Наукові публікації

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

ГОРІШНОГО ІГОРЯ МИРОСЛАВОВИЧА

 

№№

пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Визначення ефективності інсулінотерапії у хворих на цукровий діабет

 

 

 

 

 

друк.

Матеріали XXXVII підсумкової.студентської наукової конференції.-Тернопіль,1994.-С.42

1

В.М.Павлюк,

І.Ф.Пастер-нак , Н.М.Пригор-ницька та інші, всього 4 осіб

2

Роль гелікобактер пілорі в розвитку хронічної гастродуоденальної патології у дітей

 

друк.

Матеріали XXXIX підсумкової наукової конференції студентів і молодих вчених -2обласний.конкурс науково-дослідних.пошукових і творчих робіт молоді.-Тернопіль,1996.-С.20-21

 

2

 

3

Функціонально-морфологічний стан верхнього відділу травного каналу у дітей із захворюваннями нирок

 

друк.

Вестник проблем биол. и мед.- 1997.- вып.9.- С.90-92.

3

 

4

Вплив ентеросорбенту “Силлард П” на стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантних функцій у дітей з хронічним пієлонефритом і супутньою патологією гастродуоденальної зони

 

 

Вісник наукових досліджень.- 1998.- №5-6.- С.76-78.

 

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Антикристалоутворююча здатність сечі при поєднанні хронічного пієлонефриту з супутньою патологією гастродуоденальної зони у дітей

 

друк.

Матеріали ІІІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.- Тернопіль: ”Укрмедкнига,” 1998.- С.150

3

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Деякі аспекти клінічного перебігу хронічного пієлонефриту у дітей при поєднанні його із супровідною гастродуоденальною патологією

 

Друк.

 Матеріали ХLІ підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Тернопіль: ”Укрмедкнига,” 1998.-вип.3.- С.300-304.

 

4

 

7

Стан ендогенної інтоксикації у дітей з хронічним пієлонефритом та при поєднанні останнього з ураженням гастродуоденальної зони

 

друк

Вісник наукових досліджень.- 1998.- №3-4.- С.114-116.

 

3

 

8

Імунологічні зміни у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем

друк.

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №1. – С.22-24.

 

2

   І.С.    Сміян

9

Ефективність застосування ентеросорбента “Силлард П” у корекції синдрому ендогенної інтоксикації у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит з супутньою патологією гастродуоденальної зони

друк.

Матеріали ІІІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. -Тернопіль, 1999. – С.203-204

2

__

10

Стан гуморальної ланки імунітету у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит з супровідною патологією гастродуоденальної зони

 

друк.

Матеріали підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Тернопіль, 1999.-вип.4.- С.324-326.

3

-

11

Стан клітинного імунітету у дітей з поєднаною патологією сечовидільної та травної систем і його корекція сорбентом “Силлард П”

 

друк.

Матеріали Х з’їзду педіатрів України “Проблеми педіатрії на сучасному етапі” (13-16 жовтня 1999р., м.Київ) //Педіатрія, акушерство та гінекологія -1999. -№4. – С.131-132.

 

2

-

12

 

 

 

 

 

Вплив ентеросорбції на стан гуморального імунітету у дітей з хронічним пієлонефритом і супутньою патологією гастродуоденальної зони

друк.

Матеріали ІV міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.  – Тернопіль: ”Укрмедкнига”, 2000. – С.234-235.

2

-

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Корекція синдрому ендогенної інтоксикації у дітей з гострими кишковими інфекціями, клінічні аспекти

друк.

Матеріали підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Тернопіль: ”Укрмедкнига”, 2000.-вип.5.- С.416-421.

6

І.С.Сміян, І.Л.Горішна,Л.А.Волянська та інші, всього 5 осіб

14

Результати ендоскопічного дослідження верхнього відділу травного каналу у дітей з хронічним пієлонефритом

друк.

Матеріали науково-практичної конференції”Актуальні питання дитячої нефрології.”, 24-25 жовтня 2000р.-Київ // Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2000.-№6.-С.75.

