Кафедра‎ > ‎

Колектив


 

Завідувач кафедри
ПРОФЕСОР
Федорців Ольга Євгенівна
доктор медичних наук
fedortsiv@tdmu.edu.ua

Освіта:

1973 року Ольга Євгенівна закінчила із золотою медаллю Ягільницьку середню школу та вступила до Тернопільського державного медичного інституту. У 1980 закінчила навчальний заклад, отримавши диплом із відзнакою зі спеціальності «Лікувальна справа».

Наукова діяльність:

У вересні 1987 року в спеціалізованій вченій раді при Київському науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства та гінекології імені професора П. М. Буйка захистила кандидатську дисертацію на тему «Клиническое значение структурно-функционального состояния биологических мембран при различных формах гипотрофии». У жовтні 1998 року успішно захистила у цій же спеціалізованій вченій раді докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних розладів живлення у дітей раннього віку».

Наукові інтереси: 

Основними напрямками її наукової діяльності є вивчення впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на стан здоров′я дітей, проблеми грудного вигодовування, алергічних захворювань, ревматоїдного артриту, пневмоній, дифузного токсичного зобу, стану реактивності організму здорових і хворих дітей.

Щорічно кафедрою дитячих хвороб, яку очолює Ольга Євгенівна, проводяться республіканські та регіональні конференції з тематики «Медико-соціальні та екологічні проблеми дитячого віку». З 2009 року кафедра бере активну участь в міжнародних епідеміологічних дослідженнях поширеності бронхіальної астми та інших алергічних захворювань серед дітей Східної Європи. Налагоджені тісні наукові зв′язки з кафедрою епідеміології Сілезінського медичного університету (м. Катовіце, Польща), Медичною академією Вроцлавського університету (Польща), Саскачеванським університетом (Канада), Гродненським державним університетом імені Янки Купали та Гродненським державним медичним університетом (Білорусь).

Наукові публікації та рейтинги:

Професор О. Є. Федорців підготувала 8 кандидатів медичних наук, 10 магістрів, 9клінічних ординаторів. Є автором 260 наукових праць, втому числі 2 монографій, 1 підручника на англійській мові, 5 навчальних посібників, 6 патентів, 15 інформаційних листів. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2XIc6KMAAAAJ&hl=en    https://ua.linkedin.com/in/olga-fedortsiv-5b8917113  

orcid.org/0000-0002-2544-1887   https://www.mendeley.com/profiles/olga-fedortsiv/


 

 

ПРОФЕСОР
Боярчук Оксана Романівна
доктор медичних наук

boyarchuk@tdmu.edu.ua

Освіта:

В 1994 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний медичний інститут. У 1996 році закінчила магістратуру, а у 1999 році – аспіратуру на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного інституту.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 1999 року. Тема кандидатської дисертації: «Ефективність використання електромагнітного випромінювання надвисокої частоти низької інтенсивності в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей» (спеціальність 14.01.10 – педіатрія).

Доктор медичних наук з 2014 року. Тема докторської дисертації: «Клініко-патогенетичні аспекти перебігу ревматичної хвороби у дітей, оптимізація методів лікування та профілактики» (спеціальність 14.01.10 – педіатрія).

Доцент кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти з 2008 року, з 2014 року – на посаді професора кафедри дитячих хвороб.

Вища кваліфікаційна категорія з педіатрії, спеціалізація з дитячої кардіоревматології.

Наукові інтереси:

Дитяча кардіоревматологія, клінічна імунологія, дитяча гастроентерологія, патологія дітей раннього віку.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор та співавтор понад 20 наукових праць, у тому числі 2-х посібників, 1 монографії. 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YVl0bCcAAAAJ&hl=en 
 
 

 


 

Доцент кафедри

Воронцова Тамара Олександрiвна
к.м.н.
voroncova@tdmu.edu.ua

Освіта:

Кандидат медичних наук

Лікар вищої категорії

Педіатр, спеціалізація -  дитячий гастроентеролог

Наукова діяльність:

Закінчила Тернопільський медичний інститут в 1986 році

З 1992 по 1994 рр. проходила підготовку в клінічній ординатурі за спеціальністю “Педіатрія”.

