Наукові публікації

СПИСОК

наукових праць Боярчук Оксани Романівни

 

П/п

Назва

Друк.

 

К-сть стор.

Автори

1

2

3

4

5

6

1

Цілеспрямована індивідуалізована кіномодулююча терапія у хворих на гострий інфаркт міокарда

друк

УІ Підсумкова студ. наук. конференц. з участю молодих вчених: Тези доповідей. – Тернопіль, 1993. – С.75

1

Троцюк В.Р.

2

Клінічні особливості гастродуоденітів у дітей

друк

Досягнення та перспективи клін. та експерим. медицини: тези доповідей. – Тернопіль. – 1995. –С. 277-279.

3

Бандура Е.Н.,

Андрусик І.М.

3.

Морфофункціональні зміни органів черевної порожнини при хронічному гастродуоденіті у дітей

друк

Актуальні питання морфології: збірник наук. робіт, присв. пам. Сморщка С.А.- Тернопіль.-1996.- С.107-108.

2

Бандура Е.Н.,

Ясній О.Р.,

Рудик Т.М.

4.

Кислотоутворююча функція шлунка при хронічному гастродуоденіті у дітей

друк

Здобутки клінічної та експериментальн. медицини: матеріали 39 підс. наук. конф.- Тернопіль. – 1996. – С.213-214.

2

 

5.

Медико-соціальні аспекти хронічного гастродуоденіту у дітей

друк

УІ Конгрес Світової федерації Укр.лік. товариств: Тези доповідей. –Одеса, 1996. – С.12.

1

Слободян Л.М.

6

Стан неспецифічної резистентності організму в дітей з хронічним гастродуоденітом та його корекція

друк

І Міжнар. конгрес студентів і молод. Вчених: Тези допов. – Тернопіль, 1997. – С.336.

1

 

7.

Вплив електромаг-нітного випроміне-ння надвисокої частоти на клінічний перебіг хронічних гастродуоденітів у дітей

-"-

Вестник проблем биологии и медицины. – Харьков. –1997. - № 9. – С.42-45.

4

 

8.

Причинно-наслідкова залежність між хронічним гастроду-оденітом та супутньою патологією у дітей

-"-

Вестник проблем биологии и медицины. – Харьков. –1997. - №9. – С.46-49

4

 

9.

Дисбіотичні порушення у кишках дітей при хронічному гастродуоденіті та їх корекція

-"-

Практична медицина. – 1997. - №5-6. – С.54-57.

4

Слободян Л.М.

Климнюк С.І.

10.

Ферментний статус лейкоцитів перифе-ричної крові у дітей з хронічним гастродуоденітм та його корекція

-"-

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. - № 3. – С. 34-36.

3

 

11.

Особливості клінічного перебігу хронічних гастро-дуоденітів у дітей та їх залежність від кислотоутворюючої функції шлунка

-"-

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1997. - №4. – С.4-8.

5

Крохмалюк Л.А., Пінь Н.Б.

12.

Деякі показники реактивності організму дітей з хронічним гастродуоденітом та можливості їх корекції

-"-

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. - №6. – С.31-34.

4

 

13.

Мікрохвильова резонансна терапія в лікуванні дітей з хронічною гастро-дуоденальною та гепатобіліарною патологією

-"-

Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 1-2. – С. 73-76.

4

Лобода В.Ф.

14.

Імунорегулююча дія НВЧ-терапії при хронічній гастродуоденальній патології у дітей

друк

Матеріали І націон. Конгресу фізіотерапевтів і курортологів України “Фізичні чинники в медичній реабілітації”. –1998. –Хмільник. – С.112-113.

2

Лобода В.Ф.,

Зоря Л.В.

15.

Перспективи використання мікрохвильової резонансної терапії в лікуванні дітей з гастродуоденітами

-“-

Business Information- 1998. - №  35.

2

Зоря Л.В., Боярчук О.Р.,

Погоріла М.А.,

Бакалюк Т.Г.

16.

Упровадження у навчання лікарів-педіатрів досвіду використання НВЧ-терапії

-"-

Матеріали конференції “Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі”.  Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – Част. 2. – С. 56-57.

2

Лобода В.Ф.,

Слободян Л.М.,

Боярчук О.Р.

17.

Принципи корекції дисбактеріозу кишківника у дітей з гастродуоденітами

друк

Труди ІІ Конференції Асоціації дит. лікарів України “Лікув.-проф. харчування та пробіотики в педіатрії”. – Київ. –1998. – С.113-114.

2

Лобода В.Ф.,

Боярчук О.Р.

 

18.

Значення дуодено-гастрального рефлюксу у розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей

-“-

Матеріали 41 підс. конф. “Здобутки клін. та експерим. Медицини”. – Тернопіль “Укрмедкнига”.-1998. – Вип.3. –С.297-300.

4

Боярчук О.Р.

19.

Роль НВЧ-терапії в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей

-"-

Вісник проблем медичної реабілітації і фізіотерапії. – Вінниця, 1998. - № 4-5, вип. 3. – С. 35-37.

3

Лобода в.Ф.,

Боярчук О.Р.

20.

Зміни клітинної ланки імунітету в дітей з хронічним гастродуоденітом

-“-

Екологічна фізіологія. – 1998. - № 1. – С. 37-39.

3

Лобода В.Ф.,

Слободян Л.М.,

Ходорчук Н.Я.,

Бузько Є.Ф.,

Сагаль І.Р.,

Боярчук О.Р.

21.

Клінічні та параклінічні ососбливості хронічних гастродуоденітів у дітей

-“-

Матеріали респ. Наук.-практ. конференції, присв. 50-річчю Хмельницької обл. клін лікарні “Актуальні питання медицини”.-Хмельницький.-1998.- С.96.

1

Лобода В.Ф., Ясній О.Р., Пінь Н.Б.,

Боярчук О.Р.

22.

Сприяючі фактори розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей

-“-

Там же. С.99-100.

2

Боярчук О.Р., Лобода В.Ф.,

Слободян Л.М., Ясній О.Р., Шульгай О.М., Пінь Н.Б.

23.

Патогенетична роль лямблій при хронічних захворюваннях органів травлення у дітей

-“-

Матеріали наукових праць гастроентерологічного тижня лікарів військово-повітряних сил України.-Вінниця.- 1998.-С.31.

1

Лобода В.Ф., Боярчук О.Р., Кабакова А.Б., Луцук А.О.

24.

Мікрохвильова резонансна терапія та її застосування в дитячій гастроентерології

-“-

Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 3-4. – С.107-110.

4

Лобода В.Ф.,

Боярчук О.Р..

Слободян Л.М., Зоря Л.В.

25.

Вплив дисбактеріозу кишківника на клінічну симптоматику та деякі показники реактивності організму у дітей з хронічним гастродуоденітом

-“-

Інфекційні хвороби. – 1998. - № 4. – С.

 

Лобода В.Ф.,

Боярчук О.Р.,

Ясній О.Р.,

Малярчук А.Р.

 

26.

Клінічні, ендоскопічні і цитохімічні особливості сучасного перебігу хронічних гастродуоденітів у дітей

Друк.

Вісник наукових досліджень.- 1999.- № 2. – С.56-58.

3

Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я., Боярчук О.р.

27.

Інтеграція в системі ступеневої підготовки лікаря-педіатра

-“-

Матеріали навч-метод.конферен. “Проблеми інтеграції в медичному вищому навч. закладі”.- тернопіль “Укрмедкнига”.- 1999.-С.121-123.

