Підручники та посібники

Посібники написані науковцями кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією


1.Педіатрія в результатах досліжень / Волянська Л.А., Федорців О.Є., Кубей І.В. та ін., Тернопіль, Укрмедкнига, 2015- 315с.

2. Сходинки до оволодіння професією лікаря / Сміян І.С., Синицька В.О., Волянська Л.А., Стеценко В.В., Левенець С.С.- Тернопіль, Укрмедкнига ,2013- 180с.

3. Об'єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтики педіатрії / Федорців О.Є., Кінаш М.І.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2011-117 с.

4.Медсестринство в падіатрії / Федорців О.Є., Лобода В.Ф. -Частина1.Неонатологія, Тернопіль, Укрмедкнига,  2010.-243с.

4. Manual of Сhildrens Infectious Diseases / О.Є.Федорців, І.Л.Горішна, І.М.Горішний -Тернопіль, Укрмедкнига, 2010.- 380с.

5. Алгоритми практичних навиків у педіатрії / Федорців О.Є., Воронцова Т.О., Цідилко У.М. та ін..- Тернопіль, Укрмедкнига, 2006.- 166с.

7.Лекції з педіатрії /За ред.. проф.І.С.Сміяна .-Тернопіль,Укрмедкнига, 2006.-, 768с.

8.Дитяча інфектологія /Сміян І.С., Горішна І.Л., Волянська Л.А..- Тернопіль, Укрмедкнига, 2004.- 368с.

9.Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей /І.С.Сміян, Волянська Л.А., Горішна І.Л.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2001.- 380с.