У 1994 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук (захищена кандидатська дисертація на тему “Патогенетичне обґрунтування застосування ентеросорбції і нуклеїнату натрію при пієлонефриті у дітей”). З 1994  розпочала працювати асистентом на кафедрі педіатрії Тернопільської державної медичної академії.

У 2002 році отримана вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Педіатрія” і присвоєне вчене звання доцента. 

На даний момент працює доцентом на кафедрі дитячих хвороб з дитячою хірургією  на посаді завуча кафедри.

У 2014 році пройшла курси по дитячій гастроентерології при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України і присвоєно звання-лікаря спеціаліста за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія».

Наукові інтереси: 

Дослідження та корекція фізичного розвитку у дітей нутріціологія, дитяча дієтологія вивчення і вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики гастроентерологічних захворювань вивчення мікроелементозів.

Наукові публікації та рейтинги:

В творчому науковому доробку понад 160 наукових  та  методичних друкованих робіт.  Автор 6 інформаційних листів.


https://scholar.google.com.ua/citations?user=PPqri40AAAAJ&hl=en&authuser=1


 

Доцент кафедри
Кубей Iнга Володимирiвна
к.м.н.
kubey@tdmu.edu.ua

Освіта:

Кандидат медичних наук

Лікар вищої категорії

Педіатр, спеціалізація -  неонатолог.

Наукова діяльність:

Кубей Інга Володимирівна після закінчення Тернопільського медичного інституту у 1986 році за спеціальністю лікар-лікувальник, працювала  лікарем педіатром в Борщівській районній лікарні. З січня 1989 року працювала лікарем-неонатологом у Тернопільському пологовому будинку. З вересня 1989 поступила в клінічну ординатуру по педіатрії в Тернопільський медичний інститут, після закінчення якої працювала на посаді асистента кафедри педіатрії цього ж ВУЗу. З березня 2007 року обрана на посаду доцента кафедри педіатрії з курсом дитячої хірургії.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Ефективність магніто-лазерої терапії при лікуванні пієлонефритів у дітей».

Є лікарем вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «педіатрія», є членом громадської організації «Медики майдану».

Є учасником міжнародної науково-дослідницької роботи (Польща, Канада, Україна, Білорусія) по вивченню розповсюдженості бронхіальної астми серед дітей. Член Європейської асоціації з проблем дефіциту вітаміну D (EVIDAS).

Наукові інтереси: 

Пріоритетні напрямки лікувальної роботи – захворювання  дітей раннього віку, нефрологія, дитячі інфекції, питання вигодовування  та раціонального харчування. 
https://ua.linkedin.com/in/inga-kubey-85592b113
https://scholar.google.com.ua/citations?user=p_cPEPwAAAAJ&hl=en

 

Доцент кафедри

Щербатюк Наталія Юріївна

sherbatyuk_nu@tdmu.edu.ua    

Освіта:  

Кандидат медичних наук

Лікар вищої категорії

Педіатр

Наукова діяльність:

закінчила тернопільський медичний інститут в 1996 році.

В 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Клінічні та параклінічні прояви залізодефіцитної анемії у дітей та методи їх корекції».

В 2005 році отримала вчене звання доцента.

Наукові інтереси: 

займається гострою патологією дітей раннього віку, вивчала прояви деструкції кісткової системи у дітей з затримкою росту різного ґенезу.