3

Лобода В.Ф.,

Слободян Л.М., бузько Є.Ф., Ходорчук Н.Я., Борисова Т.З., Сагаль І.Р.,

Боярчук О.Р.

28.

Анемія – актуальна проблема педіатрії

-“-

Збірник наук. праць “Здобутки клінічної та екпериментальної медицини”.- Вип.4.- Тернопіль “Укрмедкнига”.- 1999.-С.330-336.

7

Лобода В.Ф., Іноземцева О.В., Бліхар В.Є., рудько Л.Я., Боярчук О.Р., Галицький В.А., Довганик Я.І., Микуляк І.Д., Рудик Т.М., Фіра Б.Д.

29.

Особливості перебігу та труднощі лікування бронхіальної астми у дітей

-“-

-“- С.336-340.

6

Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Боярчук О.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л.

30.

Залежність вмісту циркулюючих імунних комплексів від перебігу захворювання та наявності супутньої патології у хворих на хронічний гастродуоденіт

-“-

Матеріали ІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.-

Тернопіль.-1999.- С.

1

Боярчук О.,

Шульгай О.,

Балацька Н.

31.

Особливості клінічного перебігу поєднаної патології гастродуоденільної та гепатобіліарної системи у дітей

-“-

Матеріали ІІІ наук.-практ. конференції дит. гастроентерологів України “Діагностика і лікування хвороб шлунка  та дванадцятипалої кишки у дітей”.- Одеса.-1999.-С.63-64.

2

Ходорчук Н.Я.,

Лобода В.Ф.. Слободян Л.М.,

Боярчук О.Р., Шульгай О.М.,

Ясній О.Р.,

Балацька Н.І.

32.

Вплив НВЧ терапії на показники неспецифічного захисту у дітей з хронічним гастродуоденітом

-“-

Там же С.118-119.

2

Лобода В.Ф.,

Слободян Л.М.,

Боярчук О.Р.

33.

Принципи терапії і реабілітації хронічного постінфекційного ентероколіту у дітей

Друк.

Там же. С. 155-156.

2

Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я., Сагаль І.Р., Боярчук О.Р.

34.

Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастродуоденіті у дітей

-“-

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - № 4. – С. 105.

1

Лобода В.Ф., Шульгай О.М., Боярчук О.Р.

35.

Сколіоз у дітей як важлива медико-соціальна проблема

-“-

-“- С. 154-155.

2

Лобода В.Ф., Ясній О.Р..

Борисова Т.З.,

Боярчук О.Р.,

Сохор Н.Р.

36.

Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в лікуванні хронічних гастродуоденітів  у дітей

-“-

Автореферат дис. …канд. мед. наук. – Київ, 1999.– 20 с.

20

 

37.

Екологічні аспекти хронічного гастродуоденіту, асоційованого з хелікобактер пілорі у дітей

-“-

Тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. “Екологія і здоров”я дітей”.- Чернівці.- 1999. – С. 39-41.

3

Лобода В.Ф.,

Шульгай О.М.

38.

Деякі шляхи вдосконалення підготовки інтернів-педіатрів

друк.

Нові технології навчання в медичному закладі /Навчально-методична конференція. –Тернопіль:Укрмедкнига, 2000 р.- С. 188-193

5

Ходорчук Н.Я.,

Лобода В.Ф., Слободян Л.М.

39.

Значення різних факторів при формуванні кісткової системи у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт

 

Буковинський медичний вісник.-2000.-№ 1-2.-С. 73-76

3

Лобода В.Ф.,

Ясній О.Р.

40.

Особливості клітинної ланки імунітету у дітей з хронічним гастродуоденітом

др

ІУ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених 11-13 травня 2000. –Тернопіль. Україна. – С. 239-240

1

Боярчук О.Р.

41.

Взаємозв’язок між гіпотонією жовчовивідних шляхів та пролапсом мітрального клапана у дітей

др

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2000.-№ 2.-С.61

1

Лобода В.Ф.,

Кінаш М.І.,

Боймиструк Т.П.

42.

Функціональний стан серцевосудинної системи у дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем

др

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2000.-№ 2.- С.70-71

2

Ходорчук Н.Я.,

Лобода В.Ф., Слободян Л.М.

43.

Клінічні критерії хронічного гасродуоденіту поєднаного з хронічною гепатобіліарною патологією у дітей шкільного віку

др

Здоров’я школярів на межі тисячоліть. /Матеріали науково-практичної конференції Українського науково-дослідного інституту охорони здоров’я дітей та підлітків .Харків. 17-19 травня, 2000. – С. 117-119

3

 

Лобода В.Ф.

Слободян Л.М. Ходорчук Н.Я.

44.

Стан кісткової системи у дітей,хворих на хронічний гастродуоденіт

др

Там же Ч.2. –С. 7-9

3

Лобода В.Ф.,

Ясній О.Р.,

Борисова Т.З.

45.

Особливості перебігу анемій у дітей

др

Здобутки клінічної та експеримент. медицини.-Вип.5.Тернопіль: Укрмедкнига,2000.- С. 388-393

5

Лобода В.Ф.,

Слободян Л.М., Боярчук О.Р.

46.

Ефективність препаратів вітаміну Д і Магне В6 в комплексному лікуванні поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем у дітей

др

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-Вип.5.Тернопіль: Укрмедкнига,2000.-С. 409-413

5

 

Слободян Л.М Лобода В.Ф.. Ходорчук Н.Я

47.

Стан клітинного та гуморального імунітету у дітей з поєднаною патологією шлунково-кишкового тракту залежно від методів лікування

др

Там же.- С. 409-413

4

Лобода В.Ф.

Бузько Є.Ф.

Борисова Т.З.

48.

Перекисне окислення ліпідів і деякі показники антиоксидного захисту дітей з вегетосудинними дистоніями

-“-

Екологічна фізіологія. – 2000.- № 2. – С. 43 -45

2

Ходорчук Н.Я.,

Лобода В.Ф., Слободян Л.М.

49.

Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей

-“-

Тернопіль:Укрмедкнига, 2000. – 208 с.

208

Лобода В.Ф.

Бузько Є.Ф.,

Слободян Л.М.

50.

До питання часто хворіючих дітей

-“-

УШ конгрес Світової федерації укр.лік.товариств: тези доп. Львів-Трускавець-Тернопіль, 2000. – С. 179-180

2

Сагаль І.Р.

Лобода В.Ф.

Боярчук О.Р.

51.

Обгрунтування застосування  імунокорегуючої терапії у хворих зі спадковим синдромом мальабсорбції

-“-

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2000.-№ 3.-С.78

1

Слободян Л.М.

Лобода В.Ф., Сагаль І.Р.

52.

Екологічні чинники у розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей

-“-

УШ конгрес Світової федерації укр.лік.товариств: тези доп. Львів-Трускавець-Тернопіль, 2000. – С. 164

1

Лобода В..Ф.,

Боярчук О.Р.,
Сагаль І.Р.

53.

Ефективність Руліду в лікуванні запальних захворювань нижніх дихальних шляхів

-“-

Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2000.-№ 3.-С.53-54

2

Лобода В.Ф.,
Боярчук О.Р.,
Довганик Я.І.

54.

Клинические особенности гастроэзофагаль-ного рефлюкса

-“-

Вестник Российского гос.мед унив. – 2000. - № 2/12. – С. 142

1

Боярчук О.Р.,
Ясній О.Р.

