Гаріян Тетяна Вікторівна

     У 2000 році закінчила Тернопільський державний медичний університет    ім. І.Я. Горбачевського  за спеціальністю «Лікувальна справа».

     Кандидат медичних наук з 2007 року.

     Кандидатська дисертація за темою: «Клініко-патогенетичне обгрунтування методів вторинної профілактики атопічної патології у дітей» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.

     Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

-        - виявлення та діагностика первинних імунодефіцитів у дітей;

-        - діагностика, лікування, профілактика атопічного дерматиту у дітей різного віку;

-      - діагностика та лікування патології ШКТ у дітей.

     Є автором та співавтором близько 60 наукових та навчально-методичних публікацй, серед яких 3 інформаційні листи, 2 патенти на корисну модель.