Наукові публікації та рейтинги:

автор 55 друкованих праць, трьох патентів на корисну модель,двох інформаційних листів, трьох раціоналізаторських пропозицій.https://scholar.google.com.ua/citations?user=dnXK0mQAAAAJ&hl=uk&oi=sra
 
 
  

 

 

Доцент кафедри
Шульгай Олександра Михайлiвна
к.м.н.

shulgayom@tdmu.edu.ua

Освіта: вища,  перша лікарська категорія з фаху «Педіатрія», спеціальність – педіатрія, ендоскопія, дитяча гастроентерологія 

Наукова діяльність: закінчила Тернопільський державний медичний інститут ім. акад.        І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1996 р. З 1997 по 1999 р. - клінічна ординатура при Тернопільській державній медичній академії ім.акад. І.Я.Горбачевського за спеціальністю «Педіатрія». 1999 р. – спеціалізація з ендоскопії при КМАПО ім. П. Л. Шупика. З лютого 2000 р. по 2008 р. – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Тернопільської державної медичної академії ім.акад. І.Я.Горбачевського, з 2008 р. - доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університета. В 2002 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України захищено дисертацію та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Педіатрія». У 2013 р. – спеціалізація з дитячої гастроентерології при НМАПО ім. П.Л.Шупика. Є членом Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України.

Наукові інтереси: дитяча гастроентерологічна патологія, впровадження в практику раціонального лікувально-профілактичного харчування, питання стану здоров’я дітей на сучасному етапі в залежності від екологічної ситуації.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор 86 наукових праць, 3 патентів, співавтор навчального посібника, 8 інформаційних листів.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5Et4ZwoAAAAJ&hl=en

 

Доцент кафедри
Синицька Вiра Олексiївна
к.м.н.
sinitska@tdmu.edu.ua

Освіта вища, у 1985 році закінчила Тернопільський медичний інститут. Після чого навчалася у клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі педіатрії. З 1989 року асистент а з 2004 року – доцент цієї ж кафедри.

Лікар – педіатр вищої  категорії

Наукова діяльність:

У 1990  році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Клініко-патогенетичні  особливості перебігу бронхолегеневої  патології у  дітей  з  паратрофією»  

Наукові інтереси: 

Вивчення і вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики кардіоревматологічних захворювань.

Наукові публікації та рейтинги:

В творчому науковому доробку понад  150 наукових  та методичних друкованих робіт. 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д38.601.02

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/google.png 
https://ua.linkedin.com/in/вера-синицкая-b84587113
 
 
 .

Доцент кафедри
Мудрик Уляна Михайлiвна

mydrukym@tdmu.edu.ua

кандидат медичних наук,

лікар вищої категорії,

педіатр, дитячий інфекціоніст

Освіта 

Закінчила Тернопільський медичний інститут в 1994 р.

Навчання в магістратурі по педіатрії на базі Тернопільського медінституту 1994-1996 рр.

Наукова діяльність:

В 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню к.м.н. за темою: "Ураження верхнього відділу  травного каналу у дітей з неспецифічними бронхолегеневими захворюваннями".

В 2001 році присвоєно вчене звання - доцент.

В 2014 році спеціалізація "Дитячі інфекційні хвороби " на базі НМАПО імені П.Л.Шупика

Наукові інтереси:

  • розробка системи моніторингу здоров'я та харчування дітей раннього віку;
  • вивчення психо-функціональних взаємин між мамою і дитиною та психофізіології сну малюків залежно від вигодовування;
  • лікування та профілактика інфекційних захворювань на сучасному етапі;
  • учасник міжнародної науково-дослідницької роботи (Польща, Канада, Україна, Білорусія) по вивченню розповсюдження бронхіальної астми серед дітей. 

Наукові публікації та рейтинги:

Автор 53 друкованих праць, 2 інфор-маційних листів, 3 раціональних пропозицій.

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5I7Lm9D-cZ-LneSN1qXwb-4eVIpgpX0xs7qt9Q85zWjmvAU7pfoOVylzL68bthVgm9LdQkVU_SnRfS1YY5HXws4WU8bDBYe8f7f4h9U1UqFoT06Lxa21F9LljeZSFQpDbQe_Xp&user=yonSp0UAAAAJ    orcid.org/0000-0001-8078-0462   https://www.mendeley.com/profiles/uliana-mudryk/  https://ua.linkedin.com/in/уляна-мудрик-89a278114   
 

 

Доцент кафедри
Стеценко Вiра Василiвна
к.м.н.
stetsenko@tdmu.edu.ua

Освіта:

Навчальний заклад: Тернопільський державний медичний інститут

Рік закінчення: 1987

Спеціальність: лікувальна справа.