55.

Зміни з боку серця у дітей із поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем

-“-

Клініко-морфологічні аспекти міжнародного конгресу студентів і молодих вчених.12-14 жовтня, 2000. – м.Дніпропетровськ.- С.122

1

Балацька Н.І.,
Боярчук О.Р.,
Боймиструк Т.П.

56.

Екологічні аспекти анемій у дітей

-“-

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Вплив екологічного оточення на стан здоров’я дітей.-Полтава.-2000.-С. 80-81

2

Лобода В.Ф.,
Боярчук О.Р.,
Патра Л.І.

57.

Ефективність застосування мікрохвильової резонансної терапії в лікуванні хронічної гастродуоденальної патології у дітей

-“-

Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоров’я регіону /Збірник наукових праць міжобласної науково-практичної конференції. Рівне.- 2.11.2000.- С. 173-174

2

Слободян Л.М.,
Лобода В.Ф.,

Боярчук О.Р.

58.

Застосування імуноферментного аналізу для виявлення НВУ та НСУ-інфекції у дітей

-“-

Стан та перспективи діагностичної служби в системі охорони здоровЁя регіону /Збірник наукових праць міжобл.науково-практ. конф.-Рівне. 2.11.2000.- С.99-100

2

Лобода В.Ф.,

Кінаш М.І.,
Борисова Т.З.

59.

Стан кісткової тканини у дітей з дизметаболічними нефропатіями і хронічним пієлонефритом

-“-

Педіатрія, акушерство та гінекологія. Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання дитячої нефрології”. Київ. 24-25 10. 2000. - № 6.- С. 80.

1

Лобода В.Ф.,
Боймиструк Т.П.,
Боярчук О.Р.

60.

Зміни з боку сечовидільної системи у дітей з хронічним гастродуоденітом

-“-

Там же. –С.

1

Лобода В.Ф., Боярчук О.Р.,
Ясній О.Р.

61.

Ефективність різних методів лікування поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем

-“-

Збірник наукових праць ХІІУ підсумкової наукової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. 5 06.2001 .- С. 70

1

Слободян Л.М.,
Лобода В.Ф.,
Ходорчук Н.Я.

62

Шляхи підвищення якості післядипломного навчання лікарів-педіатрів

-“-

Медична освіта. – 2001.- № 3. –С. 5-6

2

Лобода В.Ф.,
Ходорчук Н.Я.,
Слободян Л.М.

63

Циркулирующие иммунные комплексы у больных с сочетанной патологией гастродуоденальной и гепатобилиарной систем

-“-

Материалы Пироговской студ. Научн. Конференции., Москва. – 22 марта 2001. – Москва. – С. 100.

1

Балацька Н.И., Боярчук О.Р.,

Микула Т.Е.

64

Визначення показників кардіоінтервалографії в дітей з хронічними гастродуоденітами

-“-

Збірник наукових праць ХІУ підс. міжрегіон. наук.-практ. конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – тернопіль: Укрмедкнига. –2002. – С. 109.

1

Лобода В.Ф.. Ясній О.Р.,

Балацька Н.І.,

Боярчук О.Р.
Кінаш М.І.,

Фіра Б.Д.

65

Особливості кардіоінтервалографії у дітей з хронічною патологією травлення у віковому аспекті

-“-

Тези Всеукраїн. наук.-практ. конференції “Актуальні питання теоретичної та практичної медицини"”-Суми.-2002.- С. 33.

1

Лобода В.Ф.,

Шідловська Н.В., Балацька Н.І., Боярчук О.Р.. Боймиструк Т.П., Кінаш М.І.. Понятишин Н.Й.

66

Інтоксикаційний синдром у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем

-“-

Матеріали наук.-практ. конферен. “Ендогенна інтоксикація та її корекція в педіатрії”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 12-13.

2

Балацька Н.І., Лобода В.Ф., Слободян Л.М.

Патра Л.І.,

Боймиструк Т.П., Шідловська Н.В.,

Боярчук О.Р.

67

Гепаторенальні прояви у дітей з хронічним пієлонефритом

-“-

Матеріали ІУ наук.-практ. конф. дитячих гастроентерологів України “Хронічні гепатити у дітей – проблеми діагностики, клініки, лікування, профілактики”.- Чернівці. – 2000. – С. 42-43.

2

Лобода В.Ф., Боймиструк Т.П., Боярчук О.Р., Рудик Т.М.

68.

Стан  кісткової тканини у дітей з дисметаболічною нефропатією

-“-

Науково-практ. журнал “Український медичний альманах”.- 2005. - № 2 (додаток).- С.191.

1

Слободян Л.М., Банадига Н.В.. Петрик А.О., Ходорчук Н.Я.. Боярчук О.Р.

69.

Роль кальцеміну в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту у дітей на фоні остеопенічного синдрому

-“-

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. - № 3. – С. 73-74.

2

Лобода В.Ф.,

Кінаш М.І.,

Боймиструк Т.П., Боярчук О.Р.

70.

Особливості перебігу ревматичної гарячки у дітей

-“-

Перинатология и педиатрия /Матеріали У Всеукр. наук.-практ. конференції “Питання імунології в педіатрії”. – 2005.- № 1 (2). – С. 12-13.

2

Боярчук О.Р., Лобода В.Ф.. Сагаль І.Р., Ясній О.Р., Балацька Н.І., Микуляк І.Д.

71.

Досвід використання біопароксу у терапії часто хворіючих дітей

-“-

Там же – С. 38.

1

Сагаль І.Р., Боярчук о.Р.. Ярославський О.Р., Довганик Я.І.. Задорожна В.В.

72

Морфоімунологічна характеристика поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної системи у дітей

-“-

Там же. – С. 26.

1

Лобода В.Ф., Кузів О.Є., Балацька Н.І., Бутницький Ю.І., Боярчук О.Р., Кубей І.В.

73

Роль аліментарного фактора у розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей

-“-

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції “Вплив екопатологічних чинників на стан здоров”я дітей”. – Тернопіль. – 2005. – С. 21-22.

2

 

74

Труднощі діагностики та невідкладні стани при ревматичній гарячці у дітей

-“-

Матеріали конференції “Неотложные состояния в кардиоревматологии в практике терапевта и педиатра». – 4-6 октября 2005, Феодосия /Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук практического здравоохранения. – Симферополь.- Т.141, Ч.4.- С.101.

1

Боярчук О.Р.,

Лобода В.Ф.

75

Впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі педіатрії ФПО

-“-

Медична освіта. – 2005. - № 4. – С.19-22.

4

Банадига Н.В.,

Слободян Л.М.,

Ходорчук  Н.Я.,

Рогальський І.О.

76

Проблеми післядипломної освіти педіатрів в світлі положень Болонської декларації

-“-

Матеріали навчально-наукової конф.”Інтеграція  української медичної освіти в європейський та американський медичний простір”-15-16 травня 2006 р. –С. 227-228

2

Сагаль І.Р., Бузько Є.Ф., Боярчук О.Р.

77

Проблеми впровадження основ доказової медицини і клінічної епідеміології на кафедрі педіатрії ФПО

-“-

Там же. –С. 26-28

2

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.