1

І.С.Сміян

15

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна характеристика явищ остеопорозу у дітей з захворюваннями нирок

 

 

 

 

2

друк.

 

 

 

 

 

 

 

3

Матеріали підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.-Тернопіль, 2001.-вип.6.- С.71.

4

1

 

 

 

 

 

 

 

5

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.О.Багірян

та інші, всього 6 осіб

 

 

 

6

16

Синдром ендогенної інтоксикації у дітей з хронічним пієлонефритом

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії“.- Тернопіль, 2001- С.55-57

3

І.С.Сміян

17

Стан кісткової системи у дітей із захворюваннями нирок

друк.

Матеріали 4 науково-практичної конференції ”Остеопороз епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика і лікування ” .-Харків 14-16.05.2001 //Проблеми остеології.- 2001.- №1-2.-С.150-151.

 

2

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.О.Багірян

та інші, всього 6 осіб

18

 

Порушення окисно-відновних процесів і їх корекція у дітей з хронічним пієлонефритом і супутньою патологією гастродуоденальної зони

друк.

Матеріали VІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: ”Укрмедкнига”,

2002. – С. 152.

1

-

19

Лікування остеопеній у дітей з гломерулонефритом

друк.

Мат.Матеріали 3 науково-практичної конференції”Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії”- Луганськ, 26-27 березня 2002 р. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2002.- № 2.-С.38.

 

1

Н.А.Цяпа

І.О.Багірян,

І.М.Мороз

та інші, всього 4 осіб

20

Застосування коензим-композітуму у лікуванні гепатиту А у дітей

друк.

Мат Матеріали 3 науково-практичної конференції”Актуальні проблеми фармакотерапії в педіатрії”- Луганськ, 26-27 березня 2002 р. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2002.- № 2.-С.38-39.

(

2

Л.І.Алексеен-ко,

І.Л.Горішна,

В.М.Оконська

та інші, всього 4 осіб

21

Ендотоксикоз у дітей з хронічним пієлонефритом і супутньою патологією гастродуоденальної зони

друк.

Матеріали науково-практичної конференції ”Організація токсикологічної допомоги в Україні”.-20-21 травня 2002р.-Київ, 2002.-С.59-60.

 

2

І.С.Сміян

22

Вегетативні дисфункції у підлітків

друк.

Матеріали ХІ підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини“.-Тернопіль: ”Укрмедкнига”, 2002. – вип.7.-С. 114.

1

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.О.Багірян,

та інші, всього 5 осіб.

23

Остеопенія у дітей з хронічним пієлонефритом на грунті дисметаболічної оксалурії

друк.

Матеріали науково-практичної конференції ”Актуальні питання теоретичної та практичної медицини”.-Суми19-21 вересня 2002р.-Суми, 2002.-С.26.

1

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

та інші, всього 4 осіб.

24

Характеристика остеопеній при пієлонефриті у дітей

друк.

Проблеми остеології.- 2002. - №2-3.-С.132-134.

3

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

та інші, всього 5 осіб

25

Зміни кісткової системи у дітей з хронічним гастродуоденітом

друк.

Проблеми остеології.- 2002. - №2-3.-С.134-136.

 

3

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.Й.Шостак,

та інші, всього 6 осіб

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан фосфорно-кальцієвого обміну у дітей з захворюваннями нирок

друк.

Матеріали VІІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Тернопіль: ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 138.

 

 

 

 

1

-

27

Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією

друк.

Проблеми остеології.-2003.-№1-2.-Том.6.-С.115-116.

 

2

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз

та інші, всього 5 осіб

28

 Динаміка клінічних синдромів з лямбліозом при застосуванні мератину

друк.

Матеріали науково-практичної конференції присвяченій 75-річчю з дня народження проф.І.С.Сміяна.- 13-14 січня 2004р. – Тернопіль, 2004. – С. 143-145.

