Наукові публікації професора Боярчук О. Р.


1. Боярчук О. Р. Вплив електромагнітного випромінення надвисокої частоти на клінічний перебіг хронічних гастродуодентів у дітей // Вестник проблем биологии и медицины . – Харьков. –1997. - № 9. – С.42-45.

2. Боярчук О.Р. Причинно-наслідкова залежність між хронічним гастродуоденітом та супутньою патологією у дітей // Вестник проблем биологии и медицины. – Харьков. –1997. - №9. – С.46-49.

3. Боярчук О.Р., Слободян Л.М., Климнюк С.І. Дисбіотичні порушення у кишках дітей при хронічному гастродуоденіті та їх корекція // Практична медицина. – 1997. - №5-6. – С.54-57.

4. Боярчук О.Р. Ферментний статус лейкоцитів периферичної крові у дітей з хронічним гастродуоденітм та його корекція // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. - № 3. – С. 34-36.

5. Боярчук О.Р., Крохмалюк Л.А., Пінь Н.Б. Особливості клінічного перебігу хронічних гастродуоденітів у дітей та їх залежність від кислотоутворюючої функції шлунка // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 1997. - №4. – С.4-8.

6. Боярчук О.Р. Деякі показники реактивності організму дітей з хронічним гастродуоденітом та можливості їх корекції // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1997. - №6. – С.31-34.

7. Боярчук О.Р., Лобода В.Ф. Мікрохвильова резонансна терапія в лікуванні дітей з хронічною гастродуоденальною та гепатобіліарною патологією // Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 1-2. – С. 73-76.

8. Зоря Л.В., Боярчук О.Р., Погоріла М.А., Бакалюк Т.Г. Перспективи використання мікрохвильової резонансної терапії в лікуванні дітей з гастродуоденітами // Business Information- 1998. - № 35.

9. Лобода В.Ф., Боярчук О.Р. Роль НВЧ-терапії в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей // Вісник проблем медичної реабілітації і фізіотерапії. – Вінниця, 1998. - № 4-5, вип. 3. – С. 35-37.

10. Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Ходорчук Н.Я., Бузько Є.Ф., Сагаль І.Р., Боярчук О.Р. Зміни клітинної ланки імунітету в дітей з хронічним гастродуоденітом // Екологічна фізіологія. – 1998. - № 1. – С. 37-39.

11. Лобода В.Ф., Боярчук О.Р., Слободян Л.М., Зоря Л.В. Мікрохвильова резонансна терапія та її застосування в дитячій гастроентерології // Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 3-4. – С.107-110.

12. Лобода В.Ф., Боярчук О.Р., Ясній О.Р., Малярчук А.Р. Вплив дисбактеріозу кишківника на клінічну симптоматику та деякі показники реактивності організму у дітей з хронічним гастродуоденітом // Інфекційні хвороби. – 1998. - № 4.

13. Слободян Л.М., Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я., Боярчук О.Р. Клінічні, ендоскопічні і цитохімічні особливості сучасного перебігу хронічних гастродуоденітів у дітей // Вісник наукових досліджень.- 1999.- № 2. – С.56-58.

14. Лобода В.Ф., Іноземцева О.В., Бліхар В.Є., Рудько Л.Я., Боярчук О.Р., Галицький В.А., Довганик Я.І., Микуляк І.Д., Рудик Т.М., Фіра Б.Д. Анемія – актуальна проблема педіатрії // Здобутки клінічної та екпериментальної медицини”.- Вип.4.- Тернопіль “Укрмедкнига”.- 1999.-С.330-336.

15. Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Боярчук О.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л. Особливості перебігу та труднощі лікування бронхіальної астми у дітей // Здобутки клінічної та екпериментальної медицини”.- Вип.4.- Тернопіль “Укрмедкнига”.- 1999.-С.336-340.

16. Лобода В.Ф., Шульгай О.М., Боярчук О.Р. Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастродуоденіті у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - № 4. – С. 105.

17. Лобода В.Ф., Ясній О.Р., Борисова Т.З., Боярчук О.Р., Сохор Н.Р. Сколіоз у дітей як важлива медико-соціальна проблема // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - № 4. – С. 154-155.