78

Особливості перебігу пролапсу мітрального клапана у дітей

-2-

Матеріали ХLІХ підсумкової науко-во-практичної кон-ференції “Здобутки клінічної і експе-риментальної ме-дицини”. –2 червня 2006 року.-м.Тернопіль:Укрмедкнига.-С.115-116

 

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.

Боймиструк Т.П.

79

Роль перинатальної патології та її наслідків у розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей

2

Матеріали наук.-практ. конф. “Екопатологія в педіатрії”. – Тернопіль. – 2006. – С. 19-20

2

Боярчук О.Р.,

Ясній О.Р.

 

80

Вплив мікрофлори кишківника на неспецифічну резистетність організму дітей з хронічним гастродуоденітом та його корекція

-“-

Проблеми остеології. – 2006. – Т.9 (додаток). – С.29.

1

 

81

Шляхи корекції імунологічних порушень у дітей з хронічним гастродуоденітом

-“-

Там же. – С. 128-129

2

Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Н.І.

82

Клініко-ендоскопічні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей, асоційованої з Helicobacter pylori

-“-

 Матеріали наук.-практ. конф. “Шляхи оптимізації діагностики і лікування патології органів травлення, поєднаної з захворюваннями інших внутрішніх органів у практиці сімейного лікаря”.- Тернопіль,  2006. – С. 106-107.

2

Банадига Н.В.,

Рудик Т.М.,

Бутницький ю.І.,

Глинчак Л.В.,

Рибіна Т.В.

83

Особливості створення посібників та підручників для післядипломної підготовки лікарів-педіатрів

 

Матеріали наук.-практ. конф. “Проблеми створення підручника нового покоління для вищих мед. (фарм.) навч. закладів”. – Тернопіль. – 2006. – С. 140-143.

4

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.

Слободян Л.М.,Бузько Є.Ф.,

Рогальський І.О.

 

84

Лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт з остеопенічним синдромом

 

Український морфологічний альманах. – 2007. – Том 5. - № 2. – С. 89-90.

1

Ясній О.Р., Боярчук О.Р.,

Балацька Н.І., Фіра Б.Д., Сохор Н.Р.

85

Лікування хворих на хронічний гастродуоденіт з остеопенічним синдромом

 

Проблеми остеології. – 2006.- Том 9. - № 2-3. – С. 90-92.

3

ЯснійО.Р., Боярчук О.Р.

Балацька Б.Д., Фіра Б.Д.

86

Вплив надмірного комп'ютерного навантаження на стан здоров'я дітей

 

Матеріали наук.-практ. конф. “Ме-дико-соціальні проблеми дитячого віку”. –Тернопіль “Укрмедкнига”.-12-13.04.2007.- С.154.155.

2

О.Р.Ясній,

О.Р.Боярчук,

Г.А.Гелета

87

Шляхи реформування післядипломної освіти лікарів-педіатрів

 

Матеріали Всеукр. навч-наук.конфер.”Впровадження засад Болонської системи освіти: український і зарубіжний досвід”. – Тернопіль. – 14-15.05.2007. – С. 316-317.

2

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.

Бузько Є.Ф.

Гаріян Т.В.

88

Особливості перебігу кору у дітей

 

Матеріали ІХ зїзду ВУЛТ /Українські медичні вісті.-січень-червень 2007.-том 7, число 1-2. – С.150-151

2

Боярчук О.Р.,

Дивоняк О.М.,

Гаврищак П.Д.

89

Ефективність Артишока екстракту – Здоров”я в комплексному лікуванні захворювань жовчовивідних шляхів у дітей

 

Збірник матеріал. “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль 2007. – С. 104-105.

2

Боярчук О.Р.,

Ясній О.Р.,

Фаріон О.Л.

90

Шляхи профілактики хронічного гастродуоденіту у дітей

 

Матеріали ІV Конгресу педіатрів України “Сучасні проблеми клінічної педіатрії”

//Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2007. - № 4. – С. 94-95.

2

Боярчук О.Р.,

Ясній О.Р.,

Манько Г.В.

91

Значення гепатобіліарної патології у розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей

 

Тези Всеукр. Наук.-практ. конференції “Сучасні методичні підходи до аналізу стану здоров”я” (14-16 травня). – 2007. – луганськ. – С.71.

1

 

92

Можливості використання надвисокочастотної терапії в лікуванні дітей з хронічним гастродуоденітом

 

Вісник наукових досліджень. – 2007. - № 4. – С. 43-44

2

 

93

Формування комплексного підходу до реабілітації дітей з хронічною патологією у студентів та лікарів-інтернів

 

Медична освіта. – 2007. - № 4. – С. 33-35.

3

Ясній О.Р.,

Боярчук О.Р.,

Боцюк Н.Є.

94

Застосування кардонату в лікуванні пролапсу мітрального клапана у дітей

-“-

Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 1. – С. 27-28.

2

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.,

Ясній О.Р.

95

Диференційована терапія синдрому подразненого кишечника у дітей

-“-

Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конференції з міжн. участю “Проблемні питання патології у дітей та підлітків”. – Тернопіль: Укрмедкнига.-2008.-С.83-84.

2

Банадига Н.В., Гаріян Т.В., Боярчук О.Р.,

Рудик Т.М.,

Глинчак Л.В.

96

Поширеність ревматичних захворювань у дітей міста Тернополя

-“-

Там же, С. 89-90.

2

Боярчук О.Р.,

Петренко Р.В.

97

Щодо проблеми перинатальних уражень нервової системи у дітей

-“-

Там же, С. 28-29.

2

Пінь Н.Б., Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Ворона М.Т.

98

Особливості серцево-судинної патології у допризовників Тернопільської області

друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – № 1. – С. 14-16.

3

Федорців О.Є.,

Лобода В.Ф.,

Балацька Н.І.,

та інші,

всього 9 осіб

99

Динаміка показників поширення ревматизму у дітей

 

Матеріали УІІ Всеукр. Наук.-практ. конфер. «Актуальні питання дитячої кардіоревматології». –Таврический медико-биологический вестник. -2008.- Том 11. -№ 2. – С.78.

1

Юрик І.Е.,

Балацька Н.І.

100

Клінічна характеристика дітей, хворих на  ерозивний гастро-дуоденіт та виразкову хворобу

друк

Український медичний альманах. – 2008. – Том 11, № 1 (додаток). – С. 125-126.

2

Гаріян Т.В.,

Рудик Т.М.,

Глинчак Л.В.

101

Клінічні прояви гострої ревматичної лихоманки у дітей

друк

Здобутки клінічної і експерименталь-ної медицини /Збірник матеріалів конференції 13.06.2008.- Тернопіль – 2008. –С.87-88

2

 

102

Впровадження основ доказової медицини у навчальний процес кафедри педіатрії ФПО

друк

Матеріали наук-практ конф. «Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні» //Медична освіта. – 2008. - № 3. – С.22

1

Банадига Н.В., Гаріян Т.В.

103

Клініко-ендоскопічна характеристика дітей з виразковою хворобою та ерозивним гастродуоденітом

друк

Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2008. – № 12 (1). – С. 215-216.

2

Гаріян Т.В.

104

Прояви диспластичного синдрому в педіатричній практиці

друк

Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф. «Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку». – Тернопіль, 2008. – С. 19-20.

2

Сагаль І.Р., Ясній О.Р., Довгань О.Б.

105

Проблема безперервної професійної підготовки педіатрів

друк

Матеріали Всеукр. Навч.-наук. конфер. «Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України». – 15-16.05.2008. – Тернопіль. – С. 168-169.