Клінічна ординатура : кафедра факультетської та шпитальної  педіатрії Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю неонатологія.

Роки навчання : 1987-1991.

Заочна аспірантура на тій же кафедрі.

Роки навчання : 1991-1994.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 1994 року. Тема кандидатської дисертації «Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят». Спеціальність 14.00.09.- педіатрія.

Доцент кафедри факультетської та шпитальної педіатрії з 2004 року.

Вища кваліфікаційна категорія з педіатрії. Спеціалізація з неонатології.

Наукові інтереси:

Неонатологія, патологія дітей раннього віку, питання вигодовування та раціонального харчування, клінічна генетика.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор та співавтор понад 150 наукових та методичних друкованих робіт, 2-х навчальних посібників рекомендованих МОЗ Українии.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CaAizLoAAAAJ&hl=en      orcid.org/0000-0002-0195-8064    https://ua.linkedin.com/in/vera-stetsenko-7736a1113

 

Доцент кафедри
Волянська Любов Августiвна
к.м.н.
volyanska@tdmu.edu.ua

Освіта:

доц. Волянська Л. А., лікар-практик, педіатр вищої категорії зі спеціалізацією дитячі інфекційні хвороби.

Наукова діяльність:

Розпочала творчу роботу на кафедрі педіатрії у 1993р. Дисертаційна робота на тему «Кілініко-метаболічні порушення при гострій дизентерії у дітей та ефективність ентеросгелю в її комплексному лікуванні» виконана під керівництвом чл.-кор. АМН Ункраїни, проф. І. С. Сміяна успішно захищена в 1998р. в Національному медичному університеті ім.О.О.Богомольця. У 2004р. присвоєно вчене звання доцента.

Наукові інтереси:

Інфекційні хвороби дитячого віку, їх активна профілактика продовжують залишатися улюбленою, але не єдиною, темою для наукових пошуків.  Діагностиці психоемоційного компоненту формування хронічної патології у дітей присвячені сучасні творчі плани. 

Наукові публікації та рейтинги:

Список друкованих робіт включає понад 150 наукових праць, з них 40 статтей в журналах рекомендованих ВАК України та чотири навчальних посібники: «Актульні проблеми вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей» (2001), «Дитяча інфектологія» (2004), «Сходини до професії лікаря» (2014), «Педіатрія з оцінкою результатів досліджень» (2015).

https://scholar.google.com.ua/citations?user=m_QM3iUAAAAJ&hl=uk  

 

 

Доцент кафедри
Горiшний Iгор Мирославович
к.м.н.
gorishniy@tdmu.edu.ua

Освіта закінчив у 1996 році Тернопільський державний медичний інститут і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

У вересні 2000р. в спеціалізованій вченій раді Інституту педіатрії, акушерства та гінекології  АМН України м. Київ успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.10 - «Педіатрія» на тему «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічного пієлонефриту в поєднанні з патологією гастродуоденальної зони у дітей». В  жовтні 2011 р. Горішному І.М. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія». В липні 2011р. присвоєно вчене звання  доцента кафедри педіатрії з дитячою хірургією.

Наукові інтереси:

нові методи діагностики та лікування  хронічних захворювань травної системи у дітей

Наукові публікації та рейтинги:

Загальна кількість друкованих праць – 68, з них за останні 5 років – 19, автор 1 патенту на винахід, співавтор 2 монографій, автор 1  методичних рекомендацій для лікарів, трьох інформаційних листів. 

