Наукові публікації

Список наукових праць

Косовської Тетяни Михайлівни

 

1.

Вплив ентересорбції на стан неспецифічної реактивності організму у дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію

Др.

ІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей), 6-8 травня 1998 р.-м.Тернопіль.-Тернопіль, 1998 р.-С.173-174.

2

Никитюк С.О., Недошитко Т.М.

2.

Лейкоцитарні індекси у хворих на хронічну пневмонію і рецидивуючий бронхіт у дітей

Др.

ІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей), 6-8 травня 1998 р.-м. Тернопіль.-Тернопіль.- 1998р.- С.162-163.

2

-

3.

Стан гепатобіліарної системи при хронічній

бронхоленевій патології у дітей

Др.

Збірник: Матеріали ХІІ підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини”: тези доповідей, м. Тернопіль.-„Укрмедкнига”, 1998 р.-вип.3.-С.331-333.

3

І.С.Сміян,

Л.А.Волянська

4.

Стан насичення кісток кальцієм у дітей із бронхіальною астмою

Др.

Журнал „Проблеми остеології”. Матеріали науково-практичної конференції: „Остеопороз: епідеміологія, клініка, профілактика та лікування”.-Т.2.-№1.-Київ.-1999 р.-С.95.

1

І.С.Сміян,

Н.В.Банадига

5.

Стан гуморального імунітету у дітей з рецидивуючим бронхітом

 

Др.

ІV Міжнародний  медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей),  11-13 травня 2000 р.- Тернопіль.-Україна.-С.234.

1

-

6.

Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей

Др.

Журнал «Педіатрія, акушерство та гінекологія».-2000 р.-№2.-С.2.

1

Сміян І.С.,

Синицька В.О.

7.

Використання магнітолазерного випромінювання в лікуванні дітей із поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної систем

Др.

Інформаційний лист.-Київ.-№118-2000 рік.

2

Сміян І.С.

8.

Ревматоїдний артрит і остеопороз у дітей

Др.

Журнал «Педіатрія, акушерство та гінекологія». Матеріали 3-ї науково-практичної конференції «Сучасні проблеми дитячої кардіоревматології). Тези доповідей.-Київ.- 21-22 березня 2000 р.-№2.-С.63-64.

2

І.С.Сміян,

Н.В.Банадига,

І.О.Багірян

9.

Стан клітинного та гуморального імунітету

у дітей із хронічною

 пневмонією

Др.

V Міжнародний  медичний конгрес студентів і молодих вчених, приурочений до 10-ї річниці незалежності Украї-ни,  10-12 травня 2001 р.- Тернопіль.-Україна.

С. 104.

1

-

10.

Патогенетичні аспекти

 формування поєднаної

патології бронхолегеневої та гепатобіліарної систем

Др.

Журнал „Вісник наукових досліджень”.-2001
р.-№1.-С.9-11.

3

-

11.

Клініко-патогенетичні

основи ураження гепатобіліарної системи у дітей із хронічною пневмонією

 

Др.

Журнал „Педіатрія, акушерство та гінеко

логія”.-2001.-№2.-С.10-11.

2

І.С.Сміян

 

12.

Ефективність використання

магнітолазерної  терапії в лікуванні дітей із поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної системи

Др.

Журнал „Вісник наукових досліджень”.-2001 р.-№4.-С.68-69.

2

-

13.

Імунологічні зміни у дітей із поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної систем

Др.

Журнал „Перинатологія та педіатрія”.-2001.-№3.-С.45-46.

2

-

14.

Ендогенна інтоксикація – як провідний синдром клінічного перебігу рецидивуючого бронхіту у дітей

 

Др.

Матеріали науково-практичної конференції „Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії”.-м.Тернопіль.

„Укрмедкнига”.-18-19 вересня 2001 р.-С.32-33.

2

-

15.

Ендогенна інтоксикація як один із важливих механізмів клінічних проявів хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей

Др.

Журнал „Педіатрія, акушерство та гінекологія”.-2001 р.-№6.-С.18-19.

2

-

16.

Стан мінеральної щільності кісток у дітей з ревматоїдним артритом

Др.

Журнал „Проблеми остеології”.-Том 5.-№2-3.-2002 р.-С.129-131.

3

І.С.Сміян, В.О.Синицька, І.М.Мороз

17.

Хронічний бронхіт і остеопенія у дітей

Др.

Журнал  «Проблеми остеології».-Том5.-2002 р.-№2-3.-С.125-127.-

1

І.С.Сміян,

І.М.Мороз,

В.О.Синицька,

С.О.Погурська

18.