18. Лобода В.Ф., Ясній О.Р., Боярчук О.Р. Значення різних факторів при формуванні кісткової системи у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт // Буковинський медичний вісник.-2000.-№ 1-2.-С. 73-76.

19. Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Боярчук О.Р. Особливості перебігу анемій у дітей // Здобутки клінічної та експеримент. медицини.-Вип.5.Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.- С. 388-393

20. Слободян Л.М Лобода В.Ф.. Ходорчук Н.Я., Боярчук О.Р. Ефективність препаратів вітаміну Д і Магне В6 в комплексному лікуванні поєднаної патології гастродуоденальної та гепатобіліарної систем у дітей

21. Лобода В.Ф., Боярчук О.Р., Бузько Є.Ф., Борисова Т.З. Стан клітинного та гуморального імунітету у дітей з поєднаною патологією шлунково-кишкового тракту залежно від методів лікування// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Вип.5.Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.-С. 414-417.

22. Ходорчук Н.Я.,Лобода В.Ф., Слободян Л.М., Боярчук О.Р. Перекисне окислення ліпідів і деякі показники антиоксидного захисту дітей з вегетосудинними дистоніями // Екологічна фізіологія. – 2000.- № 2. – С. 43 -45.

23. Лобода В.Ф., Ходорчук Н.Я., Слободян Л.М., Боярчук О.Р. Шляхи підвищення якості післядипломного навчання лікарів-педіатрів // Медична освіта. – 2001.- № 3. –С. 5-6.

24. Лобода В.Ф., Кінаш М.І., Боймиструк Т.П., Боярчук О.Р. Роль кальцеміну в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту у дітей на фоні остеопенічного синдрому // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. - № 3. – С. 73-74.

25. Банадига Н.В., Слободян Л.М., Боярчук О.Р., Ходорчук  Н.Я., Рогальський І.О. Впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі педіатрії ФПО // Медична освіта. – 2005. - № 4. – С.19-22.

26. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Н.І., Фіра Б.Д., Сохор Н.Р. Лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт з остеопенічним синдромом // Український морфологічний альманах. – 2007. – Том 5. - № 2. – С. 89-90.

27. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Балацька Б.Д., Фіра Б.Д. Лікування хворих на хронічний гастродуоденіт з остеопенічним синдромом // Проблеми остеології. – 2006.- Том 9. - № 2-3. – С. 90-92.

28. Боярчук О.Р. Можливості використання надвисокочастотної терапії в лікуванні дітей з хронічним гастродуоденітом // Вісник наукових досліджень. – 2007. - № 4. – С. 43-44.

29. Ясній О.Р., Боярчук О.Р., Боцюк Н.Є. Формування комплексного підходу до реабілітації дітей з хронічною патологією у студентів та лікарів-інтернів // Медична освіта. – 2007. - № 4. – С. 33-35.

30. Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Ясній О.Р. Застосування кардонату в лікуванні пролапсу мітрального клапана у дітей // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 1. – С. 27-28.

31. Федорців О.Є., Лобода В.Ф., Балацька Н.І., Боярчук О.Р. та ін. Особливості серцево-судинної патології у допризовників Тернопільської області // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – № 1. – С. 14-16.

32. Боярчук О.Р., Гаріян Т.В., Рудик Т.М., Глинчак Л.В. Клінічна характеристика дітей, хворих на  ерозивний гастро-дуоденіт та виразкову хворобу // Український медичний альманах. – 2008. – Том 11, № 1 (додаток). – С. 125-126.

33. Гаріян Т.В., Боярчук О.Р. Клініко-ендоскопічна характеристика дітей з виразковою хворобою та ерозивним гастродуоденітом // Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2008. – № 12 (1). – С. 215-216.

34. Боярчук О.Р. Сучасні підходи до реабілітації дітей з гострою ревматичною лихоманкою // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 4. – С. 23-24.

35. Боярчук О.Р. Особливості клінічного перебігу гострої ревматичної лихоманки у дітей // Український медичний альманах. – 2009. – Том 12, № 2 (додаток). – С. 22-23.

36. Боярчук О.Р., Маховська О.С. Сучасні тенденції розвитку ревматичних захворювань // Український ревматологічний журнал. – 2009. - № 4. – С.16-19.