Співавтор посібника з дитячих інфекційних захворювань “Manual of Сhildrens Infectious Diseases”, написаний англійською мовою  для іноземних студентів. 

    orcid.org/0000-0002-7109-4652   https://www.mendeley.com/profiles/-15429/  https://ua.linkedin.com/in/ihor-horishnyi-154598113
 

Доцент кафедри
Кiнаш Марiя Iгорiвна
к.м.н
kinash@tdmu.edu.ua

Освіта: вища, Тернопільський державний медичний університет    

Наукова діяльність:

кандидатська дисертація «Стан кісткової тканини у дітей залежно від клініко-етіологічних особливостей гепатобіліарної патології»   

Наукові публікації та рейтинги:

Загальна кількість друкованих робіт 169, з них:

- співавтор монографії «Проблеми остеопорозу» /За ред. Л.Я. Ковальчука;

-  співавтор навчального посібника «Об‘єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтики педіатрії»/Федорців О.Є., Кінаш М.І.;

- співавтор навчального посібника «Практичне медсестринство»/За ред. Л.Я. Ковальчука;

співавтор 1 патенту на винахід, 4 інформаційних листів,  3 посвідченнь на раціоналізаторські пропозиції

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/linkedin.png?attredirects=0  https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/google.png?attredirects=0

 

Доцент кафедри

Косовська Тетяна Михайлiвна
к.м.н.

kosovska@tdmu.edu.ua

Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, кандидат медичних наук

Освіта:

У 1997 році закінчила Тернопільську державну медичну академію ім. І.Я.Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 01.09.1998 по 30.06.2000 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія».

Наукова діяльність:

З 01.09. 2000 року працювала на посаді асистента кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

У 2002 році при Національному медичному університеті ім. О.О Богомольця захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи» .

З 2011 року працюю на посаді доцента кафедри педіатрії з дитячою хірургією. 

У 2011 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Педіатрія».

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента  кафедри педіатрії з дитячою хірургією.

У 2012 році пройшла курси по дитячій алерголоїі при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України і присвоєно звання-лікаря спеціаліста за спеціальністю «Дитяча алергологія».

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором 72 наукових праць, 4 інформаційних листів, співавтором 2 монографій.  

 https://ua.linkedin.com/in/tetyana-kosovska-54091a113     https://scholar.google.com.ua/citations?user=iICllXYAAAAJ&hl=en   orcid.org/0000-0002-5132-2275   https://www.mendeley.com/profiles/tetyana-kosovska/   
 

Доцент кафедри 

Ярема Наталія Михайлівна
yarema_nm@tdmu.edu.ua
 
Освіта:
Кандидат медичних наук

Лікар другої категорії

Педіатр

Наукова діяльність:

Закінчила Тернопільський медичний інститут в 2005 році

В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Клініко-патогенетичне обгрунтування антиоксидантної терапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей»   

Наукові інтереси:  

Вивчення і вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики кардіоревматологічних захворювань.

Наукові публікації та рейтинги:

В творчому науковому доробку понад 30 наукових  та методичних друкованих робіт.  Автор 1 патенту на винахід і двох інформаційних листів.

 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nJbSgaAAAAAJ
 
https://www.linkedin.com/in/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0-8a5246113?trk=nav_responsive_tab_profile
 
https://www.mendeley.com/
http://orcid.org/
 

 

Асистент кафедри
Чорномидз Ірина Богданівна
к.м.н.
shornomudz_ib@tdmu.edu.ua

Освіта:

Кандидат медичних наук

Лікар другої категорії

Педіатр

Наукова діяльність:

Закінчила тернопільський медичний інститут в 2005 році

в 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікарняній пневмонії у дітей»   

Наукові інтереси:  

Вивчення і вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання.

Наукові публікації та рейтинги:

В творчому науковому доробку понад 30 наукових  та методичних друкованих робіт.  Автор 2 патентів на винахід і одного інформаційного листа.

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/google.png      orcid.org/0000-0002-9797-7891    https://www.mendeley.com/profiles/-15427/    https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/linkedin.png?attredirects=0
 

Доцент кафедри

Крицький Ігор Орестович

к. мед.н.

лікар вищої категорії з дитячої хірургії

krycky@tdmu.edu.ua

Освіта:

Вища. В 1992 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "лікувальна справа".

Наукова діяльність:

В 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Особливості будови та формоутворення довгих кісток під впливом стресорно-шокогенних факторів та їх корекція препаратами антицитокінового спрямування у дітей».  В 2005 році здобув вчене звання доцента.

