Наукові публікації

Список праць Яреми Наталії Михайлівни

 

Бібліографічні дані документа

рук/ друк

Назва документа

к-ть ст

Примітка

1

До питання діагностики метаболічних порушень кісткової тканини при ЮРА

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Медико-соціальні проблеми дитячого віку”, 12-13 квітня 2007 р. : тези доп. – Тернопіль, 2007. – С. 130–131.

3

О.Є.Федорців

В.О.Синицька

2

Вплив медикаментозної терапії ювенільного ревматоїдного артриту на стан кісткової тканини

 

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різноговіку”, 11-12 вересня 2008р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2008. – С. 15–17.

2

О.Є.Федорців

 

3

 

Метаболічні порушення сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк.

Матеріали Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції “Проблемні питання патології у дітей та підлітків”, тези доп. – Тернопіль, 2008. – С. 128–129.

2

О.Є.Федорців

 

4

 

Синдром ендогенної інтоксикації у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом

друк.

XΙΙ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених 31 березня – 2 квітня 2008 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2008. – С. 96.

1

 

5

Корекція остеопенічних змін у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк

Всеукраїнська науково-практична конференція “Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку ”

7

О.Є.Федорців

 

6

Значення маркерів кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк.

Медична хімія. – 2008. – Т. 10. – № 4. – С. 127–129.

3

О.Є.Федорців

 

7

Застосування кальцеміну для корекції остеопенії у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 105–109.

4

 

8

Діагностика остеопенічних змін кісткової тканини та їх корекція у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – № 2. – С. 39–41.

9

О.Є.Федорців

 

9

Ендогенна інтоксикація як маркер запального процесу у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк.

XΙΙΙ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 2009 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2009. – С. 126.

1

 

10

Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту при ювенільному ревматоїдному артриті

друк.

Перший конгрес педіатрів країн СНГ

Київ 19-21 травня 2009р

1

О.Є.Федорців

 

11

Особливості імунної відповіді у хворих з ювенільним ревматоїдним артритом.

друк.

Науково-практична конференція, присвячена 30-літтю факультету післядипломної освіти, 29-30 жовтня 2009 р. : Тернопіль, – С. 107–108.

2

О.Є.Федорців

12

Клінічна ефективність застосування антиоксидантних препаратів у комплексному лікуванні хворих на ювенільний ревматоїдний артрит.

друк

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 156 – 2010.

 

Федорців О.Є., Ярема Н.М., Івасенко М.М, Осіння Л.М.,  м. Київ.

 

13

 

Патогенетичні механізми розвитку ювенільного ревматоїдного артриту як основа для обґрунтування лікувального харчування.

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. – № 2. – С. 52–54.

2

 

 

 

 

 

14

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк

Современная педиатрия. – 2010. – 4 (32). Київ – С. 90–93.

3

 

 

 

 

 

15

Спосіб лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк

Патент UA 51181 А. МПК А 61 К 35/60, А 61 К 35/00. Спосіб лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит / Ярема Н. М., Федорців О.Є.—№. u200912962. Заявлено 14.12.2009. Опубліковано 12.07.2010. Бюл. „Промислова власність” № 13. – 4 с.

4

 

16

Імуномодулююча дія Епадолу у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

 

друк

Таврический медико-биологический вестник / Актуальні питання дитячої кардіоревматології : Всеукраїнська науково-практична конференція, 22-23 квітня 2010 р. : тези доп. –2010. – Т. 13, № 2. Євпаторія – С. 113–114.

2

 

17

 

Особливості корекції порушень імунної відповіді у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк

Практична медицина. – 2010. – Т. XVI, № 2. Львів – С. 43-50.

7

 

18

Вплив Омега-3 поліненасичених жирних кислот на імунний статус у дітей із ювенільним ревматоїдним артритом

друк

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2012.-№5 –С.21 -23

2

 

19

Антична мудрість у мовній культурі українського народу

друк

Матеріали ауково-практичної конференції "Мовна комунікація: наука, культура, медицина" 9-10 жовтня 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2012. – С. 8–9.

2

 

20

Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

 

друк

Педіатрія, акушерство та гінекологія.- Тернопіль, «Укрмедкнига».-2013.-№5 –С.21 -23

 

3

О.Є.Федорців

О.Б. Чубата

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ШРОТУ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ І ОЛІЇ ШИПШИНИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СУГЛОБІВ У ДІТЕЙ

 

//І Міжнародна науково-практична конференція "Функціональні харчові продукти - дієтичні добавки - як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань" 11-12 квітня 2013 року: тези  доп. –Харків, 2013. С.

 

І.Б. Чорномидз

 

21

До питання утворення і вживання термінів у сучасній латинській фармацевтичній термінології

друк

Матеріали науково-методичної конференції "Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст" Тернопіль, 2014 р.

2

 

22

Вплив фенспіриду на показники ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію

друк

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Медична наука та медична практика в Україні і проблеми розвитку та взаємодії" 19 вересня 2014

1

Чорномидз І.Б

 

23

Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – Тернопіль, «Укрмедкнига».-2014.- №1. – С. 24-25.

2

Федорців О.Є.,

Чубата ОБ

 

24

Manifestations of  geneticall determined conditions depending on the degrees of exogamy.

друк

Матеріали міжнародного симпозіуму «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» - м. Львів, 6-7 травня 2015 р. Львів, 2015.- С.77-78.

 

Воронцова Т.О.,

Кубей І.В.,

Коробій М.І.

 

25

Використання функціональних харчових продуктів з рослинної сировини у комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит.

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – Тернопіль, «Укрмедкнига».-2014.- №1. – С. 24-25.

 

Воронцова Т.О., Синицька В.О.

 

 

 

26

Рівень церулоплазміну як маркер запального процесу у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати», Братислава (Словаччина) 2016/3/14

 

 

27

Взаємозв′язок між процесами перекисного окислення ліпідів і станом імунної системи у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом.

 

VII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» м. Київ, 2016/4/19

 

 

28

Рівень оксипроліну і румалонових антитіл у дітей при недеференційованій дисплазії сполучної тканини

 

Підсумкова LIX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»  15.06.2016 р.

 

Сирник Г.Т.

Мудрик У.М.

 

 

 

 

 

 

 
Comments