37. Боярчук О.Р. Деякі аспекти диференціальної діагностики шкірних проявів гострої ревматичної лихоманки у дітей // Практична медицина.- 2009. - № 6 (том ХV). – С. 3-7.

38. Боярчук О.Р. Гостра ревматична лихоманка у дітей: минуле і сьогодення // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - № 2. – С. 38-40.

39. Боярчук О.Р. Зміни клітинної ланки імунітету у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 1. – С 41-42.

40. Боярчук О.Р. Зміни окремих цитокінів при ревматичній хворобі серця // Перспективи медицини та біології. – 2010. – Т.ІІ, № 1, С. 7-8.

41. Боярчук О.Р. Особливості специфічного імунітету у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2010. - № 1. – С. 37-40.

42. Боярчук О.Р. Вміст метаболітів оксиду азоту та прозапальних цитокінів у хворих із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Український ревматологічний журнал. – 2010. - № 3 (41). – С. 9-13.

43. Боярчук О.Р. Зміни вегетативного гомеостазу у дітей з гострою ревматичною лихоманкою // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 3 (60). – С. 14-16.

44. Боярчук О.Р. Показники гуморальної ланки імунітету у хворих з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – том 10, випуск 3 (31). – С. 113-115.

45. Боярчук О.Р., Сагаль І.Р. Шляхи покращення підготовки лікарів-інтернів з фаху «Педіатрія» // Медична освіта. – 2010. - № 4. – С.89-91.

46. Боярчук О.Р. Інфікованість вірусами родини Herpesviridae хворих на ревматичну хворобу серця // Інфекційні хвороби. – 2011. – № 1. – С. 39-43.

47. Банадига Н.В., Боярчук О.Р. Цитокіновий статус у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Сучасна педіатрія. – 2011. - № 1. – С. 179-182.

48. Банадига Н.В., Боярчук О.Р. Питання диференційної діагностики суглобового синдрому у дітей з гострою ревматичною лихоманкою // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2011. - № 2. – С. 71-74.

49. Боярчук О.Р. Ехокардіографічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. - № 2. – С. 21-24.

50. Боярчук О.Р. Особливості супутньої патології у хворих на ревматичну хворобу серця // Перспективи медицини та біології. – 2011. – Т.ІІІ, № 1 (Додаток). – С. 49-53.

51. Боярчук О.Р. Патогенетичне обґрунтування використання препаратів магнію при хронічній ревматичній хворобі серця у дітей // Современная педиатрия. – 2011. - № 2. – С. 169-171.

52. Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Коморовський Р.Р. Діагностичне значення клапанної регургітації у дітей з гострою ревматичною лихоманкою // Перинатология и педиатрия. – 2011. - № 2 (46). – С. 84-86.

53. Боярчук О.Р. Показники кріоглобулінів у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 3. – С. 56-58.

54. Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л. Аспекти розвитку остеопорозу при ювенільному ревматоїдному артриті // Проблеми остеології.- 2011. - № 1. – С. 47-49.

55. Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Микуляк І.Д., Митник А.Л. Клінічний випадок PANDAS-синдрому, аспекти диференційної діагностики з малою хореєю // Практична медицина. – 2011. - № 6. – С. 38-44.

56. Боярчук О.Р. Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 1. – С. 15-18.

57. Банадига Н.В., Боярчук О.Р. Зміни в нітроксидергічній системі у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2012. - № 2. – С. 18-21.

58. Гребеник М.В., Масик О.М., Боярчук О.Р. Атестація лікарів: акцент на безперервність самоосвіти // Медична освіта. – 2012. - № 1. – С. 120-123.

59. Боярчук О.Р. Вміст метаболітів оксиду азоту та прозапальних цитокінів у хворих із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Український ревматологічний журнал. – 2012. - № 1 (47). – С. 32-36.

60. Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Ярема Н.І. Прогностичні критерії ризику формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – Том 75. - № 2. – С. 14-18.

61. Боярчук О.Р. Особливості субклінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця // Україський ревматологічний журнал. – 2012. - № 2. – С. 28-32.