 

3

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.Й.Шостак

та інші, всього 6 осіб

29

Особливості клінічного перебігу хронічного пієлонефриту у дітей з супутньою патологією гастро дуоденальної зони

друк.

Матеріали науково-практичної конференції присвяченій 75-річчю з дня народження проф.І.С.Сміяна.-  13-14 січня 2004р. – Тернопіль, 2004. – С. 145-147.

 

3

 І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз

та інші, всього 5 осіб

30

Клінічна ефективність застосування мератину у дітей із лямбліозом

друк.

Ліки України.-2004.-№2.-С.65-69

 

5

  І.С.Сміян

31

Про обґрунтування специфічної профілактики менінгококової інфекції у дітей міста Тернополя

 

друк.

Матеріали всеукраїнського сімпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”.- 30-31 березня 2004р.– Тернопіль, 2004. – С. 4-5.

 

2

       Л.І.Алексеен-ко,

 І.Л.Горішна,

О.М.Дивоняк

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторинний остеопенічний синдром при нирковій патології у дітей

 

 

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали всеукраїнського симпозіуму педіатрів ”Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей”.- Тернопіль, 2004.  – С. 111-112.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

В.О.Синицька  та інші, всього 4 осіб

 

 

 

33

Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з хронічним пієлонефритом

друк.

Проблеми остеології.-2004.-№3-4.-Том.7.-С.46-49.

 

4

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

В.О.Синицька  та інші, всього 5 осіб

34

Ефективність лікування лямбліозу у дітей

друк.

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2005.- №3.-С.56-57.

 

2

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

та інші, всього 5 осіб

35

 Метаболічні порушення у дітей на грунті хронічних захворювань

друк.

Матеріали підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини“.-Тернопіль: ”Укрмедкнига”, 2005. – С.154-155.

2

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

та інші, всього 5 осіб

36

Синдром системної дисплазії сполучної тканини у дітей з патологією нирок

друк.

Матеріали підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини“.-Тернопіль:”Укрмедкнига”, 2006. – С.144-145.

2

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

В.О.Синицька 

37

Прояви синдрому системної дисплазії сполучної тканини у дітей з дисметаболічною оксалурією

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Екопатологія в педіатрії”-Тернопіль:”Укрмедкнига”, 2006.- С.71-72.

2

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

В.О.Синицька 

38

Медико-соціальні аспекти захворювань органів травлення у дітей

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Медико-соціальні проблеми дитячого віку”-Тернопіль: ”Укрмедкнига”,2007.- С.54-56.

2

А.Б.Кабакова

І.Л.Горішна

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан кальцій-фосфорного обміну у дітей з хронічним пієлонефритом

 

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.12-14.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

В.О.Синицька  та інші, всього 4 осіб

 


 40

 

 

 

 

Застосування ентеросорбенту ”Силард П” у комплексному лікуванні хворих на сальмонельоз дітей

друк.

 

 

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №1.-С.21-23

3

 

 

 

 

         

Л.І.Алексеен-ко,

І.Л.Горішна,

О.М.Дивоняк

41

Реактивні артропатії у дітей з синдромом системної дисплазії сполучної тканини.

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку”-Тернопіль: ”Укрмедкнига”, 2008.- С.23-24.

2

В.О. Синицька, Н.І.Балацька

Н.А.Цяпа

та інші, всього 4 осіб

42

Особливості інтеркурентних захворювань на фоні вакцинального процесу 

друк.

Матеріали науково-практичної конференції “Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку”-Тернопіль:”Укрмедкнига”, 2008.- С.40-41.

2

Л.І.Алексеен-ко,

І.Л.Горішна,

О.М.Дивоняк

43

Стан мінералізації кісткової тканини у дітей з хронічним гастродуоденітом

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №2.-С.46-48.

3

А.Б.Кабакова

І.Л.Горішна

В.О. Синицька та інші, всього 6 осіб

44

Обґрунтування комплексного лікування хронічного пієлонефриту з поєднаною патологією травної системи

друк.

Педіатрія, акушерство та гінекологія- 2009.- №1, том 71.–  С.14 – 16.