Бронхолегеневі захворювання у дітей

Др.

Монографія. «Проблеми остеопорозу» (під ред.проф.Ковальчука Л.Я.)-Тернопіль.-«Укрмедкнига».-2002 рік.-446 с.

6

І.С.Сміян,

І.М.Мороз

19.

Аналіз медико-соціальних аспектів проблеми розвитку виховання закритих закладів

Др.

 „Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-2003 р. -№2.-С.24-27.

4

І.С.Сміян, В.В.Стеценко

С.С.Левенець

20.

Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією.

Др.

Журнал „Проблеми остеології”.-Том 6.-№1-2.-2003 р.-С.115-116.

2

І.С.Сміян, В.О.Синицька, І.О.Багірян

 

21.

Деякі особливості клініки у дітей з бронхообструктив-

ним синдромом

Др.

Тези доповідей. Х Конгресу світової федерації українських лікарських товариств.-м. Чернівці.-

26-28 квітня 2004 р.-С.255.

1

С.С.Левенець,

О.Я.Волошин

22.

Аналіз циркулюючих імунних комплексів при різних формах бронхітів у дітей

Др.

Тези доповідей. ІV науково-практичної конференції „Питання імунології в педіатрії”.-м.Львів.-21-22 вересня 2004 р.-„Ліки України”

№9.-С.7.

1

С.С.Левенець,

В.В.Стеценко,

Л.А.Волянська

23.

Особливості перебігу рецидивуючого та хронічного бронхітів у дітей

Др.

Матеріали Всеукраїнського симпозіуму педіатрів.-30-31 березня 2004 р.-м.Тернопіль. ”Укрмедкнига„-2004 р..-С.45-47.

3

І.С.Сміян

24.

Випадок виникнення  неконтрольованого сечопуску на тлі застосування препарату „Тайлед мінт” у хворої на бронхіальну астму

Др.

Матеріали VІ науково-практичної конференції „Актуальні проблеми фармакотерапії в клінічній педіатрії”.- ПАГ.-2005 р.-№3.-С.49.

1

С.С.Левенець,

О.Я.Волошин

25.

Випадок порушення сечопуску на тлі застосування недокромілу натрію у хворого на бронхіальну астму

Др.

Матеріали XLIV підсумкової науково-практичної конференції  „Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-3 червня 2005 р.-м.Тернопіль.-„Укрмедкнига”.-С.133-135. 

3

С.С.Левенець.

26.

Аналіз рівня тривожності у дітей з хронічною

 патологією

Др.

Здобутки клінічної і експериментальної ме-

дицини (Матеріали ХLІХ підсумкової нау-

ково-практичної конференції-2 червня 2006 р.-м.Тернопіль.-ТДМУ.-„Укрмедкнига”

2006 р.-С.120-121.

2

Л.А.Волянська,

С.С.Левенець

 

27.

Аналіз рівня тривожності у дітей-пацієнтів

гастроентерологічного

та пульмонологічного

стаціонарів

 

Др.

Тези доповідей: ХІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 26-31 серпня 2006 р.-м.Полтава.-С.38-39.

2

Л.А.Волянська,

Е.І.Бурбела, С.С.Левенець

 

28.

Психосоціальна адаптація дітей шкільного віку

Др.

Журнал «Современная педиатрия».-2006р.-№3 (12).-С.167-169.

3

Л.А.Волянська,

Е.І.Бурбела, С.С. Левенець

 

29.

Порівняльний аналіз шкільної тривожності у підлітків різної статі. „Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження

здоров’я дітей”

Др.

Матеріали V Міжнарод

ної науково-практичної конференції.-„Медико-соціальні проблеми дитячого віку,”м.Чернівці.-20-21 вересня  2007 р.-Видавництво БДМУ,2007 р.-С.8-9.

2

Л.А.Волянська, С.С.Левенець

 

30.

Деякі біологічні параметри у дітей з бронхолегеневою патологією

Др.

Матеріали науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку».-12-13 квітня 2007рік.-м.Тернопіль.- ТДМУ «Укрмедкнига».- 2007р.-С.76-77.

2

Левенець О.В., Бурбела Е.І., Левенець С.С., Волянська Л.А.

31.

Параметри росту у дітей з бронхіальною астмою

Др.

Матеріали ХІІ конгресу СФУЛТ.-25-28 вересня 2008 р.-м.Івано-Фран-

ківськ.-С.118.

1

С.С.Левенець, Волянська Л.А.

32.