62. Боярчук О.Р. Імунокорегуюча терапія  у дітей з хронічною ревматичною хворобою серця // Вісник наукових досліджень. – 2012. - № 3. – С. 127-129.

63. Банадига Н.В., Боярчук О.Р., Волков К.С. Зміни тромбоцитів у хворих на гостру ревматичну лихоманку та хронічну ревматичну хворобу серця // Перинатология и педиатрия. – 2012. - № 2 (50). – С. 95-98.

64. Боярчук О.Р. Мала хорея у дітей: особливості клініки, діагностики та лікування // Современная педиатрия. – 2012. - № 6 (46). – С. 155-158.

65. Боярчук О.Р. Влияние реактивации вируса Эпштейна-Барр на течение ревматической болезни сердца у детей // Buletin de perinatologie. – 2012. – N 4 (56). – С. 17-22.

66. Боярчук О.Р. Динамика иммунологических показателей у детей с острой ревматической лихорадкой // Журнал Гродненского Государственного медицинского университета. – 2013. - № 1. – С. 52-55.

67. Боярчук О.Р., Банадыга Н.В., Гариян Т.В. Острая ревматическая лихорадка и вирусы семейства  Herpesviridae -существует ли связь? // Сибирский медицинский журнал. – 2013. - № 2. – С. 90-92.

68. Boyarchuk O., Sagal I. Changes in the course of acute rheumatic fever in children in the last 20 years // Human and Health. – 2013. – Vol. VII, N 1. – P. 19-28.

69. Боярчук О.Р., Банадига Н.В., Сагаль І.Р. Перебіг хронічної ревматичної хвороби серця у дітей на тлі реактивації Епштейна-Барр вірусної інфекції // Сучасна педіатрія. – 2013. - № 3 (51). – С. 100-104.

70. Банадига Н.В., Боярчук О.Р. Діагностика і лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки // Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 3 (55). – С. 78-81.

71. Боярчук О.Р., Рудько Л.Я., Гаріян Т.В., Машталяр Н.Я., Орел О.С., Свистун І.Я. Суглобовий синдром у дітей з геморагічним васкулітом // Український ревматологічний журнал. – 2013. - № 3 (53). – С. 107-108.

72. Боярчук О.Р. Особенности течения острой ревматической лихорадки у детей // Научные ведомости Белгородского государственного университета, серия: Медицина. Фармация. – 2013. - № 11 (154), Вип. 22. – С. 133-137.

73. Гребеник М.В., Боярчук О.Р. Горизонти співпраці НМАПО імені П.Л.Шупика та ТДМУ імені І.Я.Горбачевського // Медична освіта. – 2013. - № 4. – С. 27-29.

74. Сагаль І.Р., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В. Медико-соціальні чинники розвитку хронічного гастродуоденіту у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 1 (13). – с. 80-82.

75. Боярчук О.Р. Особливості клінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця у дітей // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 2 (14). – с. 12-15.

76. Гребеник М.В., Боярчук О.Р., Корда М.М. Організація післядипломної освіти в Грузії Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами», 11-12 вересня 2014 р.. – С. 81-87.

77. Боярчук О.Р., Гребеник М.В., Корда М.М. Безперервний професійний розвиток лікарів у Грузії // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю «Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами», 11-12 вересня 2014 р.. – С. 88-91.

78. Боярчук О.Р. Прояви дисплазії сполучної тканини в дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Проблеми остеології. – 2014. - № 1. – С.9-12.

79. Боярчук О.Р. Роль вірусів сімейства Herpesviridae у розвитку та перебігу хронічної патології // Вісник наукових досліджень. – 2014. - № 3. – С. 4-6.

80. Боярчук О.Р. Шляхи підвищення ефективності реабілітації дітей з хронічною ревматичною хворобою серця // Перинатологія і педіатрія. – 2014. - № 2. – С. 93-96.

81. Боярчук О.Р. Вплив вірусів родини Herpesviridae на імунологічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця // Інфекційні хвороби. – 2014. - № 3. – С 48-52.

82. Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Галіяш Н.Б. Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров'я в Польщі // Сімейна медицина.- 2014. - № 5. – С. 152-154.