3

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

В.О.Синицька  та інші, всього 4 осіб

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клінічні прояви ВЕБ-інфекції у дітей

друк

 

 

 

Матеріали науково-практичної конференції і пленуму асоціації інфекціоністів України »Інфекційні хвороби у клінічній та епідеміологічній практиці».- 21-22.05.09., м.Львів, 2009.- С.170-172

3

 

 

 

І.Л.Горішна, О.М.Дивоняк, І.Я .Гончарук, та інші, всього 4 осіб

46

Стан вегетативної нервової системи у дітей з патологією гастродуоденальної зони

друк

Матеріали підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини“.-Тернопіль: ”Укрмедкнига”,2010.-С.99

1

Н.А.Цяпа

І.М.Мороз,

В.О.Синицька 

47

Клініко-метаболічні зміни та спроба їх корекції у новонароджених із загрозою внутрішньоутробного інфікування 

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2010.- №1. – С. 22-24

 

3

Г.А.Павлишин, І.О.Багірян, В.В.Павліковська та інші, всього 6 осіб

48

До питання лікування лямбліозу у дітей

друк

Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції “Діагностика та лікування інфекційно опосередкованих соматичних захворювань у дітей“.-м.Донецьк, 10-11 лютого 2011р. Донецьк,2011.- С.77-78

2

 

49

Особливості синдрому Рейно у дітей

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.- №2. – С. 114-116.

3

В.О.Синицька, А.П.Філюк, О.Б.Чубата та інші, всього 7 осіб

50

Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2011.- №2. – С. 58-60

 

3

В.О.Синицька, П.В.Гощинський, І.О.Крицький та інші, всього 7 осіб


51

Адаптація інформаційних засобів навчання-головне завдання викладача ВНЗ

друк

Медична освіта.- 2003. - №2.-С.187.

          1

І.С.Сміян,

Н.А.Цяпа

І.О.Багірян

та інші, всього 5 осіб

52

Роль самостійної роботи студентів у вдосконаленні вивчення особливостей дитячих захворювань

друк

Матеріали науково-методичної конференції ”Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця.-5-6 квітня 2004р.,- Тернопіль, 2004. – С. 180-183

           4

І.С.Сміян,

В.Ф.Лобода

І.О.Багірян та інші, всього 5 осіб

53

Захворювання нирок у дітей  

 

друк

Проблеми остеопорозу /під ред.проф. Ковальчука Л.А.Тернопіль, ”Укрмедкнига”, 2003. – С. 325-335.

Монографія

11/410

І.С.Сміян, Н.А. Цяпа , Багірян І.О. та інші, всього 4 осіб

54

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Manual of Сhildrens Infectious Diseases

 

 

 

 

 

 Досвід проведення практичних занять з педіатрії для іноземних студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості підготовки студентів на кафедрі педіатрії в умовах кредитно-модульної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості викладання педіатрії іноземним студентам із використанням новітніх технологій

Друк

 

 

 

 

 

 

Друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк.

Тернопіль:Укрмедкнига, 2010.-380с.

Гриф МОН України (протокол № 1/11-3736 від 26.05.2010 р.)

 Посібник

 Мат. конф. »Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навч.процесу у вищих мед.і фар мац.напряму навч.закладах України 3-4 рівнів акредитації» (12-13.05.2011р.) Тернопіль: Укрмедкнига, 2011 р. – С.311-312.

Мат. конф. »Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навч.процесу у вищих мед.і фар мац.напряму навч.закладах України 3-4 рівнів акредитації» (12-13.05.2011р.) Тернопіль: Укрмедкнига, 2011 р. – С.350-351.

Зб. наук. праць «Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти.- Донецьк-2011р.-С.136-140.

380

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

О.Є.Федорців, І.Л.Горішна

 

 

 

 

 

Г.А.Павлишин, І.Л.Горішна, І.М.Горішний та ін.(8ч)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Є.Федорців, В.О.Синицька, І.М.Горішний та ін..всього 11ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.А.Павлишин, І.Л.Горішна, І.М.Горішний та ін. всього 8 чол

58

Дослідження функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з дискінезією жовчевивідних шляхів

друк.

