Монографії, патентиМОНОГРАФІЇ    
    1. Медсестринство в падіатрії / Федорців О.Є., Лобода В.Ф. -Частина1.Неонатологія, Тернопіль, Укрмедкнига, 2010.-243с.
    2. Manual of Сhildren’s Infectious Diseases / О.Є.Федорців, І.Л.Горішна, І.М.Горішний -Тернопіль, Укрмедкнига, 2010.- 380с.
    3. Алгоритми практичних навиків у педіатрії / Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Цідилко У.М. та ін..- Тернопіль, Укрмедкнига, 2006.- 166с.
    4.Лекції з педіатрії /За ред.. проф.І.С.Сміяна .-Тернопіль,Укрмедкнига, 2006.-, 768с.
    5.Дитяча інфектологія /Сміян І.С., Горішна І.Л., Волянська Л.А..- Тернопіль, Укрмедкнига, 2004.- 368с.
    6.Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей /І.С.Сміян, Волянська Л.А., Горішна І.Л.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2001.- 380с.


Підготовлено 10 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я:
    1.Федорців О.Є.,Воронцова Т.О., Кабакова А.Б. Нові підходи в комплексному лікуванні лямбліозу у дітей. №32-2012.
    2.Федорців О.Є.,Воронцова Т.О. Оптимізація дієти для корекції надлишкової маси тіла у дітей. №78-2012.
    3.Федорців О.Є., Левенець С.С., Косовська Т.М. Застосування лютеїну з антиоксидантами в комплексному лікуванні міопії у дітей. №79-2012.
    4.Федорців О.Є.,Воронцова Т.О., Кабакова А.Б. Корекція затримки фізичного розвитку у дітей. №31-2012.
    5.Федорців О.Є.,Воронцова Т.О., Кабакова А.Б. Метод лікування функціональних захворювань травної системи у дітей з синдромом дисплазії сполучної тканини. №30-2012.
    6.Федорців О.Є.,Воронцова Т.О., Кабакова А.Б. Профілактичне та реабілітаційне лікування хронічних гастродуоденітів у дітей. №33-2012.
    7.Федорців О.Є.,Воронцова Т.О., Калінська Л.В. Оптимізація лікування дітей з вегето-судинною дистонією та мінімальною мозковою дисфункцією. №77-2012.
    8. Федорців О.Є., Левенець С.С., Косовська Т.М. Інноваційний підхід до комплексного лікування дітей, хворих на бронхіальну астму. №80-2012.
    9. Крицький І.О., Гощинський П.В., Горішний І.М. Використання антиоксидантів та вітамінів А,С,Е в комплексному лікуванні дітей, хворих на крипторхізм та варікоцелє. №76-2012.
    10. Волянська Л.А., Федорців О.Є., Бурбела Е.І. Застосування спеціальних харчових продуктів у комплексі профілактичного лікування дітей, що часто і тривало хворіють. № 37-2012.

Патенти
    1. Деклараційний патент на винахід Щербатюк Н.Ю. Спосіб лікування залізодефіцитної анемії у дітей від 15.01.03р.№53055, бюл. №1.
    2. Деклараційний патент на корисну модель Щербатюк Н.Ю. Спосіб лікування остеопорозу у дітей з затримкою росту  від 15.6.05р. №7261, бюл. №6
    3. Патент на корисну модель Щербатюк Н.Ю.   Спосіб лікування бронхообструктивного синдрому у дітей  позитивне рішення U-2013-03-827 від 28/8/13
 4. Патент на корисну модель    Ярема Н. М., Федорців О.Є. Спосіб лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит  UA 51181  від 12.07.2010.
5. Патент на корисну модель №117853 - Спосіб лікування гострої респіраторної інфекції у дітей-Щербатюк Н.Ю. 

Від 10.07.17- U 2017 00944, бюлотень №13