2

Банадига Н.В., Рогальський І.О.,

Гаріян Т.В.

106

Особливості перебігу кардиту у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

друк

Проблемы, достижения и перспективы развития мед-биолог. Наук и практического здравоохранения /Материалы конференц. «Современная кардиология – от науки к практике» 3-.09-1,2.10 2008, Феодосия. – 2008, том 144, часть V. – С. 110.

1

Боярчук О.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л.

107

Сучасні підходи до реабілітації дітей з гострою ревматичною лихоманкою

друк

Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 4. – С. 23-24.

2

Боярчук О.Р.

108

Деякі проблеми безперервного професійного розвитку лікарів

друк

Матеріали Всеукр. Навч.-наук. конфер. «Проблеми інтеграції укр.мед. Освіти у світовий освітній простір» 21-22.05.2009, Тернопіль, «Укрмедкнига». – С. 283.

1

Сагаль І.Р.,

Бузько Є.Ф.

109

Частота носійства герпес вірусів у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом

друк

Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 2009. – С. 91

1

 

110

Щодо діагностики гострої ревматичної лихоманки у дітей

друк

Тези Укр. наук.-практ. конференції «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». – Харків, 2009. – С. 8-9.

2

Банадига Н.В., Боярчук О.Р.

111

Деякі аспекти профілактики ревматичної хвороби серця у дітей

1

Материалы VIII Всеукр. Научно-практ. Конфер. «Актуальные вопросы детской кардиоревматологии» /Таврический медико-биологический вестник. – 2009. –Том 12. – № 2 (46). – С. 121

1

Сагаль І.Р., Ясній О.Р.

112

Підготовка лікарів-інтернів в світлі сучасних вимог на етапі післядипломної підготовки

др

Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конфер. «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я»- 28-29.05.2009. – Тернопіль. – 2009. – С.72-73.

1

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

113

Особливості клінічного перебігу гострої ревматичної лихоманки у дітей

др

Український медичний альманах. – 2009. – Том 12, № 2 (додаток). – С. 22-23.

2

 

114

Історичний шлях колективу кафедри педіатрії ФПО

др

Матеріали наук.-практ. конфер. Присвяченій 30-літтю факультету післядипл. Освіти «Актуальні питання медицини». – Тернопіль «Укрмедкнига». – 2009. – С. 20-26.

7

Банадига Н.В., Рогальський І.О.

115

Особливості перебігу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей

др

-«- С.152-153

2

 

116

Роль хронічних вогнищ інфекції у розвитку захворювань органів травлення у дітей

др

-«- С. 153-155

3

Гаріян Т.В.,

Свінціцький В.О., Довгань О.Б.

117

Сучасні тенденції розвитку ревматичних захворювань

др

Український ревматологічний журнал. – 2009. - № 4. – С.16-19.

4

Маховська О.С.

118

Деякі аспекти диференціальної діагностики шкірних проявів гострої ревматичної лихоманки у дітей

др

Практична медицина.- 2009. - № 6 (том ХV). – С. 3-7.

5

 

119

Гостра ревматична лихоманка у дітей: минуле і сьогодення

др

 Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - № 2. – С. 38-40.

3

 

120

Зміни клітинної ланки імунітету у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 1. – С 41-42.

2

 

121

Частота носійства вірусів родини Herpesviridae у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Таврический медико-биологический вестник. – 2010. – том 13, № 2.Материалы ІХ Всеукр. Научно-практ. конф. «Актуальні питання дитячої кардіоревматології», 22-23.04.2010,Євпаторія, - С.93

1

 

122

Деякі аспекти вегетативно-судинних дисфункцій у підлітковому віці

Др..

-«- С. 112

1

Сагаль І.Р., Дудун Н.П., Дудун А.Ю.

123

Зміни окремих цитокінів при ревматичній хворобі серця

др

Перспективи медицини та біології. – 2010. – Т.ІІ, № 1, С. 7-8.

2

 

124

Шляхи покращення підготовки лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія»

др

Матер. Всеукр. Навч-наук. конф. З міжн. участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи». – 20-21.05.2010. – Тернопіль. –С.439-440.

2

Сагаль І.Р.

125

Метаболіти оксиду азоту та супероксиддисмутаза при ювенільному ревматоїдному артриті

др

Збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17.06.2010. – Тернопіль. – С. 93-94.

2

Яремчук О.З.,

Микуляк І.Д.,

Митник А.Л.

126

Про досвід оптимізації лікування і реабілітації дітей з хронічним пієлонефритом

др

-«- С. 112-113.

2

Сагаль І.Р.,

Бузько Є.Ф.,

Левенець С.С.,

Рудик Т.М.,

Глинчак Л.В.

127

Антибактеріальні засоби в профілактиці гострої ревматичної лихоманки у дітей

др

Інфекційні і паразитарні хвороби в практиці клініциста: сучасний стан діагностики, лікування та їх запобігання //Матер. Наук.-практ. конф. З міжн. Участю «Інфекції у практиці клініциста. Антибактеріальна, антивірусна, імунотерапія і імунопрофілактика в умовах поліклініки та стаціонару». – 1-2 квітня 2010 р. Харків. – С.77-78.

2

 

128

Оптимізація антибактеріальної терапії у дітей з деструктивними ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

др

-«- С. 78-79

2

Гаріян Т.В.,

Драчинська Г.В., Ясній О.Р.

129

Особливості специфічного імунітету у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом

др

Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2010. - № 1. – С. 37-40.

4

 

130

Погляди на профілактику гострої ревматичної лихоманки у дітей

др

Матеріали ХІІІ Конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств. – м.Львів, 30.09-3.10.2010р. – Львів-Київ-Чікаго. – 2010. – С. 189.

1

Сагаль І.Р., Ясній О.Р.,

Драчинська Г.В., Хом’як О.І.

131

Імунологічні ланки патогенезу ревматичної хвороби серця у дітей

др

Тези конференції «Імунопрофілактика та імунотерапія в педіатрії» //Современная педиатрия. – 2010. - № 4 (32). – С. 212-213.

2

 

132

Деякі аспекти профілактики повторних епізодів гострих респіраторних захворювань у дітей

др

Тези конференції «Імунопрофілактика та імунотерапія в педіатрії» //Современная педиатрия. – 2010. - № 4 (32).– С. 228.

2

Сагаль І.Р., Ясній О.Р.

133

Вміст метаболітів оксиду азоту та прозапальних цитокінів у хворих із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Український ревматологічний журнал. – 2010. - № 3 (41). – С. 9-13.

5

 

134

Зміни вегетативного гомеостазу у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

др

Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 3 (60). – С. 14-16.

3

 

135

Показники гуморальної ланки імунітету у хворих з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – том 10, випуск 3 (31). – С. 113-115.

3

 

136

Шляхи покращення підготовки лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія»

др

Медична освіта. – 2010. - № 4. – С.89-91.

3

Сагаль І.Р.

137

Інфікованість вірусами родини Herpesviridae хворих на ревматичну хворобу серця

др

Інфекційні хвороби. – 2011. – № 1. – С. 39-43.

5

 

138

Особливості сучасної діагностики гострої ревматичної

лихоманки та хронічної ревматичної хвороби серця

 

др

Матеріали Х Ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячої кардіоревматології /Таврический медико-биологический вестник. – 2011.-№ 2 (54). – С. 143.