Мат. міжрегіональної науково-практичної конференції «Сучасні методи діагностики та лікування в педіатрії», м. Донецьк, 2012 р. С. 33-34.

2

Горішна І.Л., Крицький І.О., Гощинський П.В., Гнопко Г.С.

59

Характеристика та інформативність існуючих методів оцінки фізичного розвитку та його гармонічності у дітей

друк.

 Тези підсумкової науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (17 квітня 2012) .-Тернопіль, - «Укрмедкнига».-С. 158-160.

3

Щербатюк Н.Ю., Скубенко В.М

60

Патофізіологічні та патогенетичні основи формування дисгармонійного фізичного розвитку при ендокринній патології у дітей з позиції оцінки мінеральної щільності кісткової тканини

Друк.

Вісник наукових досліджень.- 2012.- №3.- С.98-102.

 

5

Федорців О.Є, Щербатюк Н.Ю.

61

 Психодіагностика дітей з залізодеф іцитною анемією

друк.

Український медичний альманах. -2013. Том 16, № 2 (додаток). С. 172.

1

Щербатюк Н.Ю., Синицька В.О

62

 

 

 

 

 

Дослідження тривожності дітей з патологією гастродуоденальної зони

друк.

Зб. Тез наукових робіт »Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у XXXІ ст..» 24-25 січня 2014р. м.Одеса,- С.39-43.

 

5

Щербатюк Н. Ю., Шульгай  Л. М.

63

 

 

 

 

 

Зміни імунного статусу у дітей, хворих на залізодефіцитну анемію

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. – 2014.- №1. – С. 47-50

4

Щербатюк Н.Ю., Мудрик У.М.

64

Мембранодеструктивні процеси та система антиокислювального захисту при залізодефіцитній анемії у дітей

друк.

Мат.підсумкової науково-практичної конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (21 травня 2014) .-Тернопіль, - «Укрмедкнига».-С. 99-100

2

Щербатюк Н.Ю., Шульгай Л.М.

65

 

 

 

 

 

 

 

Застосування тримебутина малеату в лікуванні функціональних розладів біліарного трактату у дітей шкільного віку

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зб. мат. міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві». 31 січня – 1 лютого 2014 р. м. Львів. – С. 77-79

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Шульгай О.М., Кабакова А.Б.

 

66

Застосування ентеросорбції в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту у дітей з поєднаною патологією травної системи /

друк.

Зб. мат. міжн. наук.-практ.конф. »Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики» 26-27 грудня 2014р.Частина 1, Львів 2014.-С.24-28

5

Горішна І.Л., Шульгай Л.М.

67

Ефективність комплексної терапії із застосуванням пробіотиків у дітей з деструктивними захворюваннями гастро дуоденальної зони

друк.

Зб.мат.міжн.наук.-практ.конф.»Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 6-7 березня 2015р., Київ, 2015.-С.36-37.

2

Горішна І.Л., Крицький І.О.

68

Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології. . – 2015.- №2. – С. 38-39.

 

2

Крицький І.О., Гощинський П.В.

69

Особливість психовегетативної характеристики підлітків із затримкою фізичного розвитку

друк.

Зб. тез мат. міжн.наук-практ.конф. «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії» 23-24 жовтня 2015р.:Львів, 2015.- С.22-24. 

3

Горішна І.Л., Сирник Г.Т.

70

Ефективність застосування Біон 3 КІД в комплексному лікуванні дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями

друк.

Матер. підсумк. наук.-практ. конф. "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (15червня 2016) .-Тернопіль, - «Укрмедкнига», 2016. -С. 221-222.

2

Щербатюк.Н.Ю.,Мудрик У.М.

 

Доцент кафедри дитячих хвороб

 з дитячою хірургією

                                                                                                           Горішний І.М. 
Comments