Наукові публікації професора Федорців О. Є.


1.       Федорцив О.Е. Перекисное окисление липидов у детей з гипотрофией //Педіатрія, акушерство і гінекологія-.- 1987.-№3.-С.10-12.

2.      Федорцив О.Е. Особенности перекисного окисления липидов у детей с различными формами гипотрофии//Педиатрия.  -1987.- №6. - С.105-106.

3.      Федорцив О.Е. Смиян И.С.  Состав кишечной микрофлоры у детей с гипотрофией// Вопросы питания.- 1989. -№3. - С.34-37.

4.      Федорцив О.Е., Смиян И.С., Сморщок С.А. Клиническое значение ультраструктурной дезорганизации клеточных мембран при гипотрофии// Педиатрия.-№1. -1990. -                                                                                          С.40-43.

5.      Федорцив О.Е., Грачев  Л.К. Всесоюзный семинар по питанию здоровых и больных детей. //М.:Медицина. Педиатрия.-№2.  -1990.- С.99-101.

6.      Федорців О.Є. Патогенетичне значення синдрому ендогенної інтоксикації в розвитку гіпотрофії у дітей раннього віку// Вісник наукових досліджень. - №2-3. -1997. - С.95-97.

7.      Федорців О.Є. , Сміян І.С. Особливості гормонального гомеостазу у дітей ранного віку з паратрофією // Вестник проблем биологии и медицины. Журнал №9,Харьков.1997.-С.73-75.

8.     Федорців О.Є. Особливості імунного гомеостазу у дітей ранного віку з паратрофією // Вестник проблем биологии и медицины. Журнал, №9,Харьков.1997.-С.76-79.

9.      Федорців О.Є. Стан ендокринної системи у дітей з гіпотрофією //ПАГ, Київ, 1997.-№2, 1997.-С.40-41.

10.   Федорців О.Є. Морфофункціональний стан біологічних мембран при інфекційних діареях у дітей раннього віку на тлі гіпотрофії //  Інфекційний журнал.-№1.-1997.-С.35-39.

11.   Федорців О.Є. Стан ендогенної інтоксикації у дітей з гіпотрофією //  Вісник наукових досліджень.-1996.-№12.-С.967.

12.  Федорців О.Є. Застосування ентеросорбентів в комплексному лікуванні гіпотрофій у дітей раннього віку // Ліки.-№6. -1997.-С.36-39.

13.   Федорців О.Є., Бабінець Т.С., Т.М.Недошитко Т.М. Обгрунтування  комплексного лікування дітей раннього віку з паратрофією//  ПАГ, Київ.- 1999.-№4.- 1999.-С.178.

14.  Федорців О.Є. Стан ендогенної інтоксикації при інфекційних діареях на тлі гіпотрофії у дітей раннього віку //  Інфекційні хвороби.- 2000.-№ 1.-С. 36-41.

15.   Федорців О.Є. Вплив вигодовування на клінічний перебіг паратрофій у дітей раннього віку. // Екологічна фізіологія.- 2000. -  № 1.-С.50-53.

16.   Федорців О.Є., Шульгай О.М., Никитюк С.О., Луцук  А.О. Шляхи активізації самостійної позааудиторної підготовки студентів на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб // Медична освіта.- 2000.-№4.-С.37-39.

17.   Федорців О.Є., Філюк А.П. Стан клітинної та гуморальної ланки імунітету у дітей з гострим гломерулонефритом.  Вісник наукових досліджень.-2000.-№3.-С.72-74.

18.  Федорців О.Є., Дзига С. В.,  Мисула І. Р., Гонський Я. І., Бакалюк О.Є. Вплив “Фібрабету” ізольовано та у поєднанні з настоянкою ехінацеї пурпурової на ступінь ендогенної токсемії у хворих на хронічний пієлонефрит //   Медична хімія.-Т.3.№2.-2001.-С.58-60.

19.  Федорців О.Є., Гощинський В. Б., Павліковська В.В.  Підготовка сімейного лікаря у вищих навчальних медичних закладах України-вимога часу// Вісник наукових досліджень.-2001.-№2.-С.97-98.

