Левенец С.С.,

Косовская Т.М.,

 Сагаль И.Р.

 

19

 

Деякі аспекти вегетативно-судинних  дисфункцій у підлітковому віці

-«-

Научно-практи-ческий журнал Таврический меди-ко-биологический вестник , Т.13, №2  Материалы ІХ Всеукраинской научно- практи-ческой конферен-ции «Актуальні питання дитячої кардіоревматології», 22-23 квітня 2010 р. г. Евпатория.- С. 112.

1

                         Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Дудун Н.П., Дудун А.Ю.

20

Про досвід оптимізації лікування і реабілітації дітей з хронічним пієлонефритом

 

др.

Збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. Конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- 17.06.2010.- Тернопіль.- С. 112-113.

2

Сагаль І.Р., Бузько Є.Ф., Боярчук О.Р., Левенець С.С.,

Рудик Т.М., Глинчак Л.В.

21

Шляхи покращення підготовки лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія»

др.

/Матер.Всеукр.навч.-наук.конф.з між народ. участю   «Впровадження кредитно-модуль-ної системи органі-зації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України : результати, проблеми та перспективи». -  20-21.05.2010.- Тернопіль. –С. 439-440.

 

2

Сагаль І.Р., Боярчук О.Р. 

22

Погляд на профілактику гострої ревматичної лихоманки у дітей

-«-

Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств. 30 вересня – 3 жовтня  Львів, 2010.- С. 189.

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Ясній О.Р.

23

Деякі аспекти профілактики повторних епізодів гострих респіраторних захворювань у дітей

-«-

Тези конференції «Імунопрофілактика та імунотерапія в педіатрії» /Современная педиатрия. – 2010.-№4 (32).- С. 228.

1

Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Ясній О.Р.

24

Шляхи покращення підготовки лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія»

 

др.

Медична освіта.       -2010. - № 4.- С. 89-91

2

Сагаль І.Р.,

Боярчук О.Р.

25

Особливості адаптації дітей з особливими потребами до дитячого дошкільного закладу

др.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів LX підсумкової науково-практичної конференції. 9 червня 2011 р.- Тернопіль, 2011. – С. 112-113

2

Катеринок Т.Д.,

Сагаль І.Р.,

Боярчук О.Р.,

Ясній О.Р.,

Хом’як О.І.,

Піскорська Н.О.

26

Шляхи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів

др.

Матеріали Всеукраїнської навчально-методичної  конф. «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації. – Тернопіль, 2011. – С. 145.

1

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.

27

Аспекти розвитку остеопорозу при ювенільному ревматоїдному  артриті

др.

Проблеми остеології. – 2011. – Т.14. - № 1.- С. 47-49

(фахове)

3

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,

Микуляк І.Д.,

Митник А.Л.

 

28

Клінічний випадок PANDAS-синдрому, аспекти диференціальної діагностики з малою хореєю

др.

Практична медицина . 2011.

-№ 6. – С.38-44. (фахове)

 

2

Боярчук О.Р.

Сагаль І.Р.,

Микуляк І.Д.,

Митник А.Л.

29

Проблеми адаптації дітей з особливими потребами до дитячого дошкільного закладу

др.

Материалы ІУ конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья,  развития и питания « 25-26 апреля 2012 года (Львов, Украина).-С.399

 

Сагаль І.Р.,

Боярчук О.Р.,

Катеринок Т.Д.,

Ясній О.Р., Хом’як О.І.

30

Гостра ревматична лихоманка – тенденції захворюваності та поширеності

 

др.

Матеріали ХІУ Конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств (СФУЛТ) 04-06 жовтня 2012 р.- Донецьк, Україна,2012.-С.112

1

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,

Рудик Т.М.,

Глинчак Л.В.

31

Судинно-тромбоцитарний гемостаз з гострою ревматичною лихоманкою  та хронічною ревматичною хворобою серця

др.

Український ревматологічний журнал (Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань») 25-26 жовтня 2012 р. –Київ.-С.89-90

(фахове)

2

Боярчук О.Р.

Сагаль І.Р.

Микуляк І.Д.,

Митник А.Л.

32

Впровадження нових технологій на післядипломному етапі підготовки лікарів-педіатрів

др.