1

Банадига Н.В., Боярчук О.Р.

139

Цитокіновий статус у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Сучасна педіатрія. – 2011. - № 1. – С. 179-182.

3

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.

140

Питання диференційної діагностики суглобового синдрому у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. – С. 71-74.

4

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.

141

Ехокардіографічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

др

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. - № 2. – С. 21-24.

4

 

142

Шляхи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів

др.

Матеріали Всеук-раїнської наук. навч.-метод. Конференції «Нові напрямки впрова-дження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації». –Тернопіль. – 2011. – С. 415.

1

Банадига Н.В., Сагаль І.Р.

143

Патогенетичні ланки ревматичної хвороби серця

др

Тези доповідей VI Південноукраїнськнаук.-практ. конф. «Фундаментальні проблеми внутрішньої медицини – від молекули до практичного одужання». – Одеса. – 2011. – С. 36.

1

Маховська О.С., 

Ясній О.Р., Гнатюк Л.Б.

144

Роль вірусів родини Герпес у дітей з ревматичною хворобою серця

др

Збірник матеріалів LV підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль. – 2011. – С. 107.

1

Банадига Н.В., Микуляк І.Д., Митник А.Л.

145

Особливості адаптації дітей з особливими потребами до дитячого дошкіль-ного закладу

др

-«- С. 112-113.

2

Катеринюк Т.Д.,

 Сагаль І.Р.,

Боярчук О.Р.,

Ясній О.Р., Хом’як О.І., Піскорська Н.О.

146

Особливості супутньої патології у хворих на ревматичну хворобу серця

др

Перспективи медицини та біології. – 2011. – Т.ІІІ, № 1 (Додаток). – С. 49-53.

5

 

147

Патогенетичне обґрунтування використання препаратів магнію при хронічній ревматичній хворобі серця у дітей

др

Современная педиатрия. – 2011. - № 2. – С. 169-171.

3

 

148

Діагностичне значення клапанної регургітації у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

др.

Перинатология и педиатрия. – 2011. - № 2 (46). – С. 84-86.

3

Банадига Н.В., Коморовський Р.Р.

149

Показники кріоглобулінів у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 3. – С. 56-58.

3

 

150

Аспекти розвитку остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті

др

Проблеми остеології.- 2011. - № 1. – С. 47-49.

3

Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д.,

Митник А.Л.

151

Шляхи удосконалення післядипломної освіти лікарів-

педіатрів

др

Матеріали Всеукраїнської наук. навч.-метод.

конференції «Нові напрямки впровадження

кредитно-модульної системи організації навчального

 процесу у вищих медичних і фармацевтичному

навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації».

–Тернопіль. – 2011. – С. 415.

 

1

Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.

152

Клінічний випадок PANDAS-синдрому, аспекти диференційної діагностики з малою хореєю

Др.

Практична медицина. – 2011. - № 6. – С. 38-44.

6

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л.

153

Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей

др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 1. – С. 15-18.

4

 

154

Зміни в нітроксидергічній системі у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 2. – С. 18-21.

4

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.

155

Атестація лікарів: акцент на безперервність самоосвіти

др.

Медична освіта. – 2012. - № 1. – С. 120-123.

4

Гребеник М.В., Масик О.М., Боярчук О.Р.

156

Фактори ризику хронічної ревматичної хвороби серця у дітей та шляхи їх профілактики

др.

Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 17 квітня 2012 року. – Тернопіль. – 2012. – С. 153.

1

Боярчук О.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л., Драчинська Г.В.

157

Вміст метаболітів оксиду азоту та прозапальних цитокінів у хворих із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Український ревматологічний журнал. – 2012. - № 1 (47). – С. 32-36.

5

 

158

Шляхи покращення профілактики гострої ревматичної лихоманки у дітей

др

Материалы IV Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания». – 25-26 апреля 2012. – Львов. – С. 385.

1

Боярчук О.Р., Юрик І.Е., Микуляк І.Д., Митник А.Л.

159

Аспекти реабілітації дітей з обмеженими можливостями

др

-«- С. 389.

1

Книш Р.О., Шніцар В.М., Боярчук О.Р., Томашівська Т.В., Шидловська Н.В.

160

Проблеми адаптації дітей з особливими потребами до дитячого дошкільного закладу

др

-«- С. 399.

1

Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Катеринюк Т.Д.,

Ясній О.Р., Хом'як О.І.

161

Прогностичні критерії ризику формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей

др

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – Том 75. - № 2. – С. 14-18.

5

Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Ярема Н.І.

162

Особливості субклінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця

др.

Україський ревматологічний журнал. – 2012. - № 2. – С. 28-32.

5

 

163

Імунокорегуюча терапія  у дітей з хронічною ревматичною хворобою серця

др

Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 3. – С. 127-129.

 

 

164

Значення вірусів родини герпес у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

др

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии / Матеріали VІІІ Конгресу педіатрів України (9-11 жовтня.2012, Київ). – 2012. – Том 2 №1. – С. 18.

1

Томашівська Т.В.,

Буднік Т.О.

165

Гостра ревматична лихоманка – тенденції захворюваності та поширеності

др

Матеріали ХІV Конгресу СФУЛТ 4-6 жовтня 2012 р.- Донецьк-Київ-Чікаго. – 2012. – С. 117.

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Рудик Т.М., Глинчак Л.В.

166

Окремі аспекти первинної профілактики гострої ревматичної лихоманки у дітей

др

Український ревматологічний журнал. – 2012. - № 3 (49) / Матеріали Всеукраїнської науково-практивної конф. Асоціації ревматологів України «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань» - 25-26 жовтня 2012 р. – С. 88-89.

1

 

167

Судинно-тромбоцитарний гемостаз у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

-«- С. 89-90.

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л.

168

Особливості якості життя дітей, що страждають на ювенільний ревматоїдний артрит

др

-«- С. 102.

1

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Лучишин Н.Ю., Чубата О.Б.

169

Зміни тромбоцитів у хворих на гостру ревматичну лихоманку та хронічну ревматичну хворобу серця

др

Перинатология и педиатрия. – 2012. - № 2 (50). – С. 95-98.

4

Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Волков К.С.

170

Мала хорея у дітей: особливості клініки, діагностики та лікування

др

Современная педиатрия. – 2012. - № 6 (46). – С. 155-158.

4

 

171

Влияние реактивации вируса Эпштейна-Барр на течение ревматической болезни сердца у детей

др

Buletin de perinatologie. – 2012. – N 4 (56). – С. 17-22.

6

 

172

Динамика иммунологических показателей у детей с острой ревматической лихорадкой

др

Журнал Гродненского Государственного медицинского университета. – 2013. - № 1. – С. 52-55.

4

 

173

Впровадження нових технологій на післядипломному етапі підготовки лікарів-педіатрів

др

Кредитно-модульна система організації навчального процесу у Вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали Х ювіл. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. участю, Тернопіль, 18-19 квітня 2013. – С. 384-385.

1

Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р.

174

Історія  впровадження кредитно-модульної системи у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України (десятилітній досвід роботи) 2004-2013 /За ред. Р.Богатирьової, М.Осійчука, О.Волосовця, Л.Ковальчука

др

Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – 226 с.

 

Р.Богатирьова, М.Осійчук, О.Волосовець, Л.Ковальчук,

І. Мисула, О.Денефіль,

О. Боярчук,

М.Залізняк,

М.Михалків,

Н.Панчишин.