Наукові інтереси:

Постійно впроваджуються нові сучасні методи лікування та діагностики різноманітної хірургічної патології у дітей, розробка комплексних методів лікування гнійно-септичних захворювань та вроджених вад шлунково-кишкового тракту. Впроваджено ряд сучасних методів лікування:

- трансанальна інтубація кишківника у поєднанні з програмованою лапаростомією при розлитому перитоніті і кишковій непрохідності;

- черезшкірна та відкрита інтрамедулярна остеоперфорація при остеомієліті, а у новонароджених - артропункція та дренування суглобу;

- одноетапне лікування гіпоспадій (пластика уретри);

- орхопексія через “вікно” в апоневрозі при паховому крипторхізмі.

З відносно нових методик у відділі зараз впроваджуються такі оперативні втручання:

- вентрикуло-перитонеальне шунтування при гідроцефалії;

- операція Пена при аноректальних атрезіях;

- операція Soave при хворобі Гіршпрунга;

- оперативне втручання у новонароджених при різних вадах розвитку (гастрошизіс, омфалоцелє, атрезія стравоходу і різних відділів кишечника, аномалії мальротації кишечника);

- лапароскопія як у плановій так і в ургентній хірургії

- інфрачервона коагуляція в лікуванні гемангіом.

Наукові публікації та рейтинги:

Має 64 публікації, з них 56 наукового та 8 навчально-методичного характеру, в. т. ч. 47 у фахових виданнях, 1 інформаційний лист.


 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YFXxhNEAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F7gNnIvR-7w2KzjuctKnxfJZwKdRam3dye_S2Uj48wQDsY0Ezs-ggf1fCTB1s--d58rBPHjVNsLOgcWWeuNyZTYj5AMyjez1giVYgJhSuycfoYTTQEpJF7Bv1Yieb0rJnK5LwACE0dI9GERoDQFq2yYhDfEAKwNoVefQBNacN6oA7vvQsI https://www.linkedin.com/in/igor-krycky-76a918113?trk=nav_responsive_tab_profile_pic orcid researcherid researchgate https://www.mendeley.com/profiles/kryckyy-igor/


 

Асистент кафедри
Рогальська Яна Вячеславівна
к.м.н.

ro@tdmu.edu.ua
Освіта:

У 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського. 
З 2003 по 2011 рік працювала лікарем-педіатром приймально-діагностичного відділення ТМДКЛ. 2011-2014 рр. - навчалась в аспірантурі на кафедрі педіатрії ННІ ПО
 ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського".
Наукова діяльність:

5 листопада 2014 року на базі Тернопільського державного медичного університету захистила кандидатську дисертацію на тему: “Клініко-патогенетичне обгрунтування діагностики і корекції мікроелементних порушень у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією”. 
З 12 листопада 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячих хвороб ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського".
В березні 2015 року проходила атестацію в ЦАК МОЗ України – і згідно наказу присвоєна “Перша” кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Педіатрія”. 
Впровадженно в практичну медицину «Обгрунтування доцільності включення в терапію залізодефіцитної анемії комплексного мікроелементного препарату» та «Визначення вмісту окремих мікроелементів (міді, цинку) у дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією». Запропоновані наступні раціоналізаторської пропозиції: «Спосіб діагностики  дизелементозу у дітей із залізодефіцитною анемією» та «Спосіб корекції дефіциту окремих мікроелементів у дітей раннього віку».
Наукові публікації та рейтинги:

Автор та співавтор 15 наукових праць (з них 6 статей в фахових виданнях, в т.ч. – 1 в іноземному виданні), 1 патенту на корисну модель.

Розроблені рекомендації про розширений обсяг лабораторних обстежень дітей раннього віку із залізодефіцитною анемією, який передбачає визначення вмісту окремих мікро- та макроелементів (мідь, цинк, магній) в біологічних рідинах. Запропоновано спосіб лікування хворих із залізодефіцитною анемією шляхом застосування в терапевтичному комплексі феротерапії додатково комплексного мікроелементного препарату.