20. Федорців О.Є., Крохмалюк Л.А. Захворюваність  на хронічний пієлонефрит дитячого населення м.Тернополя // Вісник наукових досліджень.-2001.-№3.-С.96-98.

21.  Федорців О.Є., Никитюк С. О., Шульгай О. М., Воронцова Т. О. Роль  ситуаційних задач у навчальному процесі студентів медичного факультету на кафкдрі пропедевтики дитячих хвороб//   Медична освіта.-2001.-№1. - С.47-49.

22. Федорців О.Є., Воронцова Т.О. Фактори ризику дисгармонійності фізичного розвитку дітей з хронічними захворюваннями травної системи //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Випуск6, 2001.-Тернопіль: Укрмедкнига.-2001.-С.62.

23. Федорців О.Є., Гащинський В. Б., Цідилко У. М. Вплив харчування на перебіг гіпотрофії у дітей раннього віку на сучасному етапі // Вісник наукових досліджень.-2001.-№3.-С.101-102.

24. Федорців О.Є., Чабан О. С., Воронцова Т. О. Соціоетіологічні фактори розвитку гіпотрофії у дітей раннього віку на сучасному етапі // Вісник соціальної гігієни та організації охрони здоров’я України.-2001.-№3.-С.15-19.

25.  Федорців О.Є. Ентеросорбція як метод  детоксикації організму // Ліки.-1998.-№ 2.-С.33-37.

26. Федорцив О.Е. Состояние иммунной системы у детей с хроническими расстройствами питания  // Перинаталогія  та педіатрія.-2001.-№ 3.-С.116

27.  Федорців О.Є., Процайло М.Д., Грубар  Ю.О.Патогенез хвороби Пертеса // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 4. – с. 80 – 81.

28.  Деякі аспекти синдрому Ларенс-Іохонса /Федорців О.Є., Процайло М.Д., Єдинак О.М., Романенко Л.М., Марченко О.Н. //Вісник наукових досліджень.-.№4.- 2002. - С.9-11.

29. Остеопенічний синдром та скринінг – діагностика остеохондрпатії / Федорців О.Є.,   Процайло М.Д., Єдинак О.М., Недошитко Т.М. // Проблеми остеології. –  т. 5, № 2 – 3. -  2002. – С. 102 – 103.

30. Федорців О.Є.,  Халед  Муса Хасан Хамзе. Стан деяких показників імунітету у недоношених дітей //  Перинатологія та педіатрія.-2002.-№3.-С.88-89.

31.  Федорців О.Є.,  Халед  Муса Хасан Хамзе Клінічна ефективність спеціальні суміші «Alprem” у вигодовуванні недоношених дітей із внутрішьоутробною інфекцією//  Буковинський медичний вісник .-2003.-№1.-С.94-96.

32. Федорців О.Є.,  Халед  Муса Хасан Хамзе. Стан перекисного окислення ліпідів у недоношених дітей в залежності від виду вигодовування//  Медична хімія.-2003.-Т.5, №2.-С.114-116.

33. Федорців О.Є., Богуславець О.Т. Динаміка стану імунної системи у дітей із алергічним діатезом після різних комплексів терапії  // Здобутки клінічної і експериментальної медицини - № 1. – 2003. – с. 55-59.

34. Нові підходи до підвищення ефективності практичних занять з пропедевтики дитячих хвороб/ Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Цідилко У.М., Недошитко Т.М. // Медична освіта.-№2.-2003.--С.200-202.

35.  До шляхів оптимізації вивчення клінічних методів дослідження на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб / Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Цідилко У.М., Недошитко Т.М. // Медична освіта.№2.-2003.--С.202-204.

36. Федорців О.Є., Богуславець О.Т. Оптимізація комплексу патогенетичного лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку // Сучасна педіатрія.- № 4 (5).- 2004.- С.49-53.

