Кафедра

Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією


Клінічна база:Комунальна установа Тернопільської обласної Ради «Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня» 

Адреса: вул. акад. Сахарова, 2, Тернопiль, 46023
Тел. (0352) 269061
електронна пошта - Pedia _ duthir @ tdmu.edu.ua
Штатний розпис кафедри
2 професори
12 доцентів
7 асистентів
1 старший лаборант
1 лаборант
    Дисципліни,які вивчаються на кафедрі
медичний факультет 
2 курс
догляд за хворими
3 курс 
пропедевтика дитячих хвороб
медсестринських практика
4 курс 
дитячі хвороби
5 курс 
дитячі інфекційні хвороби
педіатрія
медична генетика
дитяча хірургія
6 курс 
педіатрія
 дитячі інфекційні хвороби
дитяча хірургія
медико-профілактична справа
2 курс 
догляд за хворими
3 курс
пропедевтика дитячих хвороб
медсестринська практика
4 курс 
дитячі хвороби
5 курс
дитячі інфекційні хвороби
педіатрія
медична генетика
дитяча хірургія
ННІ медсестринства
2 курс
 медсестри-молодші спеціалісти
 «Медсестринство в педіатрії»
3 курс
медсестри-молодші спеціалісти,
 «Медсестринство в педіатрії»
1 курс
 медсестри-бакалаври, один рік навчання, 
«Клінічне медсестринство в педіатрії»
1 курс
 медсестри-бакалаври, два роки навчання, 
«Ріст і розвиток людини»
1 курс
 медсестри-бакалаври  чотири роки навчання,
селективний курс «Ріст і розвиток людини»
стоматологічний факультет
 4 курс
дитячі хвороби