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/google.png

 

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/linkedin.png?attredirects=0
 

 

Асистент кафедри
Глушко Катерина Теодозіївна
к.м.н.
glushko_kt@tdmu.edu.ua

Освіта: вища. Лікар-педіатр. Закінчила Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського в 2009 році.

Наукова діяльність:

З 2009 р. по 2011 р. навчалася в магістратурі, а з 3 2011 р. по 2014 р. – в аспірантурі на кафедрі дитячих хвороб ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського.

З грудня 2014 р. працює на посаді асистента кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією.

Дисертаційна робота на тему «Клініко-параклінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології на фоні паразитозів у дітей» на здобуття наукового ступеня  кандидата медичних наук, подана у спеціалізовану вчену раду ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського.

Наукові публікації та рейтинги:

Автор та співавтор 44 наукових праць (13 статей та 31 тез), 1 патенту на корисну модель.

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/linkedin.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/google.png


 

Доцент кафедри

Процайло Михайло Дмитрович

к. мед.н.

лікар вищої категорії з дитячої ортопедії та травматології

protsaylo@tdmu.edu.ua

Освіта:

Вища. Закінчив Тернопільський Державний медичний інститут у 1979 р.

Наукова діяльність:

Захистив кандидатську дисертацію (1987 р) на тему: «Особливості росту та формоутворення кісток скелета при розладах імунного статусу організму».В 2004 році присвоєно вчене звання доцента.

Наукові інтереси:

Володію сучасними методами  оперативного лікування кривошиї, природженого вивиху стегна, клишоногості, хвороби Блаунта, пухлин кісток.

Проводжу первинні хірургічні обробки ран,  застосовую апарати зовнішньої фіксації, накісний, інтрамедулярний та інщі види остеосинтезу при переломах кісток.

Вивчаю біопотенціали та кровопостачання головного мозку при осеохондропатичному синдромі у дітей.

Впроваджую сучасні методи оперативного лікування (малоінвазивний остеосинтез ) переломів з використанням титанових конструкцій з кутовою стабільністю, еластичних стрижнів.

Поряд з викладацькою роботою  виконую обов’язки завідувача ортопедо-травматологічного відділення, головного позаштатного дитячого ортопеда-травматолога області.


https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GhFSY7oAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F7ty_zdLzo6-O2p_mbJ-gtqvdo25Zd9iGVnuh7BDBcDUYePlNrvb240yJp16FhFhRckxWY4BH-ecGXRs2rDFE-Y65dk8PT5CB125ZDBffo1JFj1bdnp3dsSIXRlmz3qN7My_gZbt5NBclyF6NqaDSWXErBIt3GjDRAidck2em081kvNyWM https://www.linkedin.com/in/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-24b922113?trk=nav_responsive_tab_profile_pic orcid researcherid researchgate mendeley 

Доцент кафедри

Гощинський Павло Володимирович

к. мед.н.

лікар першої категорії з дитячої хірургії

hoschynsky@tdmu.edu.ua

   Освіта:

Вища. Закінчив з відзнакою навчання у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю “Лікувальна справа” у 2002 році.

   Наукова діяльність:

  Кандидат медичних наук з 2006 р., дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.01 у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. Тема дисертації: «Шляхи покращення результатів реваскуляризуючих оперативних втручань при хронічній критичній ішемії нижніх кінцівок». З 2011 р. обрано за конкурсом на посаду доцента

Наукові інтереси:

  Постійно впроваджуються нові сучасні методи лікування та діагностики різноманітної хірургічної патології у дітей, розробка комплексних методів лікування гнійно-септичних захворювань та вроджених вад шлунково-кишкового тракту. 

   Впроваджено ряд сучасних методів лікування:

- трансанальна інтубація кишківника у поєднанні з програмованою лапаростомією при розлитому перитоніті і кишковій непрохідності;

-  черезшкірна та відкрита інтрамедулярна остеоперфорація при остеомієліті, а у новонароджених - артропункція та дренування суглобу;

- одноетапне лікування гіпоспадій (пластика уретри);

- орхопексія через “вікно” в апоневрозі при паховому крипторхізмі.

