Наукові публікації доцента Горішнього Ігора Мирославовича

 1.     Горішний І.М.Функціонально-морфологічний стан верхнього відділу травного каналу у дітей із захворюваннями нирок // Вестник проблем биол. и мед.- 1997.- вып.9.- С.90-92.

2.    Горішний І.М.Вплив ентеросорбенту “Силлард П” на стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантних функцій у дітей з хронічним пієлонефритом і супутньою патологією гастродуоденальної зони //Вісник наукових досліджень.- 1998.- №5-6.- С.76-78.

3.    Горішний І.М.Стан ендогенної інтоксикації у дітей з хронічним пієлонефритом та при поєднанні останнього з ураженням гастродуоденальної зони //Вісник наукових досліджень.- 1998.- №3-4.- С.114-116.

4.    Сміян І.С., Горішний І.М.Імунологічні зміни у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №1. – С.22-24.

5.  Горішний І.М.Стан клітинного імунітету у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем і його корекція сорбентом “Силлард П” /Матеріали Х з’їзду педіатрів України “Проблеми педіатрії на сучасному етапі” (13-16 жовтня 1999р., м.Київ) //Педіатрія, акушерство та гінекологія -1999. -№4. – С.131-132.

6.    Горішний І.М.Результати ендоскопічного дослідження верхнього відділу травного каналу у дітей з хронічним пієлонефритом // Мат. наук.-практ. конф.”Актуальні питання дитячої нефрології,24-25 жовтня 2000р.-Київ // Педіатрія, акушерство та гінекологія -№6.-2000р.-С.75.

7.           Стан кісткової системи у дітей із захворюваннями нирок/І.С.Сміян, Н.А.Цяпа, І.М.Горішний та ін.// мат.4 наук.-практ. Конф. «Остеопороз епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика і лікування (Харків 14-16.05.2001//Проблеми остеології.- №1-2.-2001.-С.150-151.

8.          8.Характеристика остеопеній при пієлонефриті у дітей /І.С.Сміян, Н.А.Цяпа, І.М.Горішний та ін.//Проблеми остеології.- 2002. - №2-3.-С.132-134.

9.Зміни кісткової системи у дітей з хронічним гастро дуоденітом /І.С.Сміян, І.О.Багірян, І.М.Горішний та ін.//Проблеми остеології.- 2002. - №2-3.-С.134-136.

10. Адаптація інформаційних засобів навчання-головне завдання викладача ВНЗ /І.С.Сміян, І.О.Багірян, І.М.Горішний та ін.//Медична освіта.- 2003. - №2.-С.187.

11. Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією /І.С.Сміян, В.О.Синицька, І.М.Горішний та ін. //Проблеми остеології.-2003.-№1-2.-Том.6.-С.115-116.

12. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з хронічним пієлонефритом /І.С.Сміян, Н.А.Цяпа, І.М.Горішний та ін.// Проблеми остеології.-2004.-№3-4.-Том.7.-С.46-49.

13.Ефективність лікування лямбліозу у дітей /І.С.Сміян, І.М.Горішний, І.Л.Горішна та ін. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005.- №3.-С.56-57.

  14.Стан кальцій-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом /І.М.Горішний, І.Л.Горішна, Н.А.Цяпа та ін. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.12-14.

   15.Застосування ентеросорбенту ”Силард П” у комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз дітей /І.М.Горішний, І.Л.Горішна, Л.І.Алексеєнко та ін. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.21-23.

   16. Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом /І.М.Горішний, А.Б.Кабакова, І.Й.Шостак та ін. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №2.-С.46-48.

17.Горішний І.М., Цяпа Н.А., Горішна І.Л., Синицька В.О., Мороз І.М. Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи  // Педіатрія, акушертво та гінекологія - 2009.- №1, том 71.–  С.14 – 16.

18. Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування  / Г.А.Павлишин, І.О.Багірян, В.В.Павліковська, Т.О.Воронцова, С.О.Никитюк, І.М.Горішний, В.Б.Фурдела // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2010.- №1. – С. 22-24.

19. Особливості синдрому Рейно у дітей // В.О.Синицька, А.П.Філюк, О.Б.Чубата , І.М. Горішний та ін.// Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.- №2. – С. 114-116.

20. Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом / В.О.Синицька, П.В.Гощинський, І.О.Крицький ,І.М. Горішний та інші// Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.- №2. – С. 58-60

21. Федорців О.Є, Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М. Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини//Вісник наукових досліджень.- 2012.- №3.- С.98-102.

22. Горішний І.М., Щербатюк Н.Ю., Синицька В.О.   Психодіагностика дітей з залізодеф іцитною анемією. -Український медичний альманах. -2013. Том 16, № 2 (додаток). С. 172.

23. Щербатюк Н.Ю., Мудрик У.М., Горішний І.М. Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію// Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014.- №1. – С. 47-50.

24.Горішний І.М., Крицький І.О., Гощинський П.В. Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2015.- №2. – С. 38-39.

25. Щербатюк Н.Ю., Горішний І.М., Мудрик У.М. Гормональний статус при порушенні фізичного розвитку у дітей. //Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50. дітей. //Медичний форум. - 2017.-№10.-С.48-50.

  

Comments