175

Спосіб реабілітації дітей, хворих на хронічну ревматичну хворобу серця

 

 

Інформаційний лист № 93-2013.

 

О.Р. Боярчук, Н. В. Банадига

176

Спосіб визначення груп ризику щодо формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей

 

 

Інформаційний лист № 94-2013.

 

О. Р. Боярчук,

І. Р. Сагаль, Т. В. Гаріян

177

Спосіб оцінки активності запального процесу дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

 

Інформаційний лист № 95-2013.

 

О. Р. Боярчук,

Т. А. Ковальчук

178

Острая ревматическая лихорадка и вирусы семейства

Herpesviridae -существует ли связь?

 

др

Сибирский медицинский журнал. – 2013. - № 2. – С. 90-92.

3

Боярчук О.Р., Банадыга Н.В., Гариян Т.В.

 

179

Течение ревматической болезни сердца на фоне хронической Эпштейна-Барр вирусной инфекции

 

Сборник тезисов 5-й Междун. научн.-практ. конф. «Актуальные вопросы полиморбидной патологии в клинике внутренних болезней».- Белгород. -19.04.2013. – С. 7-8

1

Боярчук О.Р., Маховская А.С., Гариян Т.В.

180

Особенности течения ревматической болезни сердца

 

-«- С. 23-24.

1

Гребеник М.В., Боярчук О.Р., Сагаль И.Р.,

Маховская А.С.

181

Перебіг хронічної ревматичної хвороби серця у дітей

 

Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції /Здобутки клінічної та експериментальної медицини . – Тернопіль, 18.06.2013 р., С. 112.

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л., Драчинська Г.В.

182

Сравнительная эффективность препаратов на основании бессмертника и артишока в комплексном лечении заболеваний желчевыводящих путей у детей

 

др

Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы : материалы I Междун. научной конф. (21-22 мая 2013 г., г. Новосибирск). – Новосибирск. – 2013. – С. 418-420.

3

Ясний О.Р., Боярчук О.Р., Сагаль И.Р.

183

Changes in the course of acute rheumatic fever in children in the last 20 years

 

Human and Health. – 2013. – Vol. VII, N 1. – P. 19-28.

10

O. Boyarchuk,

I. Sagal

184

Ефективність імунокорегуючої терапії у дітей з хронічною ревматичною хворобою серця

 

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии / Материалы IX Конгресса педиатров Украины «Актуальные проблемы педиатрии». – 2013. – Т. 4, № 1. – С. 17.

1

 

185

Перебіг хронічної ревматичної хвороби серця у дітей на тлі реактивації Епштейна-Барр вірусної інфекції

др

Сучасна педіатрія. – 2013. - № 3 (51). – С. 100-104.

5

Боярчук О.Р., Банадига Н.В., Сагаль І.Р.

186

Risk Factors of Rheumatic Heart Disease in Children of West Ukraine

 

2013 Educational Congress and Mastercourse, 19-22 September, 2013, Lyon, France.

1

T. Hariyan,

N. Banadyga

187

Діагностика і лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки

др

Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 3 (55). – С. 78-81.

4

Банадига Н.В., Боярчук О.Р.

188

Імунологічні зміни у дітей з хронічною ревматичною хворобою серця на фоні реактивації вірусу Епштейна-Барр

др

Матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. Участю «Питання імунології в педіатрії» 31.10.-1.11.2013 р. /Сучасна педіатрія. – 2013. - № 5 (53). -

С. 213-214.

1

Боярчук О.Р.,

Сагаль І.Р., Свінціцький В.О.

189

Характеристика клітинної ланки імунітету у дітей з атопічним дерматитом та супутньою патологією гепатобіліарного тракту

др

-«- С. 217

1

Гаріян Т.В, Банадига Н.В.,

Боярчук О.Р.

190

Суглобовий синдром у дітей з геморагічним васкулітом

др

Український ревматологічний журнал. – 2013. - № 3 (53). – С. 107-108. (Матеріали VI Національного Конгресу ревматологів України, 19-21 листопада, Київ)

1

Боярчук О.Р., Рудько Л.Я., Гаріян Т.В., Машталяр Н.Я., Орел О.С., Свистун І.Я.

191

Інфікованість вірусами родини Herpesviridae дітей з ювенільним артритом

др

-«-

С. 108.

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р.

192

Особенности течения острой ревматической лихорадки у детей

 

Научные ведомости Белгородского государственного университета, серия: Медицина. Фармация. – 2013. - № 11 (154), Вип. 22. – С. 133-137.

 

Боярчук О.Р.

193

Безперервний професійний розвиток лікарів – акцент на самоосвіту

др

Сучасна післядипломна освіта : досягнення, проблеми, перспективи : матеріали навч.-наук. конф., 7-8 листопада 2013 р., присв. 90-річчю заснування ХМАПО. – Харків: Оберіг, 2013. – С. 129-130.

2

Мисула І.Р.,

Гребеник М.В., Боярчук О.Р.,

Масик О.М.

194

Особливості клінічного перебігу суглобового болю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

 

Проблеми остеології. – 2013. - № 2. – С. 51.

1

Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Лучишин Н.Ю.

195

Горизонти співпраці НМАПО імені П.Л.Шупика та ТДМУ імені І.Я.Горбачевського

 

Медична освіта. – 2013. - № 4. – С. 27-29.

3

Гребеник М.В., Боярчук О.Р.

196

Коморбідні стани у пацієнтів з хронічною ревматичною хворобою серця

 

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції «Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря» : 27 лютого 2014 р. – С. 96-97.

1

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Гаріян Т.А., Ковальчук Т.А.. Срога К.С.

197

Медико-соціальні чинники розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей

 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 1 (13). – с. 80-82.

3

Сагаль І.Р., Боярчук О.Р.,

Гаріян Т.В.

198

Особливості клінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця у дітей

др

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 2 (14). – с. 12-15.

4

 

199

Рівні сприйняття суглобового болю хворою на ювенільний ревматоїдний артрит дитиною та її батьками

др

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: Матеріали наук.-практ. конф. лікарів-педіатрів з міжн. Участю. – Харків, 12 березня 2014 р. – С. 185-186.

1

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А., Боярчук О.Р., Никитюк С.О., Гаріян Т.В., Лучишин Н.Ю.

200

Бактеріологічне дослідження флори мигдаликів у дітей з гострою ревматичною лихоманкою

 

Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової науково-практ. конф., 21.05.2014 р., Тернопіль. – С. 11.

1

Боярчук О.Р., Срога К.С., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л.

201

Розвиток комунікативних навиків лікарів-інтернів на етапі післядипломної підготовки

др

Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному ) навчальних закладах України: матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжн. Участю, 15-16 травня 2014. – С.373.

1

Банадига Н.В.,

Гаріян Т.В.,

Боярчук О.Р.

202

Острая ревмати-ческая лихорадка,

ревматическая болезнь сердца.

Особенности клиники, диагностики.

Возможная связь с вирусами семейства Herpesviridaе

 

Монография

LAP Lumbert Academic Publisher, 2014

152

 

203

Structure of Primary Immunodeficiencies in Ternopil Region of Ukraine

др

Central European Journal of Immunology. – 2014. - Vol.39, Suppl.I. – P. 14.

1

Kinash M., Dmytrash L., Dzyuban L., Boyarchuk O., Tsymbaliuk I.