37.  Вплив екопатологічних чинників на стан здоров'я дітей Тернопільської області /О.Є.Федорців, Л.І.Патра, У.М.Цідилко, Т.О.Воронцова //Вісник наукових досліджень.-2004.-№2.-С.163-165.

38. Атопічний дерматит як прояв синдрому екологічної дезадаптації /О.Є.Федорців, Н.Т.Богуславець , А.А.Гудима, Н.І.Балацька// Вісник наукових досліджень.-2004.-№2.-С.171-174.

39. Федорців О.Є., Олійник Я.В. Доставка та споживання кисню у дітей, хворих на атопічний дерматит//  Современная педиатрия.-2005.-№2 (7).- С.87-88.

40. Застосування основ доказової медицини в навчальному процесі на кафедрі педіатрії / О.Є.Федорців, Т.О.Воронцова, І.В.Кубей, У.М.Цідилко,  С.О.Никитюк  // Медична освіта.- №4.-2006.-С.31-34.

41.  Порівняльний аналіз викладання педіатрії у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського та Віденському медичному університеті  / Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Пашко К.О. та ін. // Медична освіта.-  №2.-2006.-С.70-72.

42. Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю., Никитюк С.О.Доцільність застосування вітамінно-мінерального комплексу «Кідді фарматон» у дітей дошкільного віку // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2008.-№2.-С.32-34.

43. Федорців О.Є., Ковальчук Т.А. Стан кальцій-фосфорного гомеостазу в дітей з ювенільним ревматоїдним артритом // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 12-15.

44. Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію /О.Є.Федорців , І.Б.Чорномидз, О.Я. Волошин,  А.В. Чорномидз , С.О.Никитюк  //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2009.-№2.-С.9-12.

45.  Федорців О.Є., Ярема Н.М. Значення маркерів кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит //Медична хімія.-2008.-Т.10.-№4.- С.127-129.

46. Федорців О.Є., Ярема Н.М. Діагностика остеопенічних змін кісткової тканини та їх корекція у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит //Акутальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.- 2008.- №2.- С.39-41.

47.  Федорців О.Є., Ярема Н.М. Застосування кальцеміну для лікування остеопенії у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит //Здобутки клінічної  та експериментальної медицини.-2008.-№2.-С.105-109.

48. Порівняльний аналіз результатів психодіагностики дітей, які хворіють на хронічні захворювання бронхолегеневої системи /О.Є.Федорців, Е.І. Бурбела, Л.А.Волянська, С.С.Левенець,  Т.М.Косовська  //Український мед.альманах. – 2008.- том 11, №6.- С.119-120.

49. Федорців О.Є., Бугера О.П. Особливості перебігу дифузного ендемічного зоба І ступеня у дітей з супутньою патологією //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2009.- №1 (10).-С.97-99.

50. Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідіву хворих на ювенільний ревматоїдний артрит// Современная педиатрия.-2010.-4(32).-С.90-93.

51.   Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Стан ендотелію судин у дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію //Biomedical and Biosocial Anthropology.- 2009.-N 12.-С.186-188.

52.  Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю. Визначення неспецифічної резистентності організму дітей старшого дошкільного віку //Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.7-9.

53.  Федорців О.Є., Галіяш Н.Б. Оцінка здоров’я дітей дошкільного віку Тернополя на основі визначення  стану адаптаційних систем організму //Досягнення біології і медицини.-2010.-№1(15).- С.34-38.

54.  Федорців О.Є., Лучишин Н.Ю. Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у дітей із синдромом гіперактивності з  дефіцитом уваги// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2010.-№1.-С.50-53.

55.  Особливості стану здоров’я та адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку в сучасних умовах /О.Є.Федорців, Н.Ю.Лучишин, Т.О.Воронцова, І.В.Кубей та ін. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2010.-№1(12).-С.139-142.

56.  Федорців О.Є., Ярема Н.М. Омега -3 поліненасичені жирні кислоти і процеси перекисного окислення ліпідів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит //Современная педиатрия.- 2010.- №2.- С.52-54.

