Кафедра

Вас вітає кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією!


Штат кафедри: 2 професори, 16 доцентів, 6 асистентів, 1 клінічний ординатор, 1 старший лаборант, 1 лаборант.

           Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

§Пропедевтика педіатрії  (3 курс)

§ Сестринських практика (3 курс)

§Догляд за хворими в педіатрії (2 курс)

§ Педіатрія (4 курс стоматологічний факультет)

§ Педіатрія. Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей (4 курс)

§Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби (5,6 курси)

§ Медична генетика (5 курс)

§ Дитяча хірургія (5,6 курси)

§ Діагностика дитячих хвороб

§Ріст і розвиток людини

§Медсестринство в педіатрії

§Клінічне медсестринство в педіатрії

§ Основи раціонального харчування (спеціальність“Здоров’я людини”)

На кафедрі навчаються студенти:

§  медичного факультету 

§  стоматологічного факультету

§   факультету іноземних студентів

§  ННІ медсестринства

за спеціальностями:

§  медицина (2-6 курси)

§  стоматологія (4 курс)

§  медсестри- бакалаври (2роки навчання, 4 роки навчання, 1 курс, 2 курс)

§  медсестринство в педіатрії (3 курс) 

§клінічне медсестринство в педіатрії (1 курс, 2 курс)

за формою навчання:

§денна

§дистанційна