204

Atypical course of MPO-ANCA associated vasculitis (case report)

др

Central European Journal of Immunology. – 2014. - Vol.39, Suppl.I. – P. 29.

 

Boyarchuk O.,

Sagal I,

Hariyan T.,

Kinash M.,

Tomashivska T.

205

Організація післядипломної освіти в Грузії

др

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами», 11-12 вересня 2014 р.. – С. 81-87.

7

Гребеник М.В., Боярчук О.Р., Корда М.М.

206

Безперервний професійний розвиток лікарів у Грузії

др

Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами», 11-12 вересня 2014 р.. – С. 88-91.

4

Боярчук О.Р., Гребеник М.В., Корда М.М.

207

Прояви дисплазії сполучної тканини в дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Проблеми остеології. – 2014. - № 1. – С.9-12.

4

Боярчук О.Р.

208

Роль вірусів сімейства Herpesviridae у розвитку та перебігу хронічної патології

 

Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 3. – С. 4-6.

3

Боярчук О.Р.

209

Шляхи удосконалення післядипломної освіти сімейних лікарів

др

Здоров'я суспільства. – 2014. - № 1-2. – С. 70.

1

Гребеник М.В., Зелененька Л.І., Боярчук О.Р.

210

Компетентнісний підхід у підготовці сімейного лікаря

др

Здоров'я суспільства. – 2014. - № 1-2. – С. 82.

1

Гребеник М.В., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Зелененька Л.І., Ясній О.Р.

211

Коморбідна патологія у дітей з функціональними розладами жовчевого міхура

др

Здоров'я суспільства. – 2014. - № 1-2. – С. 95.

 

Гаріян Т.В., Боярчук О.Р., Томашівська Т.В., Драчинська Г.В.

212

Динаміка охоплення профілактичними щепленнями дітей міста Тернополя

др

Сучасна педіатрія. – 2014. - № 5. – С. 165-166. : Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю «Питання імунології в педіатрії»

1

Книш Р.О., Боярчук О.Р.,

Кучма В.Б., Томашівська Т.В., Черняк Т.Р., Гаріян Т.В.

213

Формування прихильності населення до щеплень: фактори впливу

 

Сучасна педіатрія. – 2014. - № 5. – С. 162 : Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю «Питання імунології в педіатрії»

 

Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Мельничук Л.Д., Червона Н.Л., Качмарський В.Й., Михайлюк Т.Д., Ратинська В.М., Сивак О.І.

214

Шляхи підвищення ефективності реабілітації дітей з хронічною ревматичною хворобою серця

др

Перинатологія і педіатрія. – 2014. - № 2. – С. 93-96.

4

 

215

Вплив вірусів родини Herpesviridae на імунологічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця

др

Інфекційні хвороби. – 2014. - № 3. – С 48-52

5

 

216

Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров'я в Польщі

др

Сімейна медицина.- 2014. - № 5. – С. 152-154.

 

Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Галіяш Н.Б.

217

Сезонні особливості гострої ревматичної лихоманки у дітей

др

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - № 2 (21). – С. 32-35.

4

 

218

Досвід Грузії у реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів

др

Медична освіта. – 2014. - № 4 (64). – С. 14-17.

4

Боярчук О.Р., Гребеник М.В., Корда М.М.

219

Клінічний випадок МПО-АНЦА асоційованого васкуліту

др

Здоровье ребенка. – 2014. - № 8. – С. 64-68.

 

Боярчук О.Р., Сміян С.І.

220

Діагностика первинних імунодефіцитів: роль лікаря першого контакту

 

Матеріали науково-практ. конф. «Коморбідні стани впрактиці лікаря-інтерніста». – Тернопіль, 2015. – С. 24-25.

1

Боярчук О.Р., Кінаш М.І., Дмитраш Л.М., Гаріян Т.В.

221

Ехокардіографічні критерії діагностики ревматичної хвороби серця

 

Український ревматологічний журнал. – 2015. - № 2. – С. 4-8.

5

 

222

Supply of Vitamin D in Pregnant Women

 

Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 2. – С. 86-87.

1

Boychuk A., Budnik A., Boyarchuk O.

223

Joint Pain Perception Features in Children with Juvenile Rheumatoid Arthritis and Their Parents

 

Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 2. – С. 89-90.

 

Kovalchuk T., Boyarchuk O., Hariyan T.

224

Клінічна характеристика хронічних гастродуоденітів, асоційованих з Helicobacter pylori у дітей

 

Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції з міжн. участю, присв. пам'яті проф. Ю.В.Бєлоусова «Педіатрична гастроентерологія: наука і практика», 15 травня 2015 р., м. Харків. – С. 34-36.

3

Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Дзюбан Л.В., Глушко К.Т.

225

Рівень церулоплазміну в дітей із гострою ревматичною лихоман-кою та хронічною ревматичною хворобою серця

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2. – С. 16-18.

 

3

 

226

Фактори впливу на формування прихильності населення до імунізації

друк.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – № 2. С. 11-14.

4

Сагаль І.Р.,

Гаріян Т.В.

227

Vitamin D intakes among pregnant women in an urban and rural population of Western Ukraine

друк.

Standardy Meduczne. Pediatria. – 2015. - №5. – P. 891.

1

Boychuk A., Budnik T.

228

Clinical and laboratory features of childhood atopic dermatitis

 

Arch Dis Child. – 2014;99 (Suppl.2): A581. (IF 2,9).

1

T.Hariyan, O.Boyarchuk,

N.Banadyga.

229

Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря

 

Сімейна медицина. – 2015. - № 6. – С. 63-64.

2

Кінаш М.І., Гаріян Т.В.

230

Bruton agammaglobulinemia: well-known, but still difficult to diagnose (case report)

 

Journal of Clinical Immunology. – 2016. – N 3 - P/235-334 (abst/ 4421) 2016 CIS Annual Meeting: Immune Deficiency and Dysregulation North American Conference

 

L.Volyanska,

L.Dmytrash,

O.Denefil

231

Оцінка суглобового синдрому при гострій ревматичній лихоманці відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року

 

Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 4. – С. 39-42.

 

 

232

Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

 

Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 4. – С. 28-33.

 

Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А.,

Боярчук О.Р., Гаріян Т.В.

233

Antenatal prevention of phosphorus-calcium metabolism disoders in children: realities and prospects

 

Біль. Суглоби. Хребет. – 2016. - № 1. – С. 67-68. Тези міжнародного симпозіуму «Захворювання кісток і суглобів та вік», м.Львів, 9-11 березня, 2016.

 

Balatska N.,

Budnik T.,

Boychuk A.,

Kinash M.

234

Body mass index – marker of bone mineral density in children with chronic hepatitis B and C

 

Біль. Суглоби. Хребет. – 2016. - № 1. – С. 74-75. Тези міжнародного симпозіуму «Захворювання кісток і суглобів та вік», м.Львів, 9-11 березня, 2016.

 

Kinash M.,

Boyarchuk O., Dzyuban LV, Breznitska MI, Luchyshyn NY, Kubey IV

235

Results of evaluation an overall well-being in children with juvenile rheumatoid arthritis

 

Біль. Суглоби. Хребет. – 2016. - № 1. – С. 80. Тези міжнародного симпозіуму «Захворювання кісток і суглобів та вік», м. Львів, 9-11 березня, 2016.

 

Pavlyshyn H, Kovalchuk T, Boyarchuk O.

 

 

Comments