Особливості психосоматичного

статусу дітей підліткового віку з хронічною соматичною патологією

Др.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (збірник матеріалів конференції).-13 червня 2008 р.-м.Тернопіль.-ТДМУ «Укрмедкнига».-2008 р.-С.97-98.

2

О.Є.Федорців, С.С.Левенець

33

Порівняльний аналіз результатів психодіагностики дітей, які хворіють на хронічні захворювання бронхолегеневої системи

Др.

Журнал «Український медичний альманах».-2008 р.-Том 11.-№6.-С.119-120.

2

Федорців О.Є., Левенець С.С., Левенець О.В.

34.

Біопсихосоціальні аспекти патології дитячого віку

Др.

Збірник тез ХІІ  конгресу СФУЛТ.-25-28 вересня 2008 рік.-м.Івано-Франківськ.-2008.-С.106.

 

1

Л.А.Волянська, С.С.Левенець

35.

Бронхиальная астма: особенности лабора-

торних исследова-

ний

Др.

Журнал „Аллерголо-

гия и иммунология”.-2009 р.-№4.-С.17.

1

С.С.Левенець, І.Р.Сагаль

36.

Особливості антро-

пометричних даних у дітей з бронхіальною астмою

Др.

Журнал „Український медичний альманах”.-2009 р.-Том 12. №2 (до-

даток).-С.127-129.

3

С.С.Левенець, І.О.Багірян, Т.О.Воронцова, С.О.Никитюк

37.

Параметри зросту у дітей з бронхіальною астмою

Др.

Журнал „Педіатрія, акушерство та гінекологія”.-2009 р.-Том 71.-№1.-С.16-18.

3

С.С.Левенець, Т.О.Воронцова,

І.Р.Сагаль,

Л.А.Волянськка

38.

Медико-соціальні аспекти захворювання бронхіальною астмою у дітей

Др.

Журнал „Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”.-2010 р.-№1.-С.63-65.

3

С.С.Левенець, Л.А.Волянська,

О.Я. Волошин,

І.В.Кміта,

Я.В.Олійник,

О.Г.Федорчак

 

39.

Особенности поликлинической помощи детскому населению Западной Украины в современных условиях

Др.

Сборник материалов Конгресса педиатров России с международным участием „Актуальные проблемы педиатрии”, Москва, 15-18 февраля 2010 г.,-С.877.

3

С.С.Левенець, Т.О.Воронцова

40.

Медико-етіологічні чинники розвитку бронхіальної астми у дітей

Др.

Збірник  тез матеріалів ХІІІ ювілейного (100 років) конгресу СФУЛТ.-30 вересня-3 жовтня 2010 рік.-м.Львів.-2010.-С.196.

 

1

С.С.Левенець

41.

Медико-соціальні аспекти захворювання бронхіальною астмою у дітей

Др.

Журнал „Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”.-2010 р.-№1.-С.63-65.

3

С.С.Левенець, Л.А.Волянська, О.Я. Волошин

42.

Нові напрямки лікування дітей з проблемами травної системи

Др.

«Вестник физиотерапии и курортологи».-Материалы республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы педиатрии».-7-8 октября 2011.-г.Алушта.-№3.-С.105-106.

2

Воронцова Т.О., Левенець С.С.

43.

Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної  тканини

Др.

Журнал „Актуальні пи-тання педіатрії, акуше-рства та гінекології”.-2011 р.-№2.-С.108-111.

4

О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, А.Б.Кабакова, Л.М.Шульгай, С.С.Левенець,

44.

Імунологічний дисбаланс у дітей з різними формами бронхітів

Др.

Журнал «Вісник наукових досліджень».-Тернопіль.-«Укрмедкнига». 2011.-№3.-С.28-29

3

Левенець С.С.

45.

Можливості вирішення проблем синдрому сполучної тканини в дитячому віці

Др.

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Кістково-мязова система та вік», 27-28 жовтня 2011.-Луганськ.

2

Воронцова Т.О., Левенець С.С.

46.

Медико-соціальні особливості захворювання дітей на бронхіальну астму

Др.

Журнал «Буковинський медичний вісник».-м.Чернівці.-Том 16.-№5 (61).-2011.-С.165-166.

2

Левенець С.С., Воронцова Т.О.

47.

Запровадження кредитно-модульної системи у практику роботи медичного факультету ТДМУ

Др.

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції присвяченої 55-річчю ТДМУ імені І.Я.Горбачевського. «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ (Ф) НЗ ІІІ-IV рівня акредитації». 26-27 квітня 2012 року.-Тернопіль.ТДМУ.-«Укрмедкнига».-2012.-С.357-359.

