Підручники та посібники
1. Процайло М.А. Уроджена м’язова кривошия / М.А. Процайло, В.С. Ревчук.. Тернопіль, Укрмедкнига.- 2016 р. 51с
2. Волянська Л.А. Педіатрія в результатах досліжень / Л.А. Волянська, О.Є. Федорців , І.В. Кубей І.В. та ін., Тернопіль, Укрмедкнига, 2015- 315с.
3. Сміян І.С. Сходинки до оволодіння професією лікаря / І.С.Сміян, В.О.Синицька, Л.А. Волянська. та ін.. - Тернопіль, Укрмедкнига ,2013- 180с.
4. Федорців О.Є. Об'єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтики педіатрії / О.Є.Федорців, М.І.Кінаш - Тернопіль, Укрмедкнига, 2011-117 с.5. Федорців О.Є. Медсестринство в падіатрії / О.Є.Федорців, В.Ф.Лобода -Частина1.Неонатологія, Тернопіль, Укрмедкнига, 2010.-243с.
6. Федорців О.Є. Manual of Сhildren’s Infectious Diseases / О.Є.Федорців, І.Л.Горішна, І.М.Горішний -Тернопіль, Укрмедкнига, 2010.- 380с.
7. Федорців О.Є. Алгоритми практичних навиків у педіатрії /О.Є. Федорців, Т.О.Воронцова, У.М.Цідилко та ін.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2006.- 166с.
8. Лекції з педіатрії /За ред.. проф.І.С.Сміяна .-Тернопіль,Укрмедкнига, 2006.-, 768с.
9. Медична генетика дитячого віку /За ред.. проф.І.С.Сміяна .-Тернопіль,Укрмедкнига, 2003.-, 168с.
10. Сміян І.С. Дитяча інфектологія /І.С.Сміян, І.Л. Горішна, Л.А. Волянська - Тернопіль, Укрмедкнига, 2004.- 368с.
11. Сміян І.С. Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей /І.С.Сміян, Л.А.Волянська , І.Л. Горішна - Тернопіль, Укрмедкнига, 2001.- 380с.