Монографії, патентиМОНОГРАФІЇ    
    1. Медсестринство в падіатрії / Федорців О.Є., Лобода В.Ф. -Частина1.Неонатологія, Тернопіль, Укрмедкнига, 2010.-243с.
    2. Manual of Сhildren’s Infectious Diseases / О.Є.Федорців, І.Л.Горішна, І.М.Горішний -Тернопіль, Укрмедкнига, 2010.- 380с.
    3. Алгоритми практичних навиків у педіатрії / Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Цідилко У.М. та ін..- Тернопіль, Укрмедкнига, 2006.- 166с.
    4. Лекції з педіатрії /За ред.. проф.І.С.Сміяна .-Тернопіль,Укрмедкнига, 2006.-, 768с.
    5.Дитяча інфектологія /Сміян І.С., Горішна І.Л., Волянська Л.А..- Тернопіль, Укрмедкнига, 2004.- 368с.
    6.Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей /І.С.Сміян, Волянська Л.А., Горішна І.Л.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2001.- 380с.


ПАТЕНТИ
    1. Деклараційний патент на винахід Щербатюк Н.Ю. Спосіб лікування залізодефіцитної анемії у дітей від 15.01.03р.№53055, бюл. №1.
    2. Деклараційний патент на корисну модель Щербатюк Н.Ю. Спосіб лікування остеопорозу у дітей з затримкою росту  від 15.6.05р. №7261, бюл. №6
    3. Патент на корисну модель Щербатюк Н.Ю.   Спосіб лікування бронхообструктивного синдрому у дітей  позитивне рішення U-2013-03-827 від 28/8/13
 4. Патент на корисну модель    Ярема Н. М., Федорців О.Є. Спосіб лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит  UA 51181  від 12.07.2010.

5. Патент на корисну модель №117853 - Спосіб лікування гострої респіраторної інфекції у дітей-Щербатюк Н.Ю. Від 10.07.17- U 2017 00944, бюлотень №13

6. Патент 114941 UA, МПК А61К 35/741, А61Р 17/00. Спосіб лікування атопічного дерматиту у дітей / Федорців О. Є., Мочульська О. М.; заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». - № u2016 10439; заявл. 13.10.16; опубл. 27.03.17, Бюл. № 6.

7. Патент 116048 UA, МПК G01N 33/49, 2006.01. Спосіб діагностики атопічного дерматиту у дітей / Федорців О. Є., Мочульська О. М.; заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». - № u2016 10415; заявл. 13.10.16; опубл. 10.05.17, Бюл. № 9

8. Патент на корисну модель U201700944, №117853 Спосіб лікування гострої  респіраторної  інфекції у дітей / Щербатюк Н.Ю. заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». Бюлетень №13 від 10.07.17.