83. Боярчук О.Р. Сезонні особливості гострої ревматичної лихоманки у дітей // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - № 2 (21). – С. 32-35.

84. Боярчук О.Р., Гребеник М.В., Корда М.М. Досвід Грузії у реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів // Медична освіта. – 2014. - № 4 (64). – С. 14-17.

85. Боярчук О.Р., Сміян С.І. Клінічний випадок МПО-АНЦА асоційованого васкуліту // Здоровье ребенка. – 2014. - № 8. – С. 64-68.

86. Боярчук О.Р. Ехокардіографічні критерії діагностики ревматичної хвороби серця // Український ревматологічний журнал. – 2015. - № 2. – С. 4-8.

87. Boychuk A., Budnik A., Boyarchuk O. Supply of Vitamin D in Pregnant Women // Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 2. – С. 86-87.

88. Kovalchuk T., Boyarchuk O., Hariyan T. Joint Pain Perception Features in Children with Juvenile Rheumatoid Arthritis and Their Parents // Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 2. – С. 89-90.

89. Боярчук О.Р. Рівень церулоплазміну в дітей із гострою ревматичною лихоман-кою та хронічною ревматичною хворобою серця // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 2. – С. 16-18.

90.  Боярчук О.Р., Сагаль І.Р., Гаріян Т.В. Фактори впливу на формування прихильності населення до імунізації // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – № 2. С. 11-14.

91. Кінаш М.І., Боярчук О.Р., Гаріян Т.В. Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2015. - № 6. – С. 63-64.

92. Боярчук О.Р. Оцінка суглобового синдрому при гострій ревматичній лихоманці відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року // Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 4. – С. 39-42.

93. Павлишин Г.А., Ковальчук Т.А.,  Боярчук О.Р., Гаріян Т.В. Особливості функціонування клітинного та гуморального імунітету у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Біль. Суглоби. Хребет. – 2015. - № 4. – С. 28-33.

94. Боярчук О.Р., Волянська Л.А., Дивоняк О.М. Оніхомадезіс як прояв ентеровірусної інфекції // Сучасна педіатрія. – 2016. - № 7. – С. 74-78.

94. Boyarchuk O., Volyanska L, Dyvonyak O. Nail changes in case of enteroviral infections in Western Ukraine: a report of 34 cases // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – N 2. – P. 14-17.

95. Kovalchuk T., Pavlyshyn H., Boyarchuk O. Psychometric properties of the Ukrainian version of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) // Pediatria Polska. – 2017. V. 92, N 2. - P. 134-142.

96. Боярчук О.Р. Сучасні погляди на діагностику гострої ревматичної лихоманки відповідно до перегляду критеріїв Джонса 2015 року // Сучасна педіатрія. – 2016. -№ 8. – С. 90-93.

97. Чорномидз І.Б., Воронцова Т.О., Кінаш М.І. Особливості симуляційного навчання при вивченні педіатричних дисциплін // Медична освіта. – 2016. - № 4. –С. 28-30.

98. Boyarchuk O., Boytsanyuk S., Hariyan T. Acute rheumatic fever: clinical profile in children in western Ukraine // Journal of Medicine and Life. 2017; 2:122-126.

99. Боярчук О.Р., Волянська Л.А., Ковальчук Т.А., Кінаш М.І. Артрити при первинних імунодефіцитах // Біль. Суглоби. Хребет.  -2017. - № 1.- С. 24-30.

100. Бойчук А.В., Буднік Т.О., Боярчук О.Р. Оцінка забезпечення вагітних жінок вітаміном D та кальцієм за результатами опитування // Проблеми остеології. – 2016. - №  3-4.- С. 17-20.

101. Boyarchuk O., Volyanska L., Dmytrash L. Clinical variability of chromosome 22q11.2 deletion syndrome // Centr Eur J Immunol 2017; 42 (4): 412-417.

102. Chornomydz I., Boyarchuk O., Chornomydz A. Reye (Ray's) syndrome: a problem everyone should remember. // Georgian Med News. 2017 Nov;(272):110-118.

103. Боярчук О., Сагаль І. Геморагічний (IgA) васкуліт у дітей – сучасний погляд на проблему // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2017. - № 7-8. – С. 19-23. 


Comments