57.  Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Діагностичне значення визначення маркерів ендотеліальної дисфункції в перебігу гострої поза лікарняної пневмонії у дітей //Современная педиатрия.-2011.- №1 (35).-С.127-129.

58. Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Застосування ультразвукового сканування для діагностики ускладнень поза лікарняної пневмонії у дітей //Клінічна та експериментальна патологія.-2011.- Том Х, №1 (35).-С.169-173.

59.  Федорців О.Є., Галіяш Н.Б. Можливості використання морфометрії лімфоцитів як інтегрального тесту для оцінювання неспецифічної резистентності дитячого організму //Перинатология и Педиатрия.-2011.-2(46).-С.97-100.

60. Федорців О.Є.,  Бурбела Е.І.,  Волянська Л.А. Конституційні моменти формування патології дитячого віку (огляд літератури) //Перинатология и педиатрия.- №3(51).- 2012.- С.125-127.

61.  Функціональний стан серцево-судинної системи як фактор адаптації дітей дошкільного віку О.Є./Федорців, Г.А.Павлишин, Н.Ю.Лучишин, Т.А.Ковальчук //Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2012. - Том 2, №3. – С 42-45.\

62. Prevalence of childhood asthma, rhinitis, and eczema in the Ternopil region of Ukraine – results of BUPAS study  /Fedortsiv O1, Brozek GM2*, Luchyshyn N1, Kubey I1, Lawson JA3, Rennie DC3, Zejda JE2 //Advances in Medical Sciences • Vol. 57(2) • 2012 • DOI:10.2478/v10039-012-0034-6 © Medical University of Bialystok, Poland, impact factor 0,952

63. Федорців О.Є., Левенець С.С.,  Стеценко  В.В. Особливості макро-і мікроклімату у дітей із синдромом свистячого дихання //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. -  №1. – с. 14-16.

64. Федорців О.Є., Косовська Т.М., Стеценко В.В.  Проблемні питання у підлітків з цукровим діабетом  //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. -  №1. – с. 17-19.

65.  Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Бегош Н.Б. Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. -  №2. – с. 7-9.

66. Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Імуноцитокінові порушення у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. -  №2. – с. 17-19.

67.  Пробіотики у реабілітаційній терапії недоношених новонароджених з екстремально низькою масою тіла /О.Є.Федорців, В.В.Стеценко, І.В.Кубей, С.С.Левенець //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. -  №2. – с. 23-25.

68. Федорців О.Є. Поширеність алергічних захворювань серед школярів Тернопільської області //Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2013. -  №2. – с. 28-32.

69. Natalia Luchyshyn Physiological adaptation of modern Ukrainian preschoolers //Puls uczelni (Opole, Polska.-2013.-N7 (4).-P.4-10.

70. Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Добровольська  Л.І. Особливості перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей Тернопільської області //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.6-9.

71.   Mochulska O.M., Pyatnytsky Yu.S.Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy// Jounal of Health Sciences.-2014.-Vol.4.-P.71-75.

72.  Федорців О.Є., Бугера О.П., Мельничук Л.Д. Результати лікування дітей із дифузним ендемічним зобом на фоні супутньої патології //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.17-20.

73.  Федорців О.Є., Васильєва Н.А., Волошин С.Б. Функція зовнішнього дихання у дітей з бронхіальною астмою //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.21-23.

74.  Федорців О.Є., Ярема Н.М., Чубата О.Б. Маркери кісткового метаболізму та деструкції сполучної тканини у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№ 1.-С.24-25.

75.  Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Глушко  К.Е. Особливості перебігу захворювань травної системи у дітей на фоні лямбліозу //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.26-28.

76.  Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Бегош Н.Б. Порушення серцевої діяльності  у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.29-32.

77.  Федорців О.Є., Мудрик У.М., Воронцова Т.О. Вплив поширеності та тривалості грудного вигодовування на захворюваність дітей першого року життя //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.32-34.

78. Федорців О.Є., Волошин О.Я., Чорномидз І.Б. Значення маркерів ендотеліальної дисфункції у діагностиці та прогнозуванні розвитку ускладнень позалікарняної пневмонії у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.35-38.