   З відносно нових методик у відділі зараз впроваджуються такі оперативні втручання:

- вентрикуло-перитонеальне шунтування при гідроцефалії;

- операція Пена при аноректальних атрезіях;

- операція Soave при хворобі Гіршпрунга;

- оперативне втручання у новонароджених при різних вадах розвитку (гастрошизіс, омфалоцелє, атрезія стравоходу і різних відділів кишечника, аномалії мальротації кишечника);

- лапароскопія як у плановій так і в ургентній хірургії

- інфрачервона коагуляція в лікуванні гемангіом.

   Наукові публікації та рейтинги:

  Має 55 публікації, з них 48 наукового та 7 навчально-методичного характеру, в. т. ч. 43 у фахових виданнях, 2 патенти, 1 інформаційний лист.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3mnxXB0AAAAJ&hl=uk https://www.linkedin.com/in/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-890276113?trk=nav_responsive_tab_profile_pic http://orcid.org/0000-0002-5849-0335?lang=ru http://www.researcherid.com/rid/B-6510-2016 https://www.researchgate.net/profile/Pavlo_Gosinskij https://www.mendeley.com/profiles/pavlo-goshchynskyi
 

Асистент кафедри

Мочульська Оксана Миколаївна

mochulska_om@tdmu.edu.ua 

Освіта: вища, спеціальність «Педіатрія».

Наукова діяльність:  закінчила ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені      І. Я. Горбачевського МОЗ України” і отримала повну вищу медичну освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікаря, а також на заочній формі навчання закінчила ДВНЗ “Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя” і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки “Біомедична інженерія” та здобула кваліфікацію бакалавра електронних апаратів. З 2011 по 2013р. – проходила інтернатуру (первинну спеціалізацію) із спеціальності «Педіатрія». З 2013 по 2015р. – проходила підготовку в  клінічній ординатурі на базі ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” на кафедрі дитячих хвороб. З вересня 2015р. – асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - «Педіатрія» на тему: “Клініко-патогенетичне обґрунтування індукції імунологічної толерантності на фоні проведення алерген-специфічної імунотерапії в дітей, хворих на  атопічний дерматит”.

Наукові інтереси: вивчення та вдосконалення нових методів діагностики, лікування та профілактики алергічної патології у дітей, методики алерген-специфічної імунотерапії, вивчення факторів ризику виникнення алергічних захворювань та характеру їх впливу на перебіг«атопічного маршу» у дітей, особливості патогенезу та імунологічного статусу, формування сенсибілізації та імунологічної толерантності до алергенів при алергічних захворюваннях, клінічний перебіг атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на фоні поєднаної алергічної патології (бронхіальна астма, алергічний риніт, кон’юнктивіт).

Наукові публікації та рейтинги: автор 15 наукових робіт (з них три у іноземних виданнях), 3 актів впроваджень, 1 інформаційного листа. 


     
  https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/google.png?attredirects=0  


 Доцент кафедри

Лобода Валентина Федорівна

к.м.н.

loboda@tdmu.edu.ua

Освіта: В 1969 році закінчила педіатричний факультет Кримського державного медичного інституту з відзнакою. Лікар-педіатр, спеціалізація – дитячий гастроентеролог.

Наукова діяльність:  У 1972 році вступила у клінічну ординатуру при Тернопільському державному медичному інституті. Пройшла шлях від клінічного ординатора, асистента кафедри педіатрії лікувального факультету  до завідувача кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти (з 1997 року), та завідувача кафедри шпитальної та факультетської педіатрії медичного факультету (з 2005 р.). В даний час доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією. У 1982 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості гідролізу і всмоктування вуглеводів у дітей із гіпотрофією». Під її керівництвом підготовлено та захищено 9 кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси: вивчення та вдосконалення діагностики та лікування захворювань траної системи у дітей.

Наукові публікації та рейтинги: автор понад 520 наукових робіт. В тому числі 2 підручників, 9 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів, 10 раціоналізаторських пропозицій, 2 патентів на корисну модель.

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/linkedin.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-ditacih-hvorob/home/struktura/google.png


 -