3

Мисула І.Р., Крицький І.О.

48.

Клінічні та соціальні особливості захворювання на бронхіальну астму в дітей

Др.

Журнал «Вісник наукових досліджень».-Тернопіль.-«Укрмедкнига».-№4.-2012.-С.120-121.

2

Федорців О.Є.,

Левенець С.С.

49.

Клініко-психологічний статус у дітей з цукровим діабетом

Др.

Журнал «Вісник наукових досліджень».-Тернопіль.-«Укрмедкнига».-№4.-2012.-С.98-99.

2

 

50.

Дистанційне навчання – нові можливості для професійного розвитку

Др.

Журнал «Медична освіта».-Тернопіль.-«Укрмедкнига».-№4.-2012.-С.73-77.

5

 

51.

Використання антиоксидантних препаратів у педіатричній пратиці

Др.

Журнал «Медична хімія».-Тернопіль.-«Укрмедкнига»-№4 (53).Том 14.-2012.-с.115-117.

3

 

52.

Застосування лютеїну з антиоксидантами в комплексному лікуванні міопії у дітей

Др.

Інформаційний лист №79-2012.-Київ.

1

Федорців О.Є.,

Левенець С.С.

53.

Інноваційний підхід до комплексного лікування дітей, хворих на бронхіальну астму

Др.

Інформаційний лист №80-2012.-Київ.

1

Федорців О.Є.,

Левенець С.С.

54.

Використання спеціальних харчових продуктів, які містять лютеїн з антиоксидантами, в лікуванні дитячої патології

Др.

Сборник материалов Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».-Москва.-15-18 февраля 2012.

1

 

55.

Дистанционное обучение-возможность для повышения профессионализма

Др.

Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Психолого-педагогические механизмы и средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся в медицинских вузах».-5-6 февраля 2013.-г.Киров.-С.43-44.

2

Левенец С.С., Воронцова Т.А.

56.

Использование специальных пищевых и функциональных продуктов «Масло семян овса, липофильный комплекс», «Омега-3, витаминов С, Е, А» в лечении бронхиальной астмы у детей

Др.

Материалы  І Международной научной конференции (21-22 мая 2013, г.Новосибирск).-С.512-513.

2

Федорців О.Є., Левенець С.С.

57.

Клініко-імунологічний статус у дітей з хронічним бронхітом

Др.

Журнал «Педіатрія,  акушерство та гінекологія».-2012.-№5.-С.19-21.

3

 

58.

Застосування спеціальних харчових продуктів, що містять антиоксиданти та лютеїн в лікуванні дитячої патології

Др.

Журнал «Профілактична медицина»-2013.-№1.-С.25-26.

2

 

59.

Клініко-імунологічні особливості розвитку бронхообструктивного синдрому у дітей з гострим обструктивним бронхітом, що виник після перенесеної ГРВІ

Др.

Журнал «Профілактична медицина»-2013.-№1.-С.33-34.

2

Левенець С.С.

60.

Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом

Др.

Журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»-Тернопіль.-№1.-2013.-С.17-18.

2

Федорців О.Є., Стеценко В.В.

61.

Мукополісахаридоз як рідкісне генетичне захворювання в педіатричній практиці

Др.

Журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології».-ТДМУ, «Укрмедкнига».-2014.-№2.-С41-43.

3

 Волошин О.Я., Чорномидз І.Б.

62.

Нейрофіброматоз як рідкісна патологія у практиці педіатра

 

Др.

Журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології».-ТДМУ, «Укрмедкнига».-2015.-№2.-С.35-37.

3

І.Б.Чорномидз, В.О. Косовська

63.

 Грибкові пневмонії в дітей: загальні положення (огляд літератури) 

 

Др.

Журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології».-ТДМУ, «Укрмедкнига».-2015.-№2.-С.54-58.

5

О.Є. Федорців, І.Б.Чорномидз

64.

Визначення рівня ендотеліну-1 у крові дітей, хворих на поза лікарняну пневмонію

Др.

Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-Тернопіль.- 15 червня 2016 р. –ТДМУ-«Укрмедкнига». С.207-208.

2

Чорномидз І.Б.,  Мудрик У.М.

65.

Визначення рівня тривожності у підлітків з цукровим діабетом

Др.

Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Тернопіль.- 15 червня 2016 р. –ТДМУ-«Укрмедкнига». С.107-108.

2

Чорномидз І.Б., Косовська В.О.

 

 
Comments