79.  Федорців О.Є.,  Пятницький Ю.С., Мочульська О.М. Специфічна оральна індукція толерантності-новий і перспективний терапевтичний підхід у лікуванні постійно персистуючої алергії (огляд літератури) //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.-2014.-№1.-С.39-43.

80.Fedortsiv O, Zejda JE, Luchyshyn N, Brozek GM . Association of familial and environmental factors with asthma and allergic diseases in ukrainian children population //International journal of Medical researchers. -2015; 1(1):12-16

81.  O.Fedortsiv, Yu. Pyatnytsky, O. M.Mochulska . Specific oral tolerance induction is new and perspective therapeutic approach in the treatment of permanent persistent allergy //Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4. – P. 71-78.

82. Федорцив О.Е., Пятницкий Ю.С., Мочульская О.Н. Иммуномодулирующее действие и клиническая эффективность применения оральной индукции толерантности у детей, больных атопическим дерматитом //Современные проблемы науки и образования.-2014.- №6.URL:www.science-education.ru/120-16614

83. Федорців О.Є., Чорномидз І.Б. Визначення факторів, які впливають на розвиток ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію //The european scientific and practical congress.-Global scientific unity, Vol.2.-S.227-230.

84. Федорців О.Є., Мочульська О.М. Поширеність атопічного дерматиту у дітей, особливості етіології та патогенезу на сучасному етапі //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015.  – № 1 (14). – С. 94-98.

85. Fedortsiv O.Ye, Zejda J.E., Luchyshun N.Yu, Brozek G.M. Assotiation of familial and environmental factors with asthma and allergic diseases in Ukrainian children population //International Journal of Medicine and Medical Research.- 2015, Volume 1, Number 1, P.12-16.

86. Olha Fedortsiv, Nataliya Haliyash, Switlana Nykytyuk.  Clinical and laboratory diagnostic criteria of immune resistance of healthy and sick with pneumonia children of different age //International Journal of Medicine and Medical Research.- 2015, Volume 1, Number 1, P.17-20.

87. Fedortsiv O., Luchyshyn N. The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications// Puls Uczelni. -2015; (9)1:32-36.

88.Результати міжнародного епідеміологічного дослідження поширеності алергійних захворювань у дітей Східної Європи /О.Є.Федорців, Я.І.Зейда, О.І.Шпаков, Л.А.Грищук //Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція.-2015.-№3(22).-С.115.

89. Епідеміологія  алергічних захворювань серед дітей Східної Європи/ О.Є.Федорців, Я.І.Зейда А.І.Шпаков, Д.В.Козак  //Інфекційні хвороби.-№3.-2015.- С.39-43.

90. Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію/ О.Є.Федорців, Е.І.Бурбела, Л.А.Волянська та ін. //Актуальная инфектология.-2016.-№3.-С.61-65.

91.  Федорців О.Є., Мочульська О.М. Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 3. – С. 60-63.

92. Федорців О.Є., Мочульська О.М. Стан клітинного та гуморального імунітету, цитокіновий статус і медіатори запалення при атопічному дерматиті у дітей //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – № 2. – С. 26-28.

93. Федорців О.Є., Мочульська О.М. Дерматоскопія та ультразвукова діагностика шкіри як малоінвазивні методи обстеження при атопічному дерматиті у дітей //Современная педиатрия. – Київ, 2016. –     № 7 (79). – С. 54-57.

94. Федорцив О.Е., Мочульськая О.Н. Новые  подходы   к   диагностике   атопического   дерматита  у детей //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – № 3(62). – С. 99-104.

95.   An international comparison of asthma, wheeze, and breathing medication use among children /Lawson JA, Brozek G, Shpakou A, Fedortsiv O, Vlaski E, Beridze V, Rennie DC, Afanasieva A, Beridze S, Zejda J //Pub Med Respirat Med .-2017 Dec.- Volum 133.- 22-28.
Comments