//Кредитно-модульна система організаці навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних закладах України на новому етапі:матеріали Х ювілейн. Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю,Тернопіль, 18-19 квітня 2013 р. – С. 384-385.)

 

2

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,

 

33

Сравнительная эффективность препаратов на основании бессмертника и артишока в комплексном лечении заболеваний желчевыводящих путей у детей

др.

Материалы 1 Международной научной конференции (21-22 мая 2013 г.  Новосибирск). Лекарственные растения:фундаментальные и прикладные проблемы. – 2013. – С. 418-420.

2

Ясний О.Р.,

Боярчук О.Р.,

Сагаль И.Р.

34

Сhanges in the course of acuterheumatic fever in children in the last 20 jears

др.

Czlowiek I Zdrowie. – 2013.Tom.УІІ.

-№ 1.-s.24-28.

(фахове видання)

4

О.Bojarchuk,

I.Sagal

35

Лікування хронічного пієлонефриту у дітей

др.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конф. ТДМУ.-Тернопіль.-Укрмедкнига.-2013.-С.113

1

Бузько Є.Ф.,

Сагаль І.Р.,

Сахарова І.Є.

36

Спосіб визначення груп ризику  щодо формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей

др.

Інформаційний лист. - № 94. – 2013.

 

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,

Гаріян Т.В.

37

Перебіг хронічної  ревматичної хвороби серця у дітей

др.

Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конф. /Здобутки клінічної та експериментальної медицини ТДМУ.-Тернопіль.-Укрмедкнига.- 18.06.2013.-С.112

1

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,

Микуляк І.Д.,

Митник А.Л.,

Драчинська Г.В.

38

Особенности течения ревматической болезни сердца

др.

Сборник тезисов 5-й  международной научно-практической конф. «Актуальные вопросы  полиморбидной патологи в клинике внутренних болезней». –Белгород, 19.04.2013.-С.23-24

 

2

Гребеник М.В.,

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,

Маховська А.С.

39

Перебіг хронічної  ревматичної хвороби серця у дітей на тлі реактивації Епштейн-Барр вірусної інфекції

др.

Современная педиатрия. - № 3 (51). -2013. -С.100-104. (фахове видання)

5

Боярчук О.Р.,

Банадига Н.В.,

Сагаль І.Р.

40

Імунологічні зміни у дітей з хронічною ревматичною хворобою серця на фоні  ре активації вірусу Епштейн-Барра

др.

Современная педиатрия. - № 5 (53). -2013. -С.213-214.

Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практ.конф. з між нар.участю «Питання імунології в педіатрії» -  Київ 31 жовтня – 1 листопада 2013

2

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,

Свінціцький В.О.

41

Коморбідні стани у пацієнтів з хронічною ревматичною хворобою серця

 

др.

Матеріали Всеукр.науково-практ.конф. «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» 27 лютого 2014. – С.96-97

2

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Гаріян Т.В., Ковальчук Т.А.

 

 

42

Медико-соціальні чинники розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей

 

др.

Актуальні питання педіатрії, акушерства  та гінекології. – 2014.-№ 1 (13). – С. 80-82

(фахове видання)

3

Сагаль І.Р.,

Боярчук О.Р., Гаріян Т.В

 

43

Бактеріологічне дослідження флори мигдаликів  у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

др.

Здобутки клінічної та експеримент.медицини:мат.підсумков.науково-практ.конф.21.05.2014 р. -Тернопіль.- С.14

1

Боярчук О.Р.,

Срога К.С.,

Сагаль І.Р.,

Микуляк І.Д.

 

44

Atypical course of MPO-ANCA associated vasculitis (case report)

др.

Central European journal of Immunology.-2014.- Vol.39. Suppl.1 – P.29

1

Bojarchuk O.,

Sagal I.,

Hariyan T.,

Kinash M.,

Tomashivska T.

45

Формування прихильності  населення до щеплень: фактори впливу

др.

Сучасна педіатрія:матеріали  ХІІІ Всеукр.наук.-практ.конф. з між нар.участю «Питання імунології в педіатрії».- 2014. - № 5.- С.162

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.,

Мельничук Л.Д.,

Червона Л.Н.,

 

 

46

Фактори впливу на формування прихильності населення до імунізації

 

др.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015

.- №2.11-14

(фахове видання)

 

3

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.,

Гаріян Т.В.

 

 

 

 
Comments